Österåkers kommuns logotype

Samverkan

Segelbåt med blått skrov ligger längsmed brygga. Husarö Handel & Sjömack i Österåkers skärgård.

Österåkers kommun deltar i flera samarbeten i länet och regionen. Det gör det lättare för oss som kommun att utvecklas och påverka i viktiga frågor. Här kan du läsa mer om några av de samarbeten som kommunen deltar i.

Stockholm Nordost

Stockholm växer, och kommunerna som ligger nordost om Stockholm är en viktig del i den växande regionen. Österåker, Norrtälje, Vallentuna, Vaxholm, Danderyd och Täby har valt att samarbeta i gemensamma frågor. På så sätt hoppas man kunna möta de utmaningar som uppstår när fler vill bo och arbeta nordost om Stockholm.

Norrvatten

Norrvatten är ett kommunalförbund som producerar och distribuerar dricksvatten till mer än en halv miljon människor i 14 medlemskommuner norr om Stockholm, bland annat Österåker.

Tillväxt- och regionplaneförvaltningen

Tillväxt- och regionplaneförvaltningen är en del av Region Stockholm, som arbetar för att stärka regionens attraktivitet. Förvaltningen samarbetar med bland annat kommuner och regionförbund för att det ska skapas en gemensam syn på den regionala utvecklingen. På webbplatsen står den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, RUFS, i centrum.

Visit Roslagen

Österåker samarbetar med andra kommuner i Roslagen för att marknadsföra Roslagen som turistmål. Visit Roslagen är ett samarbete mellan Norrtälje, Östhammar, Grisslehamn och Öregrund.

Stockholm Business Region

Österåkers kommun arbetar tillsammans med Stockholm Business Region, ett kommunalt bolag som ägs av Stockholms stad. Stockholm Business Region ska utveckla och marknadsföra Stockholm. Målet är att människor ska vilja besöka Stockholmsregionen och att företag ska etableras här.

Stockholm Business Alliance

Stockholm Business Alliance arbetar framför allt för att få utländska investeringar till regionen. Stockholm Business Alliance är ett partnerskap som Österåkers kommun och 50 andra kommuner deltar i. Tillsammans genomför Stockholm Business Alliance olika aktiviteter som bestämts i den gemensamma verksamhetsplanen.

Storstockholms brandförsvar

Storstockholms brandförsvar är ett samarbete mellan Österåker, Danderyd, Lidingö, Solna, Stockholm, Sundbyberg, Täby, Vallentuna, Vaxholm och Värmdö. Uppdraget för Storstockholms brandförsvar är att skapa trygghet för de som bor, verkar och vistas i medlemskommunerna.

Sveriges kommuner och regioner

Sveriges kommuner och regioner, SKR, är en arbetsgivarorganisation för alla kommuner och regioner i Sverige. De driver medlemmarnas intressen och erbjuder dem stöd och service. Målet är att ge kommuner och regioner bättre förutsättningar för självstyre.

Storsthlm

Storsthlm är ett förbund bildat av, och för, kommunerna i Stockholms län. Syftet är att stödja och utveckla den kommunala självstyrelsen inom länet, att tillvara kommunernas intressen, att främja samverkan mellan kommunerna och att hjälpa kommunerna nå sina mål om välfärd och service för medborgarna.

Vänorter

Österåker har för närvarande ingen vänort.

Publicerad:
Senast uppdaterad:
Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betygsätt sidan med stjärnor. Fem stjärnor är det högsta betyget.