Österåkers kommuns logotype

Hur en kommun fungerar

Bild från en segelbåtsmast med en annan segelbåt ute på havet i förgrunden.

Kommunen ansvarar för en stor del av servicen i det område där du bor. Kommunen ser till att det finns cykelbanor, bibliotek och särskilda boenden, att snön plogas bort och att det finns skolor där eleverna kan känna sig trygga och utvecklas.

Riksdagen och regeringen beslutar om vilka områden som kommunen måste ansvara för. Det står i bland annat i kommunallagen, skollagen och socialtjänstlagen. Kommunen är skyldig att erbjuda:

 • förskola, skola och kommunal vuxenutbildning
 • svenska för invandrare
 • socialtjänst, inklusive individ- och familjeomsorg
 • omsorg av äldre och funk­tionshindrade
 • hälso- och viss sjukvård i särskilt boende
 • stadsplanering och byggfrågor
 • hälso- och miljöskydd
 • renhållning och avfallshantering
 • räddningstjänst
 • vatten och avlopp
 • bibliotek
 • krisberedskap
 • kollektivtrafik (tillsammans med regioner och landsting)
 • bostadsförsörjning

Kommunen bestämmer mycket själv

Utöver det som riksdagen och regeringen har bestämt får kommunen fatta flera egna beslut om vad kommunen ska göra, hur det ska gå till och hur mycket skatt som invånarna ska betala för den service de får. Det kallas för det kommunala självstyret och är inskrivet i regeringsformen, som är en av Sveriges grundlagar. Det är till exempel frivilligt för kommunen att erbjuda öppen förskola, näringslivsutveckling och musikskola.

Det kommunala självstyret innebär att besluten fattas närmare dig som medborgare och att du därför kan vara med och påverka besluten. Det kan du bland annat göra genom att lämna in ett medborgarförslag eller rösta i folkomröstningar. Du kan också överklaga ett beslut som kommunen har fattat.

Kommunen kontrolleras

Kommunens arbete granskas av statens olika tillsynsmyndigheter. Ett exempel på en tillsynsmyndighet är Skolinspektionen, som kontrollerar att både kommunala och fristående skolor uppfyller kraven i skollagarna och läroplanerna.

På andra områden är det kommunen som utför kontroller. Det kan exempelvis vara kontroller för att brandsäkerheten och avfallshanteringen fungerar som den ska. Den kommunala verksamheten granskas också av kommunens revisorer, som tar hjälp av auktoriserade revisorer för att genomföra granskningarna.

Publicerad:
Senast uppdaterad:
Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betygsätt sidan med stjärnor. Fem stjärnor är det högsta betyget.