Österåkers kommuns logotype

Ledningsgrupp

Kommunens förvaltningar styrs av kommundirektören och dennes ledningsgrupp. Ledningsgruppen tar beslut och samordnar förvaltningarnas arbete. Det är ledningsgruppen som har det yttersta ansvaret för att förvaltningarna genomför de förtroendevaldas beslut.

Kommunens förvaltningar består av kommunens medarbetare. Den högsta tjänstemannen i kommunen är kommundirektören, som är chef för förvaltningsorganisationen och leder kommunens ledningsgrupp. Kommundirektören anställs av Kommunstyrelsen.

Förutom kommundirektören består ledningsgruppen av andra chefer inom förvaltningsorganisationen, samt vd för det kommunala bolaget Armada Fastighets AB.

Ledningsgruppens roll

Kommundirektören och ledningsgruppen har det yttersta ansvaret för att förvaltningsorganisationen genomför de beslut som fattas av de förtroendevalda i Österåkers kommun.

Kommundirektören och ledningsgruppen arbetar för att samordna kommunens verksamheter och har ett övergripande ansvar för att verksamheterna bedrivs på ett effektivt sätt.

Medlemmar i ledningsgruppen

Staffan Erlandsson

Staffan Erlandsson, kommundirektör
staffan.erlandsson@osteraker.se

Charlotta Sangregorio

Charlotta Sangregorio, samhällsbyggnadsdirektör
charlotta.sangregorio@osteraker.se

Susanna Kiesel.

Mona Bakhshi Poor, socialdirektör
mona.bakhshipoor@osteraker.se

Eva Wetterstrand

Eva Wetterstrand, utbildningsdirektör
eva.wetterstrand@osteraker.se

Katarina Freme

Katarina Freme, kultur- och fritidschef
katarina.freme@osteraker.se

Magnus Bengtsson

Magnus Bengtsson, ekonomidirektör
magnus.bengtsson@osteraker.se

Ann Hallner

Ann Hallner, chef kvalitet och hållbarhet
ann.hallner@osteraker.se

Helena Cronberg

Helena Cronberg, kommunikationschef
helena.cronberg@osteraker.se

Fredrik Nestor

Fredrik Nestor, chef mark och stora projekt
fredrik.nestor@osteraker.se

Anna Hallqvist

Anna Hallqvist, näringslivs- och arbetsmarknadsdirektör
anna.hallqvist@osteraker.se

Peter Freme

Peter Freme, kanslichef
peter.freme@osteraker.se

Sopia Sämå Möller, HR-chef

Malin Hansson, tf HR-chef
malin.hansson@osteraker.se

Stefan Nyberg

Stefan Nyberg, chef digitaliseringsavdelningen
stefan.nyberg@osteraker.se

Martin Andersson

Martin Andersson, framtidsaccelerator
martin.andersson@osteraker.se

Mikael Dahlberg

Mikael Dahlberg, vd Armada Fastighets AB
mikael.dahlberg@armadafast.se

Publicerad:
Senast uppdaterad:
Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betygsätt sidan med stjärnor. Fem stjärnor är det högsta betyget.