Ledningsgrupp

Kommunens förvaltningar styrs av kommundirektören och dennes ledningsgrupp. Ledningsgruppen tar beslut och samordnar förvaltningarnas arbete. Det är ledningsgruppen som har det yttersta ansvaret för att förvaltningarna genomför de förtroendevaldas beslut.

Kommunens förvaltningar består av kommunens medarbetare. Den högsta tjänstemannen i kommunen är kommundirektören, som är chef för förvaltningsorganisationen och leder kommunens ledningsgrupp. Kommundirektören anställs av Kommunstyrelsen.

Förutom kommundirektören består ledningsgruppen av andra chefer inom förvaltningsorganisationen, samt vd för det kommunala bolaget Armada Fastighets AB. Nedan ser du alla medlemmar.

Kommundirektören och ledningsgruppen har det yttersta ansvaret för att förvaltningsorganisationen genomför de beslut som de förtroendevalda har fattat. Kommundirektören och ledningsgruppen arbetar för att samordna kommunens verksamheter och har ett övergripande ansvar för att verksamheterna bedrivs på ett effektivt sätt.

Staffan Erlandsson

Staffan Erlandsson, kommundirektör
staffan.erlandsson@osteraker.se

Kent Gullberg.

Kent Gullberg, samhällsbyggnadschef
kent.gullberg@osteraker.se

Susanna Kiesel.

Susanna Kiesel, socialdirektör
susanna.kiesel@osteraker.se

Eva Wetterstrand

Eva Wetterstrand, utbildningsdirektör samt chef för produktionsförvaltningen
eva.wetterstrand@osteraker.se

Magnus Bengtsson

Magnus Bengtsson, ekonomidirektör
magnus.bengtsson@osteraker.se

Katarina Freme

Katarina Freme, kultur- och fritidschef
katarina.freme@osteraker.se

Helena Cronberg

Helena Cronberg, kommunikationschef
helena.cronberg@osteraker.se

Kristina Eineborg

Kristina Eineborg, näringslivs- och utvecklingsdirektör
kristina.eineborg@osteraker.se

Peter Freme

Peter Freme, kanslichef
peter.freme@osteraker.se

Sopia Sämå Möller, HR-chef

Sophia Sämå Möller, HR-chef
sophia.moller@osteraker.se

Stefan Nyberg

Stefan Nyberg, IT-chef
stefan.nyberg@osteraker.se

Martin Andersson

Martin Andersson, framtidsaccelerator
martin.andersson@osteraker.se

Mikael Dahlberg

Mikael Dahlberg, vd Armada Fastighets AB
mikael.dahlberg@armadafast.se

Publicerad:
Senast uppdaterad:
Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betygsätt sidan med stjärnor. Fem stjärnor är det högsta betyget.