Bolag

Österåkers kommun äger delar i olika bolag som ansvarar för bostadsfrågor, vattenfrågor och avfallsfrågor.

Tillsammans med Armada Fastighets AB och Roslagsvatten AB, som kommunen äger stora delar av, bildar Österåkers kommun en bolagskoncern. Det betyder att bolagen är sammansatta till en ekonomisk enhet. Bolagen ansvarar för områden som är viktiga för kommunen, såsom bostadsfrågor, vattenfrågor och avfallsfrågor.

När en kommun äger ett bolag ska det alltid finnas ett kommunalt ändamål med bolaget. Det står i kommunallagen, som reglerar kommunernas organisation och ansvarsområden. Det betyder att det ska vara till nytta för kommunen och för dig som kommuninvånare. Bolaget ska bidra till kommunens utveckling och förverkliga kommunens mål. Kommunen ska även ha insyn och kontroll över bolagets verksamhet.

Armada Fastighets AB

Armada Fastighets AB är Österåkers kommuns fastighetskoncern och ägs helt av kommunen. Koncernen innehåller flera olika bolag, så kallade dotterbolag.

  • Armada Bostäder AB, ett bostadsbolag som hyr ut och förvaltar lägenheter
  • Armada Kommunfastigheter AB, äger och förvaltar de fastigheter där kommunens verksamheter finns
  • AB Åkers Kanal, äger fastigheter som ska utvecklas
  • Österåkers Stadsnät AB, bygger fibernät i Åkersberga med omnejd

Roslagsvatten AB

Roslagsvatten AB ägs till 43,9 procent av Österåkers kommun. Inom koncernen finns fem olika dotterbolag:

  • Österåkersvatten AB, huvudman för vatten och avlopp i Österåkers kommun
  • Vaxholmsvatten AB
  • Vallentunavatten AB
  • Knivstavatten AB
  • Ekerövatten AB

Dotterbolagen ägs till 99,0–99,9 procent av Roslagsvatten AB och resterande 0,1-1,0 procent av respektive kommun. Österåkers kommun äger 1 procent av Österåkersvatten AB. Österåkersvatten har huvudansvaret för att det kommer vatten ur kranarna och att avloppen fungerar som de ska. Österåkersvatten har också ansvar för att hämta sopor och hantera avfall i kommunen.

Därutöver finns dotterbolaget ÖVAR AB, vilket ägs till 81,5 % av Österåkersvatten och till 18,5 % av Vaxholmsvatten.
Bolaget ska äga, driva och förvalta en allmän VA-anläggning för att tillhandahålla reningsverkstjänster på uppdrag av VA-huvudmännen i Österåkers och Vaxholms kommuner.

Publicerad:
Senast uppdaterad:
Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betygsätt sidan med stjärnor. Fem stjärnor är det högsta betyget.