Österåkers kommuns logotype

Projekt för ökad kvalitet

I Österåkers kommun pågår ett långsiktigt projekt för att förbättra kvaliteten i den kommunala servicen för österåkersborna.

För att kunna möta invånarnas krav och förväntningar behöver kommunen jobba med kontinuerlig verksamhetsutveckling för att kunna leverera rätt service i rätt tid. Syftet är att behålla och förbättra kvaliteten i kommunens verksamheter och resultat, samt öka organisationens effektivitet och nyttan för invånare och brukare.

Kvalitets- och verksamhetsutveckling

Österåker är en av de snabbast växande kommunerna i landet. Det ställer krav på en aktiv och strategisk planering och styrning, och anpassning av kommunens service, infrastruktur och bebyggelse.

Sedan 2017 har kommunen en ny styrmodell och ett nytt ledningssystem för planering, styrning och uppföljning. För att få ytterligare fokus på det centrala arbetet med kvalitets- och verksamhetsutveckling fattade Kommunstyrelsen 2018 beslut om ett projekt, som med en bred delaktighet från kommunens verksamheter ska förbättra kvaliteten i den kommunala servicen för invånarna. För att få stöd i att strukturera arbetet beslutades om att använda sig av SKR:s granskningsverktyg Kommunkompassen som en del i utvecklingsarbetet och att ha deltagandet i utmärkelsen Sveriges kvalitetskommun som ett första delmål.

Kommunkompassen

Kommunkompass är ett gransknings- och utvärderingsverktyg som fokuserar på styrning, ledning, planering, uppföljning och samverkan i kommunorganisationen och genomförs av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Kommunkompassens huvudsakliga syfte är att vara ett stöd för kommuner i arbetet med verksamhetsutveckling och granskar kommunen ur fyra olika perspektiv: kommunen som demokratiaktör, kommunen som välfärdsaktör, kommunen som arbetsgivare och kommunen som samhällsbyggare.

Österåker har deltagit i två Kommunkompasser, den första i mars 2019 och den andra i december 2020. Däremellan har en handlingsplan tagits fram av kommunledningen med ett 40-tal åtgärder, vilka det har arbetats med i organisationen. Kompassen 2020 visar att Österåker har tagit viktiga kliv framåt inom flertalet av granskningens områden.

Utmärkelsen Sveriges kvalitetskommun

Som en del i projektet för ökad kvalitet anmälde sig Österåkers kommun till utmärkelsen Sveriges kvalitetskommun 2021. Utmärkelsen Sveriges Kvalitetskommuns syfte är att stimulera utveckling och främja innovation inom offentlig verksamhet. Genom att delta i utmärkelseprocessen har Österåker getts möjlighet att dels jämföras med alla andra kommuner som deltar, men framförallt att få delta i ett utbyte med andra kommuner om nya insikter om vidare utveckling.

Utmärkelsen delas ut vartannat år till den kommun som lyckats bäst med att utveckla demokrati, service, arbetsgivarpolitik och samhällsbyggande, samt leverera tjänster med hög kvalitet. I utmärkelsen tittar man på genomförda Kommunkompasser, resultat i Kommunernas kvalitet i korthet, även kallat KKiK, HME (Hållbart medarbetarengagemang) och kommunens finansiella status.

Österåker inte nominerad, men kvalitetsresan fortsätter

– Vilken kraft, vilket engagemang och vilket driv i vår organisation när vi jobbar tillsammans över verksamhetsgränserna!

Det säger Ann Hallner, kvalitetsstrateg i Österåkers kommun. Sedan Kommunstyrelsen 2018 beslutade att Österåker ska jobba för att bli nominerade till utmärkelsen Sveriges kvalitetskommun har det varit en central del av hennes arbete.

– Vi nådde inte hela vägen fram i att bli nominerade. Men när jag ser tillbaka på vår resa och på allt det som vi har åstadkommit på vägen, kan jag inte känna annat än stolthet, säger Ann Hallner.

Styrgruppen för Sveriges kvalitetskommun

Styrgruppen för Sveriges kvalitetskommun i Österåkers kommun består av kommunledningsgruppen (KLG) och de träffas åtta gånger per år. Styrgruppen i Österåkers kommun arbetar förvaltningsöverskridande med projektet ”Sveriges Kvalitetskommun 2021”. Styrgruppen ansvarar för att de planerade aktiviteterna inom projektet genomförs i verksamheterna. Under 2020 har gruppen framförallt arbetat med den handlingsplan som tagits fram efter granskning som genomfördes av SKR under 2019 genom den så kallade Kommunkompassen. I december 2020 genomförde kommunen sin andra kommunkompass.

Kommunkompassen 2019 , 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Milstolpar

Maj 2021. Nio kommuner har ansökt om att delta i nomineringsprocessen till Sveriges Kvalitetskommun 2021. Kommunerna är Ale, Burlöv, Höganäs, Kumla, Nacka, Stockholm, Vallentuna, Varberg och Österåker. Österåker nominerades inte till slutomgången.

Mars 2022. Sveriges Kvalitetskommun 2021 koras vid Kvalitetsmässan

Det här har vi gjort

Våren 2018. En självskattning utifrån Kommunkompassen åtta olika områden gjordes av kommunens samtliga chefer.

Hösten 2018. Utifrån självskattningen genomfördes ett utvecklingsarbete med ett antal åtgärder inför kommande kommunkompass.

Våren 2019. Kommunens första Kommunkompass genomfördes. Österåker får 517 poäng.

Hösten 2019. Utifrån Kommunkompassen gör kommunledningen en handlingsplan med ett 40-tal åtgärder som utförs under hösten 2019 och 2020.

December 2020. Kommunens andra Kommunkompassen genomfördes. Österåker får 551 poäng. Under våren 2021 kommer en ny handlingsplan att tas fram utifrån den andra Kommunkompassen.

Servicecenter
Besöksadress
Alceahuset, Hackstavägen 22, Åkersberga
Postadress
Österåkers kommun 184 86 Åkersberga
Öppettider
Måndag–torsdag: 8–17 Fredag: 8–16
servicecenter@osteraker.se
08-540 810 00
Publicerad:
Senast uppdaterad:
Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betygsätt sidan med stjärnor. Fem stjärnor är det högsta betyget.