Österåkers kommuns logotype

Skolval till läsåret 2024/2025

Fyra barn krokar arm utanför en skola.

Skolvalet är för de barn som ska börja i förskoleklass eller årskurs 4 samt årskurs 7 i en skola utan automatisk överflyttning till annan skola läsåret 2024/2025. Skolvalet har stängt.

Resultatet i skolvalet

Du som har fyllt i din e-post vid ansökan får en notis när resultatet finns att ta del av. Resultatet av skolvalet visas i e-tjänsten Skolval när det är klart.

Har du frågor om skolskjuts, fritids, skolbyte eller något annat relaterat till skolvalet? Här ser du vanliga frågor och svar

Här gör du skolvalet

Du gör din ansökan via vår e-tjänst. Skolvalet är öppet under perioden 1–15 februari 2024. Det spelar ingen roll när under skolvalsperioden du ansöker, det påverkar inte din placering. Logga in med ditt bank-id.

Båda vårdnadshavarna måste logga in i e-tjänsten och bekräfta skolvalet för att ansökan ska bli komplett. Kontakta din bank om du saknar bank-id eller ordna ett via din internetbank.

Om du inte har svenskt personnummer eller om du har skyddade personuppgifter, kontakta kommunens servicecenter via kontaktknappen längre ned på sidan.

Placering

sidan Placering i grundskolan förklaras hur skolvalets placeringar går till.

Barn som är födda 2018 deltar i skolvalet med skolstart från och med höstterminen 2024. Förskoleklass omfattar cirka tre timmars verksamhet per dag och omfattas av skolplikten. Skollagen 7 kap 4 §. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fritidshem för barn i förskoleklass

Om barnet har behov av omsorg utöver den skolpliktiga verksamheten, ansöker du om fritidshem när du fått besked om skolplacering. Alla som går på en kommunal skola får en plats på skolans fritidshem om omsorgsbehov finns.

Verksamheten är avgiftsbelagd.

Första möjliga placeringsdag på fritidshem är den 1 augusti 2024.

Läs mer om val av fritidshem på sidan Fritidshem.

Alla placeringar på förskola och pedagogisk omsorg avslutas av utbildningsförvaltningen till den 31 juli 2024. Vill du säga upp din plats tidigare gör du det via kundvalssidan. Uppsägningstiden är två månader.

Saknar du mobilt bank-id, kontakta kommunens servicecenter via kontaktknappen längre ned på sidan.

Elever som går i årskurs 3 i Rydbo skola och Åkerstorpsskolan behöver delta i skolval till årskurs 4. För dessa elever finns ingen automatisk överflyttning till någon skola.

Elever som går i årskurs 6 i Österskärsskolan, Sjökarbyskolan, Röllingbyskolan, Roslags-Kulla skola och Margretelundsskolan behöver göra skolval till årskurs 7. För dessa elever finns ingen automatisk överflyttning till någon skola.

Om du ska flytta till Österåker inför skolstart hösten 2024 och har ett barn som ska börja i förskoleklass, årskurs 4 eller årskurs 7 med start höstterminen 2024, har du möjlighet att ansöka i skolvalet.

Innan ansökan kan göras behöver du kontakta kommunens servicecenter och styrka inflytt genom exempelvis köpekontrakt.

Skolvalet är öppet den 1–15 februari. Logga in med ditt bank-id via e-tjänsten skolval. Där kan du söka till alla kommunala skolor och ange om du även har sökt till fristående skolor i kommunen. Länken till e-tjänsten finns under rubriken "Här gör du skolvalet" längre upp på denna sida under den period som skolvalet pågår.

Båda vårdnadshavarna måste logga in i e-tjänsten och bekräfta skolvalet för att ansökan ska bli komplett. Kontakta din bank om du saknar bank-id eller ordna ett via din internetbank.

Om du inte har svenskt personnummer eller om du har skyddade personuppgifter, kontakta kommunens servicecenter via kontaktknappen längre ned på sidan.

Det spelar ingen roll när under skolvalsperioden du ansöker, det påverkar inte din placering.

Söka till fristående skolor

Du ansöker till önskad fristående skola via skolornas respektive ansökningssidor. Fistående skolor har egna köer med olika antagningskriterier.

Om du vill söka eller byta skola efter att skolvalet är avslutat, kan du läsa mer om det på sidan Söka eller byta skola.

Mer information

Servicecenter
Besöksadress
Alceahuset, Hackstavägen 22, Åkersberga
Postadress
Österåkers kommun 184 86 Åkersberga
Öppettider
Måndag–torsdag: 8–17 Fredag: 8–16
servicecenter@osteraker.se
08-540 810 00
Publicerad:
Senast uppdaterad:
Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betygsätt sidan med stjärnor. Fem stjärnor är det högsta betyget.