Österåkers kommuns logotype

Ansök eller säg upp plats

Som vårdnadshavare väljer du fritt i det breda utbud av förskolor och pedagogisk omsorg som finns i kommunen. Det finns både kommunal och fristående verksamhet.

Ansökan om en plats

Redan när ditt barn är en månad kan du ansöka om barnomsorg genom kommunens e-tjänst Ansök om barnomsorg. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Att säga upp en plats

Det är två månaders uppsägningstid när du säger upp en plats för ditt barn. För att säga upp en plats loggar du in på Din kundvalssida  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.under Tjänster och blanketter och säger upp platsen via den länk som finns under Min sida - Mina placeringar.

En av er vårdnadshavare säger upp platsen och nästa vårdnadshavare bekräftar uppsägningen i systemet.

Saknar du e-legitimation kontakta Servicecenter, uppgifter finns längst ned på sidan.

Att söka omplacering

Om du redan har en barnomsorgsplats och vill byta, ska du göra en ny ansökan. Du är inte garanterad en ny placering, utan bytet sker i mån av plats.

Vill du byta enhet ska du inte säga upp din nuvarande plats. Det är två månaders omplaceringstid, som räknas från det datum den eventuella nya placeringen blir registrerad. Ditt barn måste ha börjat på den barnomsorgsplats som du vill byta från innan du kan söka omplacering. När du söker en ny plats skapas en ny köpost med ett nytt ködatum och placeras i förturskategorin "omplacering".

På kommunens webbplats för ansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.kan du göra dina val.

Platsgaranti

Platsgaranti gäller bara för familjer som är folkbokförda i Österåker. Förskola ska erbjudas för barn från ett års ålder. Kommunen är enligt skollagen skyldig att erbjuda förskola inom fyra månader efter att du som vårdnadshavare ansökt om plats i kommunal förskola. Det betyder att du som vårdnadshavare bör anmäla ditt barn till förskola minst fyra månader innan du behöver platsen. Du är inte garanterad plats på den önskade förskolan, men du ska bli erbjuden en placering, så nära barnets hem som möjligt. Om du tackar nej till ett erbjudande kan inte platsgarantin åberopas vid ett senare tillfälle.

Folkbokförd i annan kommun

Du som är folkbokförd i annan kommun har rätt att ansöka om barnomsorgsplats i Österåker. Du kan också ansöka om barnomsorgsplats om du ska flytta till kommunen. Ansökan ska då kompletteras med en kopia av hyreskontrakt eller köpekontrakt. Då räknas barnet som folkbokförd i kommunen.

Sänd kopia av kontraktet till Servicecenter.

Förtur

Barn som bedöms vara i behov av särskilt stöd i sin utveckling i form av förskola ska skyndsamt erbjudas plats i en förskola. Ansök om förtur hos kommunen Länk till annan webbplats..

Servicecenter
Besöksadress
Alceahuset, Hackstavägen 22, Åkersberga
Postadress
Österåkers kommun 184 86 Åkersberga
Öppettider
Måndag–torsdag: 8–17 Fredag: 8–16
servicecenter@osteraker.se
08-540 810 00
Publicerad:
Senast uppdaterad:
Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betygsätt sidan med stjärnor. Fem stjärnor är det högsta betyget.