Måltider, lunch

Förskolan har möjligheter att främja bra matvanor och god hälsa hos barnen. Maten ska smaka gott, vara näringsriktig och serveras i en trevlig miljö.

Förskolan har uppdraget att lägga en grund för barns livslånga lärande. Bra mat och pedagogiska måltider är redskap i det arbetet.

Barn som går i förskola i Österåkers kommun har rätt till näringsriktig mat. Det gäller oavsett om du går i en kommunal eller fristående förskola. Alla förskolor ska följa de statliga riktlinjerna för vad som är en bra och nyttig mat.

Måltider för kommunal verksamhet

Kommunens ambition är att öka andelen mat som är ekologisk och mat som producerats nära där den äts.

Specialkost kommunal verksamhet

Barn som av medicinska skäl behöver anpassad mat kan få specialkost. Då krävs intyg från sjukvårdspersonal.

Läs mer om specialkost och ladda ner blanketter

Maten lagas på plats

På en del förskolor lagas maten på plats och på vissa förskolor lagas den på en annan plats för att senare levereras till förskolan. Köket ska alltid följa lagens krav på hygien och säkerhet.

Måltider för fristående verksamhet

Har du barn på fristående förskola, kontakta förskolan.

Publicerad:
Senast uppdaterad:
Hjälpte informationen på denna sida dig?