Specialkost och beställd kost i förskolan

Barn som av medicinska skäl behöver anpassad mat kan få specialkost i förskolan. Då krävs intyg från sjukvårdspersonal.

Österåkers kommun har som ambition att måltiderna i förskolan ska passa så många som möjligt. Färre speciallösningar gör att vi kan minska matsvinnet och lägga större resurser på den ordinarie maten.

Barn som av olika anledningar ändå inte kan äta av den ordinarie maten kan få specialkost. Specialkost erbjuds från och med den 1 januari 2018 enbart till barn som av medicinska skäl behöver anpassad mat. Intyg från sjukvårdspersonal krävs.

Vegetarisk kost räknas inte som specialkost, här behöver du som vårdnadshavare göra en beställning om du vill att ditt barn dagligen ska äta vegetariskt.

Ansöka om specialkost

För att ditt barn ska få specialkost/vegetarisk kost eller kost fri från fläskkött behöver du fylla i en blankett och lämna till förskolan:

  • intyg från läkare, sjuksköterska eller dietist
  • ifylld och signerad blanket

Beställning av specialkost, e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du redan har lämnat in ett medicinskt intyg från sjukvården, räcker det att du lämnar ifylld blankett till förskolan.

Blanketten ”specialkost/vegetarisk kost" eller "kost fri från fläskkött ”förnyas en gång per år i samband med läsårsstart. Intyg från sjukvården förnyas vid behov utifrån medicinsk bedömning.

Kontakta oss vid sjukdom och förändringar

Om ditt barn har specialkost eller beställd kost, kontakta skolrestaurangen om:

  • ditt barn är sjukt och när barnet är tillbaka i förskolan igen. Detta för att minska matsvinn och onödigt arbete.
  • ditt barns behov av specialkost ändras.
  • ditt barn inte längre behöver specialkost eller byter förskola.

Frågor och synpunkter

Kontakta i första hand rektor på förskolan om du har frågor eller synpunkter.

Publicerad:
Senast uppdaterad: