Österåkers kommuns logotype

Avgifter och regler

Österåkers kommun tar in avgifter för både kommunala och fristående förskolor. Vi tillämpar maxtaxa, det innebär att en familj betalar avgift i förhållande till sin inkomst.

Du betalar en månadsavgift för din plats i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. Avgiften debiteras 12 gånger om året, från och med den dag platsen står till förfogande och så länge platsen är tecknad. Det innebär att du betalar barnomsorgsavgift även vid lov, semester och annan ledighet samt under uppsägningstiden som är 2 månader.

Barn med ett omsorgsbehov över 15 timmar per vecka betalar en reducerad avgift från juli det år barnet fyller tre år.

Räkna ut din avgift

Avgiften tas ut 12 månader per år och beräknas på taxekategori , 96.9 kB., antal barn och hushållets gemensamma bruttoinkomst (all skattepliktig inkomst före skatt). Du lämnar aktuell inkomstuppgift genom att logga in på din kundvalssida Länk till annan webbplats. med e-legitimation. Gå in på "min sida", välj "mina uppgifter".

Använd räknesnurran nedan för att beräkna din avgift. Om du har flera barn i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem betalar du högsta avgiften för det yngsta barnet. För de äldre syskonen blir avgiften lägre.

Om ditt hushåll har en bruttoinkomst under 56250 kronor per månad, behöver du lämna en inkomstuppgift för att få reducerad avgift. Inkomstuppgifterna kan komma att kontrolleras mot Skatteverket när deklarationen för aktuellt inkomstår är klar.

Du anger din inkomst genom att logga in på din kundvalssida Länk till annan webbplats. med e-legitimation. Gå in på min sida, välj mina uppgifter.

Om du inte kan göra inkomstanmälan den vägen så kan vi hjälpa till via ombud. Kontakta i så fall kommunens servicecenter.

  • Heltid (mer än 15 timmar per vecka) eller max 15 timmar per vecka.
  • Betalar enligt taxa 1, 2, 3, 4, 5 och/eller 6. Varken föräldralediga eller arbetssökande har rätt att ha barn i fritidshem årskurs 4-6 det vill säga taxa 7.

Vistelsetider för arbetssökande

Enligt Skollagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (kap 8 § 6) har barn vars vårdnadshavare är arbetslösa och aktivt arbetssökande rätt till förskola under minst 3 timmar per dag eller 15 timmar i veckan. I Österåkers kommun erbjuds arbetssökande vårdnadshavare även vistelsetid över 15 timmar i veckan utifrån vårdnadshavarens omsorgsbehov. Det finns följande val av vistelsetid:

  • Heltid (mer än 15 timmar i veckan)
  • Max 15 timmar per vecka.

  • 16-30 timmar per vecka (taxa 1, 2 och/eller 3) eller max 15 timmar per vecka (taxa 4 och/eller 5).
  • För taxa 6 är avgiften fortfarande 12 månader om året, men barnet har inte rätt till placering under jul- och sommarlov.

Vistelsetider för föräldralediga

När du går på föräldraledighet har dina äldre barn rätt att fortsätta gå i förskolan. Det finns följande val av vistelsetid beroende på barnets ålder:

Verksamheten där barnet är placerat avgör hur vistelsetiden ska förläggas. I möjligaste mån ska hänsyn tas till vårdnadshavares önskemål.

Servicecenter
Besöksadress
Alceahuset, Hackstavägen 22, Åkersberga
Postadress
Österåkers kommun 184 86 Åkersberga
Öppettider
Måndag–torsdag: 8–17 Fredag: 8–16
servicecenter@osteraker.se
08-540 810 00
Publicerad:
Senast uppdaterad:
Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betygsätt sidan med stjärnor. Fem stjärnor är det högsta betyget.