Eldningsförbud utfärdat i Stockholms län

Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med klockan 18.00 den 11 maj 2023. Förbudet gäller tillsvidare.

Eldningsförbud utfärdat i Stockholms län

Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med klockan 18.00 den 11 maj 2023. Förbudet gäller tillsvidare.

Skolval till läsåret 2023/2024

Fyra barn krokar arm utanför en skola.

Skolvalet är för de barn som ska börja i förskoleklass eller årskurs 4 samt årskurs 7 i en skola utan automatisk överflyttning till annan skola läsåret 2023/2024. Skolvalet var öppet under perioden 1–15 februari 2023.

Se resultatet

Resultatet av skolvalet visas i e-tjänsten skolval när det är klart. Om du har fyllt i din e-post vid ansökan får du en notis när resultatet finns att ta del av.

Placering

sidan Placering i grundskolan förklaras hur skolvalets placeringar går till.

Barn som är födda 2017 deltar i skolvalet med skolstart från och med höstterminen 2023. Förskoleklass omfattar cirka tre timmars verksamhet per dag och omfattas av skolplikten. Skollagen 7 kap 4 § Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Fritidshem för barn i förskoleklass

Om barnet har behov av omsorg utöver den skolpliktiga verksamheten, ansöker du om fritidshem när du fått besked om skolplacering. Alla som går på en kommunal skola får en plats på skolans fritidshem om omsorgsbehov finns.

Verksamheten är avgiftsbelagd.

Första möjliga placeringsdag på fritidshem är den 1 augusti 2023.

Läs mer om val av fritidshem på sidan Fritidshem.

Alla placeringar på förskola och pedagogisk omsorg avslutas av utbildningsförvaltningen till den 31 juli 2023. Vill du säga upp din plats tidigare gör du det via kundvalssidan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Uppsägningstiden är två månader. Saknar du mobilt BankID kontakta Servicecenter via kontaktknappen längre ned på sidan.

Elever som går i årskurs 3 i Rydbo skola och Åkerstorpsskolan behöver delta i skolval till årskurs 4. För dessa elever finns ingen automatisk överflyttning till någon skola.

Elever som går i årskurs 6 i Österskärsskolan, Sjökarbyskolan, Röllingbyskolan, Roslags-Kulla skola och Margretelundsskolan behöver göra skolval till årskurs 7. För dessa elever finns ingen automatisk överflyttning till någon skola.

Om du ska flytta till Österåker inför skolstart hösten 2023 och har ett barn som ska börja i förskoleklass, årskurs 4 eller årskurs 7 med start höstterminen 2023, har du möjlighet att ansöka i skolvalet. Innan ansökan kan göras behöver du kontakta kommunens servicecenter och styrka inflytt genom exempelvis köpekontrakt.

Den 1-15 februari loggar du in med BankID via e-tjänsten skolval där du kan ansöka till alla kommunala skolor och ange om du även ansökt till fristående skolor i kommunen. Länken till e-tjänsten finns under rubriken "Här gör du skolvalet" längre upp på denna sida under den period som skolvalet pågår.

Du ansöker till önskad fristående skola via deras respektive ansökningssidor. Fistående skolor har egna köer med olika antagningskriterier.

Båda vårdnadshavarna måste logga in i e-tjänsten och bekräfta skolvalet för att ansökan ska bli komplett. Kontakta din bank om du saknar Bank-ID eller ordna ett via din internetbank.

Om du inte har svenskt personnummer eller om du har skyddade personuppgifter, kontakta Servicecenter via kontaktknappen längre ned på sidan.

Det spelar ingen roll när under skolvalsperioden du ansöker, det påverkar inte din placering.

Om du vill söka eller byta skola efter att skolvalet är avslutat, kan du läsa mer om det på sidan Söka eller byta skola.

Mer information

Servicecenter
Besöksadress
Alceahuset, Hackstavägen 22, Åkersberga
Postadress
Österåkers kommun 184 86 Åkersberga
Öppettider
Måndag–torsdag: 8–17 Fredag: 8–16
servicecenter@osteraker.se
08-540 810 00
Publicerad:
Senast uppdaterad:
Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betygsätt sidan med stjärnor. Fem stjärnor är det högsta betyget.