Österåkers kommuns logotype

Boende och omvårdnad

I kommunen finns olika boendealternativ för äldre. Du kan ställa dig i kö eller ansöka om boende och omvårdnad.

Bostadstillägg från Pensionsmyndigheten

Bostadstillägg är ett tillägg till den allmänna pensionen som du ansöker om själv hos Pensionsmyndigheten. Din bostadskostnad, inkomster och eventuella tillgångar avgör om du kan få bostadstillägg.

Läs mer hos bostadstillägg på Pensionsmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ordinärt boende

Ordinärt boende är din vanliga bostad, men hit räknas även senior- och trygghetsboenden. Ofta kan en bostad anpassas till äldres behov.

Seniorbostäder

Seniorbostäder är bostäder som är avsedda för personer över en viss ålder, vanligen 55 år och äldre. De kallas ofta för 55+- eller 65+-boenden. Bostäderna är utformade utifrån äldres behov av tillgänglighet, i vissa fall finns även tillgång till gemensamhetslokaler.

Ansökan om seniorbostad

Ansök om seniorbostad hos privata fastighetsägare och bostadsrättsföreningar.

Trygghetsboende

I Österåker finns det också trygghetsbostäder för äldre. Dessa har tillgång till gemensamhetslokaler och matsal. En person i hushållet måste ha fyllt 70 år.

Ansökan om trygghetsboende

Ansök om trygghetsboende hos Armada fastigheter AB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Särskilt boende

Särskilt boende (äldreboende) är en insats som man ansöker om hos kommunens biståndsenhet. Detta boende är till för personer med omfattande vård- och omsorgsbehov. I Österåker finns det just nu följande särskilda boenden

  • Attendo Kantarellvägen
  • Enebackens äldreboende
  • Humana Norrgårdshöjden
  • Muskötvägen 25
  • Görjansängen
  • Smedbygården
  • Solskiftets äldreboende
  • Villa Näs
  • Vårdbo

Läs mer om respektive boende i vår jämförelsetjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Innan du ansöker om särskilt boende

För att flytta in på något av dessa boenden behövs det ett beslut från biståndsenheten.

Du får beslutet så snart som möjligt efter att handläggaren har fått in en komplett ansökan inklusive läkarintyg och fullmakt.

Ansökan om särskilt boende

Ansök om särskilt boende via kommunens e-tjänst. Du loggar in med ditt bank-id. Du kan också ansöka via blankett.

Korttidsboende på Enebacken

Korttidsboende är en tillfällig vistelse för dig som har omfattande vårdbehov dygnet runt. Behoven ska vara av den karaktär att de inte kan tillgodoses i hemmet. På korttidsboendet utreds omsorgsbehovet för att se om du behöver särskilt boende. På korttidsboendet får du stöd med dina dagliga rutiner för att stärka dina egna förmågor.

Hit kommer du efter beslut från biståndshandläggare. Korttidsboende kan ibland beviljas för återhämtning efter sjukhusvistelse.

Ansökan om korttidsboende

Ansök om korttidsboende via kommunens e-tjänst eller ta kontakt med en handläggare genom kommunens servicecenter.

Ansökan om korttidsboende via e-tjänst. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Parboende

Du som har en make/ maka eller sambo i särskilt boende (äldreboende) har rätt att bo tillsammans med denne även om du själv inte har behov av heldygnsomsorg.

Du kan läsa mer på sidan Parbeoende.

Växelvård

Förutom ovan nämnda boendeformer finns också växelvård. En plats på växelvårdsboende, innebär att man omväxlande bor på ett boende och hemma.

Du kan läsa mer om växelvård i kommunen på sidan Växelvård.

Publicerad:
Senast uppdaterad:
Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betygsätt sidan med stjärnor. Fem stjärnor är det högsta betyget.