Tekniska nämnden - 8 november

Här ser du när nämndens sammanträde äger rum och vilka dokument som gäller.

Tisdag den 8 november.

Sammanträdeshandlingar

Dokumenten kompletteras vartefter och protokollet visas när det är justerat, någon tid efter att sammanträdet varit.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse Tekniska nämnden 8 november 2022.pdf , 299.9 kB. 299.9 kB 2022-11-03 10.09
4. Tjänsteutlåtande - Månadsuppföljning per september.pdf , 743.3 kB. 743.3 kB 2022-11-03 10.10
4. Bilaga till månadsuppföljning per september.pdf , 9.8 MB. 9.8 MB 2022-11-03 10.10
6. Beslut om energibesparande åtgärder.pdf , 1 MB. 1 MB 2022-11-03 10.10
7. Tjänsteutlåtande - Tekniska nämndens delegationsordning - tillägg.pdf , 540.8 kB. 540.8 kB 2022-11-03 10.11
7. Bilaga 1 - Tekniska nämndens delegationsordning.pdf , 1 MB. 1 MB 2022-11-03 10.11
8. Tjänsteutlåtande - Svar på medborgarförslag nr 7_2022.pdf , 417.8 kB. 417.8 kB 2022-11-03 10.11
8. Bilaga 1 - Medborgarförslag 7 2022.pdf , 415.6 kB. 415.6 kB 2022-11-03 10.11
9. Tjänsteutlåtande - Anpassad hastighet på Murkelvägen.pdf , 545.7 kB. 545.7 kB 2022-11-03 10.12
9. Bilaga 1 - Lokal trafikföreskrift 0117 2022_078.pdf , 591.8 kB. 591.8 kB 2022-11-03 10.12
9. Bilaga 2 - Lokal trafikföreskrift 0117 2012_009.pdf , 338 kB. 338 kB 2022-11-03 10.12
9. Bilaga 3 - Yttrande från Polismyndigheten.pdf , 159.3 kB. 159.3 kB 2022-11-03 10.12
10. Tjänsteutlåtande - Sänkt hastighet inom Ljusterö Skärgårdsby.pdf , 545 kB. 545 kB 2022-11-03 10.13
10. Bilaga 1 - Lokal trafikföreskrift 0117 2022_073.pdf , 662.6 kB. 662.6 kB 2022-11-03 10.13
10. Bilaga 2 - Yttrande från Polismyndigheten.pdf , 160.3 kB. 160.3 kB 2022-11-03 10.13
10. Bilaga 3 - Yttrande från Trafikverket.pdf , 513.3 kB. 513.3 kB 2022-11-03 10.13
10. Bilaga 4 - Yttrande från Gropgärdets samfällighets förening.pdf , 354.5 kB. 354.5 kB 2022-11-03 10.13
11. Tjänsteutlåtande - Anpassad hastighet på Tråsättravägen.pdf , 547 kB. 547 kB 2022-11-03 10.14
11. Bilaga 1 - Lokal trafikföreskrift 0117 2022_076.pdf , 460.1 kB. 460.1 kB 2022-11-03 10.14
11. Bilaga 2 - Lokal trafikföreskrift 0117 2022_077.pdf , 480.7 kB. 480.7 kB 2022-11-03 10.14
11. Bilaga 3 - Lokal trafikföreskrift 0117 2014_003.pdf , 131.8 kB. 131.8 kB 2022-11-03 10.14
11. Bilaga 4 - Lokal trafikföreskrift 0117 2016_008.pdf , 131.9 kB. 131.9 kB 2022-11-03 10.14
11. Bilaga 5 - Yttrande från Polismyndigheten.pdf , 159.8 kB. 159.8 kB 2022-11-03 10.15
12. Tjänsteutlåtande - Anpassad hastighet på Söravägen.pdf , 545 kB. 545 kB 2022-11-03 10.15
12. Bilaga 1 - Lokal trafikföreskrift 0117 2022_074.pdf , 532.9 kB. 532.9 kB 2022-11-03 10.15
12. Bilaga 2 - Lokal trafikföreskrift 0117 2022_075.pdf , 518.4 kB. 518.4 kB 2022-11-03 10.15
12. Bilaga 3 - Lokal trafikföreskrift 0117 2010_199.pdf , 20.6 kB. 20.6 kB 2022-11-03 10.16
12. Bilaga 4 - Yttrande från Polismyndigheten.pdf , 159.2 kB. 159.2 kB 2022-11-03 10.16
15. Anmälan av delegationsbeslut_nov_2022.docx , 21 kB. 21 kB 2022-11-03 10.16
15. Bilaga 1 - Grävtillstånd.xlsx , 8.6 kB. 8.6 kB 2022-11-03 10.16
15. Bilaga 2 - Markupplåtelser.xlsx , 12.7 kB. 12.7 kB 2022-11-03 10.17
15. Ordförandebeslut - Beslut att ej tända upp vinterbelysningen i Österåkers kommun.pdf , 1 MB. 1 MB 2022-11-03 10.17
15. Bilaga 1 för ordf. - Beslut 7 15 Protokoll TN 2022-09-20.pdf , 382.3 kB. 382.3 kB 2022-11-03 10.17
Tjänsteutlåtande - Omdisponering av Österåkers kommuns investeringsbudget.pdf , 1.1 MB. 1.1 MB 2022-11-08 14.46
Bilaga 1 -Utdrag ur KF protokoll.pdf , 36.8 kB. 36.8 kB 2022-11-08 14.46
Protokoll TN 2022-11-08.pdf , 22.6 MB. 22.6 MB 2022-11-17 07.51
Publicerad:
Senast uppdaterad:
Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betygsätt sidan med stjärnor. Fem stjärnor är det högsta betyget.