Kommunfullmäktige – 7 mars

Här ser du när Kommunfullmäktiges sammanträde äger rum och vilka dokument som gäller.

Måndagen den 7 mars klockan 18.30.

Följ Kommunfullmäktige

Du kan följa sammanträdet via webbsändning i direktsändning eller i efterhand.

Sammanträdet är öppet för allmänheten. Du kan även följa sammanträdet via webbsändning på kommunens hemsida eller via Radio Österåker, FM 103,7 MHz radio.osteraker.se

Webbsändning från Kommunfullmäktige 2022-03-07 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sammanträdeshandlingar

Dokumenten kompletteras vartefter och protokollet visas när det är justerat, någon tid efter att sammanträdet varit.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
KF Kallelse 2022-03-07.pdf , 278.7 kB. 278.7 kB 2022-02-25 16.20
3a Kommunstyrelsens protokoll 2022-02-07.pdf , 1.2 MB. 1.2 MB 2022-02-25 16.21
3b Kommunstyrelsen svar på medborgarförslag nr 2-2021.pdf , 115.9 kB. 115.9 kB 2022-02-25 16.21
3b Medborgarförslag nr 2-2021.pdf , 259.9 kB. 259.9 kB 2022-02-25 16.21
3c Kommunstyrelsens svar på uppdrag nr 32 i Budget 2021.pdf , 610.2 kB. 610.2 kB 2022-02-25 16.21
3d Vård- och omsorgsnämndens rapportering av ej verkställda beslut.pdf , 251 kB. 251 kB 2022-02-25 16.21
3e Socialnämndens rapportering av ej verkställda beslut.pdf , 184.6 kB. 184.6 kB 2022-02-25 16.21
3f Entlediganden och begäran gällande nämndemän från Attunda tingsrätt.pdf , 684.8 kB. 684.8 kB 2022-02-25 16.21
3g Länsstyrelsens beslut om ny ledamot och ny ersättare för (S) i Kommunfullmäktige.pdf , 103.1 kB. 103.1 kB 2022-02-25 16.21
3h Rapport från inspektion hos Överförmyndaren i Österåkers kommun.pdf , 1 MB. 1 MB 2022-02-25 16.21
4 fråga gällande flaggor.pdf , 700.8 kB. 700.8 kB 2022-03-04 16.30
4 Fråga gällande skyddsrum.pdf , 371.9 kB. 371.9 kB 2022-03-04 16.30
4a Svar på interpellation nr 1-2022.pdf , 174.8 kB. 174.8 kB 2022-02-28 09.00
4a - interpellation nr 1-2022.pdf , 190.6 kB. 190.6 kB 2022-02-25 16.21
4b - svar på interpellation nr 2-2022.pdf , 186.5 kB. 186.5 kB 2022-02-25 16.21
4b interpellation nr 2-2022.pdf , 140 kB. 140 kB 2022-02-25 16.21
5. KS Protokoll - Nytt Miljö- och klimatprogram.pdf , 420.9 kB. 420.9 kB 2022-02-25 16.21
5. Tjut Miljö- och klimatprogram.pdf , 594.5 kB. 594.5 kB 2022-02-25 16.21
5. förord Kommunstyrelsens ordförande.pdf , 151.6 kB. 151.6 kB 2022-03-04 16.30
5. Bilaga 1. Miljö- och klimatprogram 211221 inkl bilaga A o B.pdf , 2.9 MB. 2.9 MB 2022-02-25 16.21
5. Bilaga 2. Bilaga C.pdf , 976.5 kB. 976.5 kB 2022-02-25 16.21
5. Bilaga 3. Miljömål 2016-2019.pdf , 1.9 MB. 1.9 MB 2022-02-25 16.21
5. Försättsblad till handlingar som skickades ut inför KF 2021-12-13.pdf , 59.1 kB. 59.1 kB 2022-02-25 16.21
KS Protokoll - Nytt Miljö- och klimatprogram.pdf , 412.2 kB. 412.2 kB 2022-02-25 16.22
Tjut - Nytt Miljö- och klimatprogram.pdf , 581 kB. 581 kB 2022-02-25 16.22
Bilaga 1. Miljö- och klimatprogram 2021-10-18 inkl bilaga A o B.pdf , 2.9 MB. 2.9 MB 2022-02-25 16.22
Bilaga 2. Miljö- och klimatprogam, bilaga C.pdf , 720 kB. 720 kB 2022-02-25 16.22
Bilaga 3. Miljömål 2016-2019.pdf , 1.9 MB. 1.9 MB 2022-02-25 16.22
6. KS Protokoll - Strategi för verksamhetsutveckling i Österåkers kommun.pdf , 186.2 kB. 186.2 kB 2022-02-25 16.21
6. Tjut- Strategi för verksamhetsutveckling i Österåkers kommun.pdf , 883.8 kB. 883.8 kB 2022-02-25 16.21
6. Bilaga 1 - Strategi för verksamhetsutveckling i Österåkers kommun.pdf , 428.6 kB. 428.6 kB 2022-02-25 16.21
6. Bilaga 2 - IT-strategi för Österåkers kommun.pdf , 229 kB. 229 kB 2022-02-25 16.21
7. Valberedningens förslag.pdf , 130 kB. 130 kB 2022-03-04 16.30
8. KS Protokoll - Svar på motion nr 192020 av Kristina Embäck (S) – En välplacerad park i Österskär.pdf , 96.5 kB. 96.5 kB 2022-02-25 16.21
8. ordforandeforslag_19_2020 En välplacerad park.pdf , 363.7 kB. 363.7 kB 2022-02-25 16.21
8. Tjut- Svar på Motion 19 2020 från Kristina Embäck (S) - En välplacerad park i Österskär.pdf , 548.9 kB. 548.9 kB 2022-02-25 16.21
8. Bilaga 1. Motion nr 19_2020 från Kristina Embäck (S)- En välplacerad park i Österskär.pdf , 555.6 kB. 555.6 kB 2022-02-25 16.21
8. Bilaga 2. Kartskiss Tunavägen 23.pdf , 368.3 kB. 368.3 kB 2022-02-25 16.21
8. Bilaga 3. Protokollsutdrag TN 210914 - Beslut § 5 7.pdf , 920.7 kB. 920.7 kB 2022-02-25 16.21
9. KS Protokoll - Svar på motion nr 12021 av Ann-Christine Furustrand (S) och Lars Frid (S) – En fast omsorgskontakt i hemtjänsten.pdf , 248.9 kB. 248.9 kB 2022-02-25 16.22
9. Kappa Motion nr 1 - 2021 KS 2021-0025 2022-01-21 sign MF.pdf , 426 kB. 426 kB 2022-02-25 16.22
9. Tjut - Svar på motion 1_2021 av Ann-Christine Furustrand (S) och Lars Frid (S) En fast omsorgskontakt i hemtjänsten.pdf , 570.7 kB. 570.7 kB 2022-02-25 16.22
9. motion_1_2021.pdf , 740.8 kB. 740.8 kB 2022-02-25 16.22
9. bilaga 2 VON 8_9 Svar på motion.pdf , 244.4 kB. 244.4 kB 2022-02-25 16.22
9. KSPU - Svar på motion nr 1-2021.pdf , 124 kB. 124 kB 2022-02-25 16.22
10. KS Protokoll -Svar på motion nr 22021 av Michael Solander (MP) – Inför saltsopning på gång- och cykelvägar.pdf , 199.5 kB. 199.5 kB 2022-02-25 16.22
10. Tjänsteutlåtande - Svar på motion nr 2 2021 av Michael Solander (MP) - Inför saltsopnin.pdf , 548.8 kB. 548.8 kB 2022-02-25 16.22
10. Kappa Motion nr 2 - 2021 KS 2021-0029 2022-01-20 (1) sign MF.pdf , 421 kB. 421 kB 2022-02-25 16.22
10. Bilaga 1 - Motion nr 2 2021 av Michael Solander (MP) - Inför saltsopning - kopia.pdf , 136.1 kB. 136.1 kB 2022-02-25 16.22
10. Bilaga 2 - Protokoll Tekniska nämnden 14 december - Motion 2 2021 - Saltsopning.pdf , 1.2 MB. 1.2 MB 2022-02-25 16.22
11. KS Protokoll - Svar på motion nr 82021 av Anders Borelid (SD) – Mobila toaletter.pdf , 108.2 kB. 108.2 kB 2022-02-25 16.22
11. Kappa Motion nr 8 - 2021 KS 2021-0072 2022-01-21 sign MF.pdf , 422.8 kB. 422.8 kB 2022-02-25 16.22
11. Tjänsteutlåtande - Svar på motion 8 2021 från Anders Borelid (SD)- Mobila Toaletter.pdf , 547 kB. 547 kB 2022-02-25 16.22
11. Bilaga 1 - Motion 8 2021 från Anders Borelid (SD)- Mobila toaletter.pdf , 373.5 kB. 373.5 kB 2022-02-25 16.22
11. Bilaga 2 - Protokoll Tekniska nämnden 14 december- Motion 8 2021.pdf , 731.3 kB. 731.3 kB 2022-02-25 16.22
12. KS Protokoll - Svar på motion nr 242021 av Peter Nummert (RP) – Skapa projektet ”Sund och säker skolväg i Österåker”.pdf , 113.3 kB. 113.3 kB 2022-02-25 16.22
12. Kappa Motion nr 24 - 2021 KS 2021-0165 2022-01-20 sign MF.pdf , 423.4 kB. 423.4 kB 2022-02-25 16.22
12. Tjut - Svar på motion 24 2021 från Peter Nummert (RP)- Skapa projektet sund och säk.pdf , 547.4 kB. 547.4 kB 2022-02-25 16.22
12. Bilaga 1 - Motion 24 2021 från Peter Nummert (RP) - Skapa projektet sund och säker.pdf , 1.3 MB. 1.3 MB 2022-02-25 16.22
12. Bilaga 2 - Tjut - Trafiksäkerhet vid skolor.pdf , 540.7 kB. 540.7 kB 2022-02-25 16.22
12. Bilaga 3 - Protokoll Tekniska nämnden 14 december- Motion 24 2021.pdf , 725.7 kB. 725.7 kB 2022-02-25 16.22
13. KS Protokoll - Svar på motion nr 332021 av Michael Solander (MP) – Förändring av Österåkers skolorganisation.pdf , 231.3 kB. 231.3 kB 2022-02-25 16.22
13. Ordförandeförslag Motion nr 33 - 2021 KS 2021-0214 2022-01-21 sign MF.pdf , 421.2 kB. 421.2 kB 2022-02-25 16.22
13. Tjut Svar på motion nr 33 2021 av Michael Solander-Förändra österåkers skolorganisation.pdf , 548.4 kB. 548.4 kB 2022-02-25 16.22
13. motion_33_2021.pdf , 507.7 kB. 507.7 kB 2022-02-25 16.22
13. KSPU - Svar på motion nr 332021 av Michael Solandet (MP)- Förändring av Österåkers skolorganisation.pdf , 102.1 kB. 102.1 kB 2022-02-25 16.22
14. motion nr 1 narkotikahundar.pdf , 126.9 kB. 126.9 kB 2022-03-04 16.31
14. motion nr 2 forsorjningsbidrag.pdf , 136.5 kB. 136.5 kB 2022-03-04 16.32
14. motion nr 3 KBT.pdf , 121.6 kB. 121.6 kB 2022-03-04 16.32
14. motion nr 4 sommarskola.pdf , 126.8 kB. 126.8 kB 2022-03-04 16.32
14. motion nr 5 samtalssprak_i_skola.pdf , 123.4 kB. 123.4 kB 2022-03-04 16.32
14. motion nr 6 skolmat.pdf , 182.9 kB. 182.9 kB 2022-03-04 16.32
14. motion nr 7 sarbegavade_elever.pdf , 128.3 kB. 128.3 kB 2022-03-04 16.32
14. motion nr 8 infora_sprakkrav.pdf , 151.7 kB. 151.7 kB 2022-03-04 16.32
14. motion nr 9 arskurs.pdf , 164 kB. 164 kB 2022-03-04 16.32
14. motion nr 10 partipolitiskt_neutral.pdf , 144.4 kB. 144.4 kB 2022-03-04 16.32
14. motion nr 11 klassikerlista.pdf , 137.3 kB. 137.3 kB 2022-03-04 16.33
14. motion nr 12 okad_narvaro.pdf , 120.2 kB. 120.2 kB 2022-03-04 16.34
14. motion nr 13 laxhjälp.pdf , 127.2 kB. 127.2 kB 2022-03-04 16.34
14. motion nr 14 skyttebana.pdf , 220.4 kB. 220.4 kB 2022-03-04 16.34
14 interpellation nr 3-2022.pdf , 158.1 kB. 158.1 kB 2022-03-04 16.31
15. Presidieförslag avseende medborgarförslag nr 1-2022.pdf , 90.5 kB. 90.5 kB 2022-02-25 16.22
15. Medborgarförslag nr 1-2022.pdf , 101.9 kB. 101.9 kB 2022-02-25 16.22
15. Presidieförslag avseende medborgarförslag nr 2-2022.pdf , 79.2 kB. 79.2 kB 2022-02-25 16.22
15. Medborgarförslag nr 2-2022.pdf , 83.5 kB. 83.5 kB 2022-02-25 16.22
KF Protokoll 2022-03-07 §§ 21-219.pdf , 2.7 MB. 2.7 MB 2022-03-11 14.35
Publicerad:
Senast uppdaterad:
Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betygsätt sidan med stjärnor. Fem stjärnor är det högsta betyget.