Avgifter för kart- och mätningstjänster

Kostnad enligt av Kommunfullmäktige fastställd taxa för 2023. Nybyggnadskartan är momsbefriad, övriga priser redovisas inklusive moms.

Leverans sker som dwg och pdf-fil

Fastighet med areal <= 3 000 kvm kostnad 9 143 kronor

Fastighet med areal > 3 000 kvm tillkommer kostnad 1,27 kronor/kvm

Leverans sker som dwg och pdf-fil

Fastighet med areal <= 3 000 kvm kostnad 8 319 kronor

Fastighet med areal > 3 000 kvm tillkommer kostnad 1,27 kronor/kvm

Leverans sker som dwg och pdf-fil

Fastighet med areal <= 3 000 kvm 1 666 kronor

Fastighet med areal > 3 000 kvm tillkommer kostnad 0,55 kronor/kvm

 • beställning och underlag
 • stomnät (där det finns)
 • kontroll av fastigheter
 • restid och transport (NK A och B)
 • instrument och utrustning (NK A och B)
 • avvägning arbetsfix och underkant panel (NK A och B)
 • komplettering av markhöjder vid behov (NK A och B)
 • inmätning och rundmätning hus (NK A och B)
 • beräkning och komplettering (NK A och B)
 • komplettering med planbestämmelser
 • komplettering med VA från Roslagsvatten (NK A och B)
 • redigering blankett
 • sammanställning leverans

Vid begäran kan nybyggnadskartan skrivas ut och skickas per post mot en kostnad enligt fastställd taxa.För större kartutsnitt kontakta kartor@osteraker.se för prisuppgift.

Prisreducering, gäller NK A och B, lämnas när flera sammanhängande fastigheter ingår i samma nybyggnadskarta och beställs av samma kund. Priset för den andra nybyggnadskartan och efterföljande reduceras med 50%.

Leverans sker som pdf-fil

Fastighet med areal <= 3 000 kvm kostnad 784 kronor

Fastighet med areal > 3 000 kvm tillkommer kostnad 0,12 kronor/kvm

Följande ingår vid framställning av enkelt kartutdrag:

 • beställning och underlag
 • kontroll av fastigheter
 • vid behov uppdatering av kartan
 • redigering blankett
 • sammanställning leverans

För större kartutsnitt kontakta kartor@osteraker.se för prisuppgift.

I bygglovet framgår vad som krävs i form av utstakning och lägeskontroll.

 • Endast finutstakning 4 hörn 7 397 kronor och ytterligare hörn 595 kronor
 • Endast lägeskontroll 4 hörn 4 548 kronor och ytterligare hörn 178 kronor
 • Finutstakning och lägeskontroll 4 hörn 10 325 kronor och ytterligare hörn 890 kronor
 • Grovutstakning timkostnad ingenjör 1 031 kronor alternativt där det krävs 2 ingenjörer, mätlag 1 787 kronor

För extra kostnader (exempelvis för transport till ö) tar vi betalt enligt utlägg.

 • beställning, underlag
 • beräkning
 • restid och transport
 • instrument och utrustning
 • utstakning
 • kontrollmätning
 • redovisning, arkivering

För att kunna göra en gränspåvisning utför vi alltid först en arkivutredning. Den tar normalt 1-2 timmar och utförs enligt gällande timtaxa. Till detta tillkommer fältarbete och efterarbete som varierar och kan ta från 2 timmar och uppåt (inklusive packning, restid etcetera). Efter gränspåvisningen i fält får du som kund en faktura på hela uppdraget enligt gällande taxa (både arkivutredning och gränspåvisning).

En gränspåvisning kostar från cirka 3 000 kronor.

För extra kostnader (exempelvis för transport till ö) tar vi betalt enligt utlägg.

För övriga mätningsuppdrag tar vi betalt per timme.

Ingenjör 1 031 kronor
Mätlag (2 ingenjörer) 1 787 kronor

För extra kostnader (exempelvis för transport till ö) tar vi betalt enligt utlägg.

Koordinatuppgift första punkten 408 kronor, ytterligare punkter 244 kronor/styck.
Digital leverans i filformat dwg alternativt koordinatlista i filformat pdf.

För större uttag kontakta kartor@osteraker.se för prisuppgift.

Upp till 10 gränspunkter kostar 515 kronor (0,5 ingenjörstimme).
Digital leverans i filformat dwg alternativt koordinatlista i filformat pdf.

För större uttag kontakta kartor@osteraker.se för prisuppgift.

Plottning/utskrift sker endast av material som upprättats på Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Kopiering sker endast från original som finns hos kommunen eller har framställts inom Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Plottning/utskrift och kopiering sker på papper med kvaliteten 80 gram/kvm.

För plottning/utskrift, oberoende format, utgår en avgift på 149 kronor.

För kopiering av A1 och A2 utgår en kostnad på n*23 (n=antal kopior utöver den första).

För kopiering av A4 och A3 är de första nio kopiorna gratis.

För den tionde kopian debiteras en grundavgift på 50 kronor. Ytterligare exemplar kostar därefter 2 kronor/styck.

Vid större kopieringsarbete (>15 minuter) debiteras för faktisk arbetstid samt materialkostnad.

Publicerad:
Senast uppdaterad:
Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betygsätt sidan med stjärnor. Fem stjärnor är det högsta betyget.