Frågor och svar om skolvalet

Fyra ungdomar står bredvid varandra på en skolgård.

Ansökningsdatum påverkar inte placering så länge skolvalet görs under perioden 1-15 februari 2023.

I skolvalet kan du söka till tre kommunala skolor via e-tjänsten skolval. E-tjänsten gäller endast skolval till de kommunala skolorna.

Du ansöker till önskad fristående skola genom att kontakta skolan. Varje fristående skola har en egen kö och egna antagningskriterier.

Eventuell antagning till fristående skola påverkar ej möjligheten att få en plats i en kommunal skola.

Kommunen placerar barnet på en skola där det finns plats. Att aktivt göra ett skolval ökar chansen att få plats på den skola du önskar.

Du ansöker till fritidshem efter att du fått besked om skolplacering. Alla som går på en kommunal skola får en plats på skolans fritidshem om omsorgsbehov finns. Om du gör ett skolval inför årskurs 4 flyttas fritidshemsplaceringen över till den nya skolan automatiskt.

Ansök om fritidshem på sidan Fritidshem.

Barnets förskoleplacering påverkar inte beslutet om vilken skola eleven blir placerad på. Det spelar alltså ingen roll vilken förskola eleven har gått på.

I de kommunala skolorna finns ingen syskonförtur.

De fristående skolorna har egna antagningsregler och vissa tar hänsyn till syskonförtur. Kontakta respektive skola för att ta del av deras regler.

Informationsbrev inför skolvalet 2023 skickas ut under december. Har du inte fått något brev kan du ladda ner det här efter att det skickats ut.

Om du ska flytta till Österåker inför skolstart hösten 2023 och har ett barn född 2017, eller ett barn som ska börja i åk 4 eller 7, finns det möjlighet att göra en skolansökan i samband med skolvalet.

Du behöver styrka att du ska flytta till kommunen genom att uppvisa bland annat hyres- eller köpekontrakt. Detta gör du genom att kontakta kommunens Servicecenter. Kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan under knappen "Kontakta oss".

Resultatet av skolvalet visas i e-tjänsten skolval när resultatet är klart.

Om du vill söka eller byta skola när skolvalet är avslutat, kan du läsa mer om det på sidan Söka eller byta skola.

Skolskjuts med skolbuss eller taxi beviljas för ett läsår i taget. Ny ansökan med nytt beslut görs inför varje läsår. Skolskjuts med SL-kort kan beviljas för längre tidsperiod.

Ansökan om skolskjuts i form av skolbuss eller taxi ska normalt vara kommunen tillhanda i april varje år. Ansökan om skolskjuts i form av kort till SL-trafik ska vara kommunen tillhanda i början av maj varje år. Ansökningar inkomna under läsåret handläggs löpande.

Handläggningstiden för skolskjutsansökan är cirka tre veckor, men kan vara något längre under perioden maj–augusti.

Läs mer om skolskjuts

Skolskjuts med skolbuss eller taxi beviljas för ett läsår i taget. Ny ansökan med nytt beslut görs inför varje läsår. Skolskjuts med SL-kort kan beviljas för längre tidsperiod.

Läs mer om skolskjuts

Personer med sekretessmarkering eller skyddad folkbokföring gör skolvalet via pappersblankett - inte i e-tjänsten.

Utbildningsförvaltningen skickar information i god tid före skolvalsperiodens början till vårdnadshavare med skyddade personuppgifter vars barn ska välja till förskoleklass eller som går i en skola som inte har nästa läsår.

Kontakta respektive skola för information om eventuellt öppet hus. På sidan Grundskolor finns länkar till alla grundskolor i kommunen.

Servicecenter
Besöksadress
Alceahuset, Hackstavägen 22, Åkersberga
Postadress
Österåkers kommun 184 86 Åkersberga
Öppettider
Måndag–torsdag: 8–17 Fredag: 8–16
servicecenter@osteraker.se
08-540 810 00
Publicerad:
Senast uppdaterad:
Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betygsätt sidan med stjärnor. Fem stjärnor är det högsta betyget.