Österåkers kommuns logotype

Färdtjänst och transporter

Längre handläggningstider i sommar

Handläggningstiden för riksfärdtjänst, färdtjänst, turbunden kommunal färdtjänst samt p-tillstånd är cirka tre veckor, men kan vara något längre under perioden juni- augusti

Färdtjänst är kollektivtrafik för dig som på grund av funktionsnedsättning inte kan använda den allmänna kollektivtrafiken.

Färdtjänst är en behovsprövad insats som du måste ansöka om att få. Det är regionen som ansvarar för färdtjänsten, men det är kommunen som tar emot din ansökan och utreder ditt behov. För att kunna ansöka om färdtjänst behöver du vara folkbokförd i Österåkers kommun, du ska också ha en funktionsnedsättning som varar minst i tre månader.

Sjukresor

Om du har färdtjänsttillstånd är du automatiskt berättigad till sjukresor. Sjukresor gäller resor mellan hemmet och vårdgivare som är anslutna till regionen. Vid behov av sjukresor behöver du kontakta den vårdgivare du ska besöka. Det är alltid vårdgivaren som beviljar sjukresor.

Turbunden kommunal färdtjänst

Turbunden kommunal färdtjänst är till för dig som går på dagverksamhet, daglig verksamhet, växelvård eller sysselsättning och har svårigheter att förflytta dig eller att resa med kollektivtrafiken.

Riksfärdtjänst

Om du ska resa utanför Stockholms län och det är omöjligt för dig att resa med den allmänna kollektivtrafiken på egen hand på grund av en stor och varaktig funktionsnedsättning samt med ett fördyrat resesätt, kan du ansöka om riksfärdtjänst.

Parkeringstillstånd

Om du har stora svårigheter att gå kan du ansöka om att få ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

Publicerad:
Senast uppdaterad:
Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betygsätt sidan med stjärnor. Fem stjärnor är det högsta betyget.