Österåkers kommuns logotype

Längre ansökningstid än vanligt

För närvarande är handläggningstiden för parkeringstillstånd 3-5 veckor, på grund av att vi byter handläggningssystem. Vi beklagar detta!

Parkeringstillstånd

Om du har stora svårigheter att gå kan du ansöka om att få ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

Tillståndet är personligt och får bara användas av dig som innehavare. Om någon annan än innehavaren använder parkeringstillståndet blir det återkallat. Vid särskilda skäl kan även du som är passagerare ansöka om tillstånd.

Tillståndet gäller i hela landet och i alla EU-länder. Om du använder parkeringstillståndet någon annanstans än i Österåkers kommun bör du ta reda på vilka regler som gäller för avgiften där.

Missbrukas parkeringstillståndet kan det återkallas.

Här gäller tillståndet:

  • på allmänt upplåten parkeringsplats
  • på parkeringsplats för rörelsehindrade
  • på del av gata där det är parkeringsförbud

Tillståndet gäller inte:

  • på privat mark eller i garage om inte ägare tillåter
  • där det är förbjudet att stanna
  • i zoner för visst ändamål, till exempel lastzon, taxizon, vändzon.

Ansöker om parkeringstillstånd på blanketten:

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Till blanketten ska du bifoga:

  • läkarintyg
  • pass- eller körkortsfoto
  • namnunderskrift av dig som söker

Avgift

Avgift ska betalas enligt vägmärket på platsen där du parkerar. Detta gäller även på parkeringsplatser som är reserverade för rörelsehindrade.

Ansökan om befrielse från trängselskatten

Om du har parkeringstillstånd för rörelsehindrade kan du ansöka hos Skatteverket om att undanta en bil från skatteplikt. (Om det finns synnerliga skäl kan Skatteverket undanta två bilar från skatteplikt).

Skatteverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sök nytt p-tillstånd i god tid

Du får ingen påminnelse när ditt p-tillstånd är på väg att gå ut.

Datum för när p-tillståndet går ut ser du på beslutet och på p-tillståndet. Sök nytt p-tillstånd i god tid, handläggningstiden är minst tre veckor från det att komplett underlag inkommit med både ansökan, foto och läkarintyg.

Övrigt

Förlorat eller stulet parkeringstillstånd skall polisanmälas varefter kommunen spärrar kortet och utfärdar ett nytt. Upphittat parkeringstillstånd lämnas till polisen eller till den kommun som utfärdat det.

Parkeringstillståndet skall vara placerat tillsammans med P-skivan på insidan av fordonets vindruta eller motsvarande plats på sådant sätt att framsidan av tillståndet är väl synlig utifrån.

Parkeringstillståndet är stöldbegärligt och bör inte ligga kvar i bilen då det inte används av tillståndshavaren.

Din ansökan skickar du till:

Österåkers kommun
Samhällsbetalda resor
184 86 Åkersberga

Publicerad:
Senast uppdaterad:
Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betygsätt sidan med stjärnor. Fem stjärnor är det högsta betyget.