Eldningsförbud utfärdat i Stockholms län

Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med klockan 18.00 den 11 maj 2023. Förbudet gäller tillsvidare.

Eldningsförbud utfärdat i Stockholms län

Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med klockan 18.00 den 11 maj 2023. Förbudet gäller tillsvidare.

Plan, program och strategi

Styrdokumenten plan, program och strategier är dokument som talar om hur Österåkers kommun ska nå ett resultat under en bestämd period.

Styrdokumenten ger en eller flera verksamheter ett uppdrag att handla på ett visst sätt, det vill säga anger vad som ska uppnås och hur det ska genomföras.

Plan

Plan är tvingande enligt lag, till exempel biblioteksplan eller verksamhetsplan och är av betydande vikt, grundläggande betydelse och övergripande art. En plan innehåller syfte, mål och beskrivning av aktiviteter som en verksamhet planerar att genomföra under kommande period. Planer beslutas huvudsakligen av Kommunfullmäktige.

Program

Program har en början och ett slut när det gäller tid och åtgärder, till exempel utbildningspolitiskt program. Beroende på typen av program beslutas de av antingen Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen eller nämnd.

Strategi

Strategi är en konsekvens av plan och program och innebär planering av hur ett mål ska uppnås. Strategier ska inte blandas ihop med riktlinjer. De är kommunövergripande och beslutas av Kommunfullmäktige.

Publicerad:
Senast uppdaterad:
Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betygsätt sidan med stjärnor. Fem stjärnor är det högsta betyget.