Medborgarförslag 2022

Här kan du ta del av de medborgarförslag som har inkommit under 2022 och väckts i Kommunfullmäktige och godkänts för vidare behandling.

Om ett beslut har fattats kan du även ta del av det.

Medborgarförslag 2022

Nr

Medborgarförslag

Beslut fattas av

Beslut

41/2022

Laddplatser – infrastruktur , 84.9 kB.

Kommunstyrelsen


40/2022

Övergångsställe , 167.2 kB.
Simborgarvägen/Margretelundsvägen , 167.2 kB.

Kommunstyrelsen


39/2022

Trafiksituation , 82.6 kB.
cirkulationsplats 276/Margretelundsvägen , 82.6 kB.

Kommunstyrelsen

Beslut

38/2022

Ljusterö har samma behov , 101.5 kB.
som Österåker i övrigt , 101.5 kB.

Kommunstyrelsen


37/2022

Bullerskydd mot trafikljud , 110.3 kB.

Kommunstyrelsen

Beslut

36/2022

Rätten att välja , 220.4 kB.
utförare/handläggare , 220.4 kB.

Kommunstyrelsen

Beslut

35/2022

Bygg centrumnära , 96.3 kB.
återvinningsstationer , 96.3 kB.

Kommunstyrelsen


33/2022

Boendeparkering Ö , 101.5 kB.
Kanalstaden , 101.5 kB.

Kommunstyrelsen

Beslut

32/2022

Förenklade och förbättrade , 96.7 kB.
rutiner för medborgarförslag i kommunen genom införande , 96.7 kB.
av E-förslag , 96.7 kB.

Kommunfullmäktige


31/2022

Låt sommarjobbare vara , 165.6 kB.
naturvärdar , 165.6 kB.

Kommunstyrelsen

Beslut

30/2022

Bebygg eller snygga , 104.5 kB.
åtminstone till gamla brandstationstomten , 104.5 kB.

Kommunstyrelsen


29/2022

Bort med det blå plåtskjulet , 112.4 kB.
vid gamla brandstationstomten , 112.4 kB.

Kommunstyrelsen


28/2022

Gång/cykelbana Skånsta – , 112.5 kB.
Åkersberga , 112.5 kB.

Kommunstyrelsen


27/2022

Miljövänligare och mer , 108.8 kB.
ekonomisk sophämtning , 108.8 kB.

Kommunfullmäktige


26/2022

Highland cattle till hagarna , 100.3 kB.
i Röllingby backar , 100.3 kB.

Kommunstyrelsen


25/2022

Installera kolfilterinsatser i , 138.7 kB.
brunnarna! , 138.7 kB.

Kommunstyrelsen


24/2022

Parkeringsbelysning Idskärsvägen 2 , 85.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Kommunstyrelsen


21/2022

Inrätta en insatsgrupp inom Österåkers kommun när kommunens boendeplaceringar misslyckas enligt LSS § 9 , 191.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Kommunstyrelsen

Beslut

19/2022

Kulturhus i Österåkers kommun , 706.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Kommunfullmäktige


18/2022

Slussens ombyggnad , 103.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Kommunstyrelsen


17/2022

Kommunen avsätter mark till odling slotter , 99.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Kommunstyrelsen

Beslut

16/2022

Utbyggnad av idrottshallen vid Ljusterö skola , 103 kB, öppnas i nytt fönster.

Kommunstyrelsen


15/2022

Cykelväg från Ljusterö IS till Linanäs , 97.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Kommunstyrelsen


14/2022

Österåkers kommuns beslutsfattande gällande LSS 9 § 9 , 186.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Kommunstyrelsen

Beslut

13/2022

Föreningsinformation vid infarten 276 , 150.1 kB.

Kommunstyrelsen


12/2022

Öppna Åsättra förskola , 2.3 MB.

Kommunstyrelsen


11/2022

Mark till solcellsanläggningar i kommunen , 143.9 kB.

Kommunfullmäktige


10/2022

Städdag för hela Österåker , 136.7 kB.

Kommunstyrelsen


9/2022

Öppna Åsättra förskola igen , 101.9 kB.

Kommunstyrelsen


8/2022

Riktlinjer för antal parkeringsplatser vid nybyggnation av flerbostadshus , 108.5 kB.

Kommunstyrelsen


7/2022

Bygg en säker övergång/undergång mellan Skånsta och Söra i allmänhet och Akers Friskola i synnerhet , 121.6 kB.

Kommunstyrelsen

Beslut

6/2022

Vägvisningsskylt mot Österskär i rondellerna vid McDonalds och Bygg Max , 93.5 kB.

Tekniska nämnden

Beslut , 91.3 kB, öppnas i nytt fönster.

5/2022

Utökad säkerhet när container töms på returinsamling vid t.ex. Kungsängens IP m.fl. insamlingsställen i Österåkers kommun , 108.1 kB.

Kommunstyrelsen


4/2022

Santos torg , 114.8 kB.

Kommunstyrelsen

Beslut , 122.4 kB, öppnas i nytt fönster.

3/2022

Kommunalråd i opposition , 210.2 kB.

Kommunfullmäktige

Beslut

2/2022

Fler handikapparkeringar , 83.5 kB.

Tekniska nämnden

Beslut , 118.1 kB, öppnas i nytt fönster.

1/2022

Övergångsställe Tråsättravägen , 101.9 kB.

Tekniska nämnden

Beslut , 184 kB, öppnas i nytt fönster.


Publicerad:
Senast uppdaterad:
Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betygsätt sidan med stjärnor. Fem stjärnor är det högsta betyget.