Österåkers kommuns logotype

Medborgarförslag 2019

Här kan du ta del av de medborgarförslag som har inkommit under 2019 och väckts i Kommunfullmäktige och godkänts för vidare behandling.

Om ett beslut har fattats kan du även ta del av det.

Medborgarförslag 2019

Nr

Medborgarförslag

Beslut fattas av

Beslut

39/2019

Markerad trottoar på Murkelvägen , 95.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Tekniska nämnden

Beslut , 101.4 kB, öppnas i nytt fönster.

38/2019

Grusa "genvägarna" , 95.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Tekniska nämnden

Beslut , 95.5 kB, öppnas i nytt fönster.

37/2019

Om återvinning, förslag 3 , 231.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Kommunstyrelsen

Beslut , 231.6 kB, öppnas i nytt fönster.

37/2019

Om återvinning, förslag 1 , 231.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Kommunstyrelsen

Beslut , 231.6 kB, öppnas i nytt fönster.

36/2019

Varmare lägenheter för äldre , 109.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Vård- och omsorgsnämnden

Beslut , 109.3 kB, öppnas i nytt fönster.

35/2019

Försköning och bullerdämpande åtgärder efter Sockenvägen , 81.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Kommunstyrelsen

Beslut , 81.2 kB, öppnas i nytt fönster.

34/2019

En ny eller förbättrad Skate/Kickbike arena , 72.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Kommunstyrelsen

Beslut , 72.8 kB, öppnas i nytt fönster.

33/2019

GC-väg mellan Margretelundsvägen och Sjövägen , 75.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Kommunstyrelsen

Beslut , 75.6 kB, öppnas i nytt fönster.

32/2019

Förbättring av säkerhet vid Vegavägen/Saturnusvägen , 247.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Kommunstyrelsen

Avskrivs , 50.4 kB, öppnas i nytt fönster.

31/2019

Äldreboende i Roslagskulla , 226.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Kommunfullmäktige

Beslut , 113.4 kB, öppnas i nytt fönster.

30/2019

Lekplats på Ljusterö , 590.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Kommunstyrelsen

Beslut , 125.5 kB, öppnas i nytt fönster.

29/2019

Använda en fårhage som hundrastgård under vinterhalvåret , 124.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Kommunstyrelsen

Beslut , 38.9 kB, öppnas i nytt fönster.

27/2019

Beslut om att förbjuda vedeldning i tätorter , 241.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Beslut , 120.7 kB, öppnas i nytt fönster.

26/2019

Utbildning av äldre i IT-kunskap , 755.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Kommunstyrelsen

Beslut , 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.

25/2019

Angående drogförebyggande insatser , 266.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Kommunstyrelsen

Beslut , 92.7 kB, öppnas i nytt fönster.

24/2019

Angående kommunalråd i opposition , 222.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Kommunfullmäktige

Beslut , 51.1 kB, öppnas i nytt fönster.

23/2019

Sommarkollo för äldre , 175.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Vård- och omsorgsnämnden

Beslut , 38 kB, öppnas i nytt fönster.

22/2019

Kameraövervakad cykelparkering med väderskydd , 246.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Kommunstyrelsen

Beslut , 41.5 kB, öppnas i nytt fönster.

21/2019

Äldreboende med finsk profilering , 436.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Kommunstyrelsen

Beslut , 173.1 kB, öppnas i nytt fönster.

20/2019

Återtagande av återbetalningskrav riktat till Frivilliga Familjehem , 90.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Socialnämnden

Beslut , 260.5 kB, öppnas i nytt fönster.

19/2019

Postortsändring , 185.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Kommunfullmäktige

Beslut , 143.3 kB.

18/2019

Bifall till Roslagspartiets motion angående byggande av Södra Boulevarden , 19.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Kommunstyrelsen

Beslut , 49.1 kB, öppnas i nytt fönster.

17/2019

Inomhusvelodrom , 383.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Kommunstyrelsen

Beslut , 36.7 kB, öppnas i nytt fönster.

16/2019

Rösta "ja" till seniorkortet som berättigar till obegränsat resande inom kommunen för alla pensionärer , 905 kB, öppnas i nytt fönster.

Kommunstyrelsen

Beslut , 54.8 kB, öppnas i nytt fönster.

15/2019

Utveckla/bygg ny skatepark , 532.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Kommunstyrelsen

Beslut , 167.8 kB, öppnas i nytt fönster.

14/2019

Ny bilövergång av Roslagsbanan , 447.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Kommunstyrelsen

Beslut , 37 kB, öppnas i nytt fönster.

13/2019

Tillfartsväg Österskär , 435.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Kommunstyrelsen

Beslut , 40.1 kB, öppnas i nytt fönster.

12/2019

Tillfartsväg till Österskär , 351 kB, öppnas i nytt fönster.

Kommunstyrelsen

Beslut , 49.1 kB, öppnas i nytt fönster.

11/2019

Ny tillfartsväg till Österskär , 302.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Kommunstyrelsen

Beslut , 39.8 kB, öppnas i nytt fönster.

10/2019

Tillfartsväg till Österskär , 354.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Kommunstyrelsen

Beslut , 49.1 kB, öppnas i nytt fönster.

9/2019

Vänortssamarbete med Rumänien och/eller Bulgarien för att stödja romernas demokratiska rättigheter , 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Kommunstyrelsen

Beslut , 108 kB, öppnas i nytt fönster.

8/2019

Ny busslinje Lervik/Brevik - Åkersberga centrum och Lervik/Brevik - Margretelunds centrum , 397.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Kommunstyrelsen

Beslut , 44.2 kB, öppnas i nytt fönster.

7/2019

Medborgarpoäng , 416.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Kommunstyrelsen

Beslut , 103.9 kB, öppnas i nytt fönster.

6/2019

Buss Lervik - Åkersberga Centrum , 348.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Kommunstyrelsen

Beslut , 41.5 kB, öppnas i nytt fönster.

5/2019

Porrfilter på kommunalt nätverk , 1013.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Kommunfullmäktige

Beslut , 39.6 kB, öppnas i nytt fönster.

4/2019

Inför obligatorisk undervisning för 9-klassare - en studieresa till Auschwitz , 457.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Förskole- och grundskolenämnden

Beslut , 508.1 kB, öppnas i nytt fönster.

3/2019

Upplåt parkeringsplatser för laddning av bilar , 460.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Kommunstyrelsen

Beslut , 76.2 kB, öppnas i nytt fönster.

2/2019

Snabba på klimatomställningen i kommunen , 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Kommunfullmäktige

Beslut , 108.9 kB, öppnas i nytt fönster.

1/2019

Förbjud fyrverkerier , 276.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Kommunstyrelsen

Beslut , 92.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Publicerad:
Senast uppdaterad:
Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betygsätt sidan med stjärnor. Fem stjärnor är det högsta betyget.