Tekniska nämnden - 21 juni

Här ser du när nämndens sammanträde äger rum och vilka dokument som gäller.

Tisdag den 21 juni.

Sammanträdeshandlingar

Dokumenten kompletteras vartefter och protokollet visas när det är justerat, någon tid efter att sammanträdet varit.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse TN 21 juni 2022.pdf , 301.9 kB. 301.9 kB 2022-06-16 15.25
4. Beslutsunderlag-skolskjutsärende.pdf , 227.1 kB. 227.1 kB 2022-06-16 15.25
5. Tjänsteutlåtande med bilaga - månadsuppföljning.pdf , 6.8 MB. 6.8 MB 2022-06-16 15.26
7. Tjänsteutlåtande - Beslut i ärende gällande dispens för sophämtning.pdf , 2.5 MB. 2.5 MB 2022-06-16 15.26
9. Tjänsteutlåtande - Igångsättningsbeslut - Drift.pdf , 543.8 kB. 543.8 kB 2022-06-16 15.26
10. Tjänsteutlåtande - Svar på medborgarförslag 22 2021 - Gång- och cykelstigväg Trälhavsvägen-220615.pdf , 550.5 kB. 550.5 kB 2022-06-16 15.27
10. Bilaga 1 - Medborgarforslag 22 2021 Trälhavsvägen.pdf , 800.6 kB. 800.6 kB 2022-06-16 15.27
11. Tjänsteutlåtande - Svar på medborgarförslag 23 2021 Parkering.pdf , 545.4 kB. 545.4 kB 2022-06-16 15.27
11. Bilaga 1 - Medborgarförslag 23 2021 Manfred Bondes väg.pdf , 780.6 kB. 780.6 kB 2022-06-16 15.27
12. Tjänsteutlåtande - Svar på medborgarförslag 26 2021.pdf , 548.1 kB. 548.1 kB 2022-06-16 15.27
12. Bilaga 1- Medborgarforslag 26 2021 Kommunal lekplats Svinninge.pdf , 5.8 MB. 5.8 MB 2022-06-16 15.28
13. Tjänsteutlåtande - Svar på medborgarförslag 28 2021 - Avskiljd cykelbana Svinninge.pdf , 549.9 kB. 549.9 kB 2022-06-16 15.28
13. Bilaga 1 - Medborgarforslag 28 2021 Avskiljd cykelbana.pdf , 1.1 MB. 1.1 MB 2022-06-16 15.28
14. Tjänsteutlåtande - LTF - Utökning av tättbebyggt område Mellansjö.pdf , 546.8 kB. 546.8 kB 2022-06-16 15.29
14. Bilaga 1 - Lokal trafikföreskrift 0117_2022_047.pdf , 510.9 kB. 510.9 kB 2022-06-16 15.29
14. Bilaga 2 - Lokal trafikföreskrift 0117_2018_009.pdf , 587.2 kB. 587.2 kB 2022-06-16 15.29
14. Bilaga 3 - Remissvar från Polismyndigheten.pdf , 302.9 kB. 302.9 kB 2022-06-16 15.29
14. Bilaga 4 - Remissvar från Trafikverket.pdf , 158.3 kB. 158.3 kB 2022-06-16 15.29
15. Tjänsteutlåtande - LTF - Tättbebyggt område Brännbacken.pdf , 546.5 kB. 546.5 kB 2022-06-16 15.30
15. Bilaga 1 - Lokal trafikföreskrift 0117_2022_052.pdf , 843 kB. 843 kB 2022-06-16 15.30
15. Bilaga 2 - Lokal trafikföreskrift 0117_2018_007.pdf , 460.5 kB. 460.5 kB 2022-06-16 15.30
15. Bilaga 3 - Remissvar Trafikverket.pdf , 711 kB. 711 kB 2022-06-16 15.30
15. Bilaga 4 - Remissvar från Polismyndigheten.pdf , 312.6 kB. 312.6 kB 2022-06-16 15.31
16. Tjänsteutlåtande - Sänkt hastighet på Sockenvägen.pdf , 546.7 kB. 546.7 kB 2022-06-16 15.31
16. Bilaga 1 - Lokal trafikföreskrift 0117 2022 053.pdf , 424.2 kB. 424.2 kB 2022-06-16 15.31
16. Bilaga 2 - Remissvar från Polismyndigheten.pdf , 300.8 kB. 300.8 kB 2022-06-16 15.31
18. Anmälan av delegationsbeslut.pdf , 515.1 kB. 515.1 kB 2022-06-16 15.31
18. Bilaga 1 - Anmälan av delegationsbeslut - Grävtillstånd.xlsx , 8.6 kB. 8.6 kB 2022-06-16 15.32
18. Bilaga 2 - Anmälan om delegationsbeslut - Markupplåtelser.xlsx , 13.4 kB. 13.4 kB 2022-06-16 15.32
TN protokoll 220621.pdf , 30.1 MB. 30.1 MB 2022-06-28 11.15
Publicerad:
Senast uppdaterad:
Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betygsätt sidan med stjärnor. Fem stjärnor är det högsta betyget.