Österåkers kommuns logotype

Kommunens organisation

Sjöstugor på Husarö, i bakgrunden syns öar och hav

Kommunen styrs av folkvalda politiker, förtroendevalda.
Kommunens anställda planerar och genomför det som de förtroendevalda beslutar. I Österåkers kommun arbetar närmare 2 000 personer. Du möter dem exempelvis i skolan, i vård- och omsorgsverksamheten, när du ansöker om bygglov eller lånar en bok på biblioteket.

Kommunfullmäktige är det högsta politiska organet i kommunen. Här fattar de förtroendevalda politikerna beslut i frågor som är styrande för kommunens nämnder och deras verksamheter som vision, mål och budget. Kommunfullmäktige utser även förtroendevalda att sitta i kommunens nämnder.

Under kommunfullmäktige finns kommunstyrelsen, som är en obligatorisk nämnd. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att besluten genomförs och följs upp.

Nämnderna ger uppdrag till förvaltningar

Under kommunfullmäktige finns politiska nämnder. Dessa är:

 • Kommunstyrelsen
 • Byggnadsnämnden
 • Kultur- och fritidsnämnden
 • Miljö- och hälsoskyddsnämnden
 • Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden
 • Socialnämnden
 • Utbildningsnämnden
 • Vård- och omsorgsnämnden
 • Valnämnden
 • Överförmyndarnämnden

Nämnderna ger respektive förvaltningar uppdrag att genomföra de beslut som förtroendevalda har fattat. Förvaltningarna består av kommunens anställda och bildar tillsammans en egen organisation, förvaltningsorganisationen, som leds av kommundirektören och hans ledningsgrupp.

Nämnder och utskott i Österåkers kommun Öppnas i nytt fönster.

Förvaltningarna har olika ansvarsområden

Kommunens förvaltningar har olika ansvarsområden. Varje förvaltning arbetar mot en eller flera politiska nämnder. I Österåker har vi:

 • Kommunstyrelsens förvaltning
 • Kultur- och fritidsförvaltningen
 • Samhällsbyggnadsförvaltningen
 • Utbildningsförvaltningen
 • Socialförvaltningen

Förvaltningar i Österåkers kommun

Verksamheter och bolag

Kommunen driver verksamhet i egen regi inom en rad olika områden, såsom skolor, förskolor och vård- och omsorgsverksamhet. Därtill upphandlas tjänster från fristående aktörer inom äldreomsorg och hemtjänst. Inom skola finns också olika privata/fristående alternativ till den kommunala skolan. Syftet med det är att du som bor i Österåkers kommun ska kunna välja mellan olika former av verksamheter.

Österåkers kommun är ägare av tre bolag vilka ingår i kommunens koncern och som utför uppgifer på uppdrag av kommunen. Armada Fastighets AB är ett helägt fastighetsbolag som ansvarar för bland annat bostadsfrågor. Roslagsvatten AB och Österåkersvatten AB ansvarar för vatten- och avfallsfrågor.

Kommunen är även helägare av tre mindre bolag; ÖGAB Fastighet 6 AB, Långängens Förvaltnings AB och Österåkers Återvinningscentral AB.

Kommunen har, tillsammans med ett flertal andra aktörer, ett mindre ägande eller engagemang i en rad andra bolag och organisationer till exempel Kommunalförbundet Norrvatten och Samordningsförbundet Roslagen.

Organisationsschema

En illustration som visar hur kommunen är organiserad. Förstora bilden

Organisationsschema för Österåkers kommun april 2023. Klicka för att se större.

Publicerad:
Senast uppdaterad:
Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betygsätt sidan med stjärnor. Fem stjärnor är det högsta betyget.