Österåkers kommuns logotype

Belysningsplan

En belysningsplan är ett hjälpmedel för kommunen, exploatörer, bostadsrättsföreningar och vägföreningar för att planera god och ekonomisk belysning.

Här kan du läsa om ljusets betydelse och hur du planerar god en ekonomisk belysning med minimal miljöbelastning. Se exempel och få hjälp med livscykelkostnadsanalyser, fördjupa dig i ljuskunskap och låt dig inspireras!

Ljus är grunden för allt seende. Det kan skapa stämningar och göra det lättare för oss att se. Ljus kan också göra det svårare för oss att se och förvränga bilden av vår omgivning. Vi belyser för människan. Alla ska kunna röra sig fritt och utan rädsla efter mörkrets inbrott. Vi belyser också för att skapa vackra blickfång, trevliga miljöer och skapa en trygg trafikmiljö.

För att lyckas gäller det att planera belysningen på rätt sätt. Undvika bländning, att förvränga färger och att skapa mörka skrymslen.

Satsa på välavbländade armaturer som har energieffektiva ljuskällor och en bra färgåtergivning. Fördela ljuset där det behövs och komplettera med ljus på vertikala ytor.

En bra färgåtergivning innebär att ljuset återger ett föremåls färger som vi är vana att se det i dagsljus. Ibland kan de vara motiverat att använda färgat ljus för att framhäva någonting speciellt eller skapa dramatik. Allmänljus för gårdar, gång- och cykelvägar och gator däremot ska vara vitt. Då kan man läsa av sin omgivning på ett korrekt sätt.

Plan- och exploateringsenheterna
Besöksadress
Alceahuset, Hackstavägen 22, Åkersberga
Postadress
Österåkers kommun 184 86 Åkersberga
Öppettider
Måndag–torsdag: 8–17 Fredag: 8–16
Plan.exploatering@osteraker.se
08-540 810 00
Publicerad:
Senast uppdaterad: