Värmepump

En värmepump kan vara ett bra sätt att minska uppvärmningskostnaden för ditt radhus eller din villa. Själva pumpen är en stor investering, men om du tidigare haft eluppvärmning är investeringen oftast intjänad inom några år.

Tänk på att innan du installerar en värmepump behöver du göra en anmälan till miljö- och hälsoskyddsenheten.

Om du ska installera en värmepump som utnyttjar berg, jord, sjövatten eller havsvatten som värmekälla måste du först anmäla det till kommunen. Anmälningsplikten gäller inte för värmepumpar som har luft som värmekälla.

Bor du inom ett vattenskyddsområde krävs det tillstånd, kontakta miljö- och hälsoskyddsenheten om du är osäker på detta. I vårt arbete tar vi hänsyn till var du tänker placera din anläggning och vilka kemikalier du kommer att använda. Främst för att förebygga risken för läckage till grundvatten eller luft, men också för att förebygga att olika värmepumpar tar värme från varandra.

Ska borrhålet placeras i närheten av en kommunal dagvattenledning behövs en anmälan till Roslagsvatten AB. Värmeutvinning ur grundvatten är inte tillåtet i Österåker.

Sveriges geologiska undersökningar (SGU) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. har tagit fram Normbrunn 16 som är en standard som ska följas när du borrar brunn. Standarden gäller både för vattenbrunn och bergvärmebrunn. Miljö- och hälsoskyddsenheten rekommenderar att en certifierad brunnsborrare eller en med motsvarande kunskaper används. På SGU´s webbplats finns mer information om certifierade brunnsborrare.

Hantering av borrvatten

Enligt kommunens regler för vad som är tillåtet att släppa ut i avloppsnätet får borrvatten och borrkax inte avledas utan föregående rening. Anmälan ska göras till Roslagsvatten innan arbetet påbörjas.

Publicerad:
Senast uppdaterad: