Österåkers kommuns logotype

Energi och uppvärmning

Kanal med båtar, flerfamiljshus i skymning. Gatubelysning och fönster lyser upp

Här får du veta mer om energianvändning och uppvärmning för din fastighet.

Alla småhus som säljs ska ha en energideklaration. Energideklarationen är ett dokument med uppgifter om hur mycket energi som går åt i ett hus när det används. Energideklarationen är bland annat till för dig som ska köpa eller hyra en bostad eftersom du kan använda deklarationen för att jämföra olika hus med varandra. I deklarationen ingår förslag på åtgärder som sänker energianvändningen utan att försämra inomhusmiljön.

Även du som bygger nytt behöver upprätta en energideklaration. Det är du som husägare som ansvarar för att en energideklaration utförs och godkänns av en certifierad energiexpert.

En energideklaration är giltig i tio år. Om det inte finns någon energideklaration har köparen rätt att låta utföra en sådan på säljarens bekostnad. Lagen kräver dock inte att köparen genomför åtgärderna som tas upp i deklarationen.

 

I Österåkers kommun ägs det lokala elnätet av E.ON Sverige. Det är till dem du vänder dig om du har frågor om till exempel strömavbrott eller statistik om din förbrukning eller produktion.

Som elkonsument är du bunden till den nätägare som finns inom den geografiska platsen som du bor eller driver verksamhet på. Du väljer dock själv om du vill vara påkopplad på elnätet eller inte.

Du är fri att köpa el från vilken elleverantör som helst. Det finns flera olika sidor på internet som hjälper dig att jämföra el efter bland annat pris, bindningstid samt miljöpåverkan.

Uppvärmning för din fastighet

Om du ska installera en värmepump som utnyttjar berg, jord, sjövatten eller havsvatten som värmekälla måste du först anmäla det till kommunen. Anmälningsplikten gäller inte för värmepumpar som har luft som värmekälla.

Bor du inom ett vattenskyddsområde krävs det tillstånd, kontakta miljö- och hälsoskyddsenheten om du är osäker på detta. I vårt arbete tar vi hänsyn till var du tänker placera din anläggning och vilka kemikalier du kommer att använda. Främst för att förebygga risken för läckage till grundvatten eller luft, men också för att förebygga att olika värmepumpar tar värme från varandra.

Ska borrhålet placeras i närheten av en kommunal dagvattenledning behövs en anmälan till Roslagsvatten AB. Borrvatten och borrkax får inte avledas till avloppsnätet utan rening. Anmälan ska göras till Roslagsvatten innan arbetet påbörjas. Värmeutvinning ur grundvatten är inte tillåtet i Österåker.

Sveriges geologiska undersökningar (SGU) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.har tagit fram Normbrunn 16. som är en standard som ska följas när du borrar brunn. Standarden gäller både för vattenbrunn och bergvärmebrunn. I normen anges även regler om avstånd till andra brunnar.

Miljö- och hälsoskyddsenheten rekommenderar att en certifierad brunnsborrare eller en med motsvarande kunskaper används. På SGU:s webbplats finns mer information om certifierade brunnsborrare.


Solceller på fasaden eller taket på en byggnad kan kräva bygglov. Det är också bra att kontakta elnätsägaren för att kolla upp vad som gäller om du vill koppla in solceller innan du börjar ta in offerter från leverantörer. I Österåker är E.On elnätsägare.

Från och med den 1 januari 2021 kan du som installerar solceller få skattereduktion för grön teknik, även kallad grön rot.

Nedan finns länkar för dig som är intresserad av att installera solceller:

Solcellsguide- från idé till färdig anläggning , 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

www.energiradgivningen.se/solkartan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

www.energimyndigheten.se/fornybart/solelportalen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publicerad:
Senast uppdaterad:
Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betygsätt sidan med stjärnor. Fem stjärnor är det högsta betyget.