Österåkers kommuns logotype

Klart för Skånstaparken – studs, rutsch, häng och kläng för alla åldrar!

Skiss som visar en karta där Skånstaparkens innehåll är markerat, innehållet är beskrivet i brödtexten på sidan. Förstora bilden

Skiss över nya Skånstaparken. Klicka på illustrationen för att se den störrre.

I sommar börjar vi det förberedande arbetet för en helt ny stadsdelspark i Skånsta i Åkersberga. Skånstaparken kommer att fyllas med innehåll för alla åldrar, däribland en ny aktivitetspark, motionsslinga, hundrastgård, promenadstråk och härligt parkliv med planteringar, konst och mötesplatser.

Redan 2018 genomförde Österåkers kommun medborgardialoger om att förbättra möjligheterna till lek och rekreation i Skånstaområdet. 2019 invigde vi den första etappen genom den uppskattade nya lekplatsen och Trollskogen vid Murkelvägen.

Nu är det dags att gå vidare med de övriga delarna av Skånstaparken.

Locka besökare i alla åldrar

– Vår ambition är att Skånstaparken ska bli en stolthet för Skånstas invånare och som lockar besökare i alla åldrar från hela kommunen, men också från andra platser, säger Michaela Fletcher (M), Kommunstyrelsens ordförande.

Skånstaparken har ett varierat landskap. Här finns även fornlämningar i form av fem gravfält med gravar från äldre och yngre järnåldern. Parken utvecklas med respekt för landskapets historia för de människor som bor här idag.

Förberedande arbeten inleds i sommar och parken beräknas vara klar hösten/vintern 2025.

Parkens innehåll bit för bit:

Fornängen – vi som lekte här före dig!

På flera platser i parken finns fornminnesområden med olika lämningar från järnåldern.

Barn hoppar på en färgglad studsmatta.

Exempelbild från Röllingbyparken.

Kremlans aktivitetspark – studs, rutsch, häng och kläng!

Här finns en konstgräsplan motsvarande storlek av en sjumannaplan som omges av aktivitetsytor med olika typer av redskap och utmaningar.

En studsmatteslinga placeras längs gångvägen, en linbana bjuder på en lång och härlig åktur. Klätterlek, balanslek, pingis och scen/trädäck för uppträdanden eller bara att hänga runt. På den stora jordkullen placerar vi en bred rutschkana.

På vintern spolar vi delar av konstgräsplanen till isbana, den stora kullen inbjuder till att åka pulka, och ett grillhus passar för en värmande matsäckspaus.

Kantarellparken – med känsla för naturens mångfald

Vid Kantarellvägen utformas en av parkens huvudentréer till den här centrala delen av Skånstaparken. Här kantas grusgångar av prunkande perenner och mindre träd. Insektshotell och lekfullt utformade holkar bidrar till biologisk mångfald.

Slå dig ned på någon av sittplatserna och njut av blomprakten, lyssna på fågelsång och se på nektarsökande fjärilar och bin. Belysningen förstärker det vegetativa uttrycket och skapar trygghet under årets mörka timmar.

Slingan – för rolig träning

En löpslinga på 750 meter där ett flertal utegymstationer placeras ut med jämna mellanrum. Längs sträckan finns avståndsmarkeringar och belysningspollare för att göra träningen enklare och roligare.

Två hundar leker i en hundrastgård

Murklans lekplats – vi möts i svampskogen!

Den här lekparken anlade vi redan 2019 och kommer att kompletteras med plats för picknick mellan lekplats och hundrastgård.

Hundskallet – en ny hundrastgård

Vi anlägger en ny hundrastgård där din hund kan ströva fritt, busa eller träna på den öppna gräsytan med träddungar omgärdad av ett robust staket.

En hinderbana av stockar ger möjlighet att träna hunden för den som önskar det.

Biologisk mångfald öppnar även för fler aktiviteter

Vi förstärker den biologiska mångfalden med nya perenna planteringar, insektshotell, fladdermusholkar och fågelholkar.

När fornminneskullarna röjs tar vi tillvara stockar som vi placerar i solutsatta lägen för att gynna insektslivet.

Vi bibehåller även flera av de uppskattade gräsfälten för fria aktiviteter som skidåkning, drakflygning, hundpromenader med mera.

Om parker i Österåker

  • Syftet med Strategi för parker i Österåkers kommun är att förtydliga översiktsplanens mål och ambitioner för kommunens parker samt ge stöd i kommunens planering, från strategisk till detaljerad nivå.
  • Skånstaparken är en stadsdelspark. En stadsdelspark är en lokal mötesplats med ett varierat utbud med både lekplats, aktivitetsyta, öppna gräsytor och planteringar.
  • Målsättningen i strategin är att alla delar av Åkersberga ska ha en stadsdelspark inom 800 meter från bostaden.

Läs mer i dokumentet Strategi för parker i Österåkers kommun. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publicerad:
Senast uppdaterad: