Österåkers kommuns logotype

Framtidsfullmakt, anhörigbehörighet

Det finns olika sätt att ge en anhörig eller andra nära personer fullmakt och behörighet att företräda dig. Här läser du mer om framtidsfullmakt och anhörigbehörighet.

Framtidsfullmakt

En framtidsfullmakt är ett frivilligt uppdrag som du ger till en annan person. Framtidsfullmakten innebär att du utser en person som i framtiden ska företräda dig om du inte längre kan göra det själv. För att en framtidsfullmakt ska gälla måste vissa förutsättningar vara uppfyllda. Du måste förstå vad du gör när du skriver framtidsfullmakten.

Framtidsfullmakten har samma formkrav som ett testamente. Den ska vara skriftlig, underskriven och bevittnad av två personer.

Av fullmakten ska framgå:

  • att det är en framtidsfullmakt
  • vem som är fullmaktshavare, det vill säga vem som ska företräda dig
  • fullmaktens omfattning och eventuella villkor

Framtidsfullmakten är en privat överenskommelse. Överförmyndarförvaltningen har varken blanketter eller synpunkter på hur den ska se ut eller vad den ska omfatta.

Fullmaktshavaren ska vara lojal och samråda med dig som är fullmaktsgivare. Den som har fullmakten måste inte redovisa sitt uppdrag till någon myndighet, men du får utse en person till granskare om du vill. Både granskaren och kommunens Överförmyndarnämnd har rätt att begära att fullmaktshavaren redovisar sitt uppdrag enligt lag (2017:310) om framtidsfullmakter.

Läs mer på Svenska Bankföreningens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Anhörigbehörighet

Om du är nära anhörig till en person som är över 18 år och som inte längre kan företräda sig själv behöver du inte en fullmakt för att företräda den anhörige. Det innebär att du till exempel kan betala din anhöriges hushållsräkningar, teckna hemförsäkring, ansöka om bidrag och hålla kontakt med socialtjänsten. Du får däremot inte köpa eller sälja fastighet eller bostadsrätt, köpa aktier, ge gåvor, ta lån eller processa i domstol.

Som nära anhörig räknas här, enligt 17 kap. 2§ föräldrabalken, i tur och ordning:

  1. make eller sambo
  2. barn
  3. barnbarn
  4. föräldrar
  5. syskon
  6. syskonbarn

Om det till exempel finns två barn företräder de gemensamt personen. För att slippa göra gemensamma besök på banken kan till exempel barnen upprätta fullmakt för varandra när de ska hjälpa den anhörige på banken. Den anhörige kan styrka sin relation med den enskilde genom att uppvisa ett personbevis från Skatteverket.

Publicerad:
Senast uppdaterad:
Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betygsätt sidan med stjärnor. Fem stjärnor är det högsta betyget.