Österåkers kommuns logotype

Bli god man eller förvaltare

För att få bli god man eller förvaltare måste du uppfylla vissa i lagen uppställda kriterier. Här kan du läsa mer om dem och hur du anmäler intresse.

Som god man eller förvaltare måste du vara rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig. Du ska känna till och följa lagar och regler. Du behöver också ha en viss livs- och arbetslivserfarenhet, kunna tala och skriva god svenska, ha en viss kunskap i ekonomiska frågor och kunna lägga upp en budget. Det finns inget krav på svenskt medborgarskap.

Godemannen eller förvaltaren ska passa för det aktuella uppdraget, vilket kan innebära att han eller hon har särskild kompetens i juridik och ekonomi för det fall uppdraget kräver avancerad ekonomisk förvaltning.

Arvode

Som god man eller förvaltare har du rätt att få ett skäligt arvode och kostnadsersättning för ditt uppdrag. Arvodets storlek bestäms av vilken omfattning uppdraget har. De flesta obegränsade uppdragen ger ett normalarvode vilket är 10 procent av prisbasbeloppet för ekonomisk förvaltning och 10 procent av prisbasbeloppet för att sörja för person. Prisbasbeloppet för 2023 har fastställts till 52 500 kronor.

Arvodet betalas av huvudmannen om dennes bruttoinkomst är större än 2,65 gånger prisbasbeloppet och/eller dennes tillgångar är större än 2 gånger prisbasbeloppet. I annat fall står kommunen för arvodet.

Om du vill veta mer om vad det innebär att vara god man eller förvaltare samt anmäla ditt intresse för uppdraget, kontaktar du överförmyndaren via e-post, brev eller telefon till någon på överförmyndarenheten.

Publicerad:
Senast uppdaterad:
Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betygsätt sidan med stjärnor. Fem stjärnor är det högsta betyget.