Österåkers kommuns logotype

Ensamkommande barn

Ett ensamkommande barn är en person under 18 år som kommer till Sverige utan att ha uppehållstillstånd här. Det ensamkommande barnet är utan sina föräldrar eller någon annan som kan anses ha trätt i föräldrarnas ställe. Dessa barn ska enligt lag få en god man förordnad för sig.

En god man för ett ensamkommande barn företräder barnet som både vårdnadshavare och förmyndare. Det betyder att den gode mannen företräder barnet i såväl personliga som ekonomiska och juridiska frågor. Gode mannen har i dessa frågor samma juridiska ställning som en förälder men ansvarar inte för den dagliga omvårdnaden av barnet och har inte heller någon försörjningsplikt gentemot barnet.

En god man ska se till att barnet får det stöd som han eller hon behöver och har rätt till sin första tid i Sverige vilket innebär att gode mannen bland annat ska:

  • stödja barnet i kontakten med Migrationsverket och närvara vid asylutredningen
  • ansöka om aktuella bidrag (studiestöd, barnbidrag)
  • se till att barnet har ett fungerande boende
  • se till att barnet får hälso- och sjukvård efter behov
  • se till att barnet får en fungerande skolgång
  • se till att barnet om det är möjligt får kontakta sina föräldrar eller sin familj i sitt hemland

Det är Överförmyndarnämden som efter ansökan från Migrationsverket förordnar gode män för ensamkommande barn samt utövar tillsyn över de gode männen. En ansökan om god man ska skickas till Överförmyndarnämnden så fort som möjligt efter det att barnet kommit till landet.

Om barnet beviljas uppehållstillstånd ska Socialnämnden i den kommun barnet vistas i, anmäla behovet av att utse särskilt förordnad vårdnadshavare. Det görs hos tingsrätten. Efter att rätten har fattat beslut om att utse en särskilt förordnad vårdnadshavare kommer Överförmyndarnämnden att besluta att godmanskapet ska upphöra. Godmanskapet upphör när barnet fyller arton år. Gode mannen är skyldig att redovisa hur han eller hon utför sitt uppdrag till Överförmyndarnämnden.

Så går det till att bli god man för ett ensamkommande barn

För att bli förordnad som god man för ett ensamkommande barn behöver du göra följande:

Publicerad:
Senast uppdaterad:
Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betygsätt sidan med stjärnor. Fem stjärnor är det högsta betyget.