När ett barn behöver skydd och stöd

En av socialtjänstens viktigaste uppgifter är att se till att barn som befinner sig i en utsatt situation får det stöd och skydd som de behöver. Vid åtgärder som rör barn beaktas särskilt barnets bästa. När det handlar om beslut om vård- eller behandlingsinsatser för barn är barnets bästa avgörande. Med barn avses varje människa under 18 år.

När socialtjänsten får kännedom om att ett barn kan vara i behov av skydd eller stöd från socialtjänsten inleds en utredning enligt 11 kap 1§ SoL för att utreda barnets behov. Utredningen görs av en socialsekreterare enlighet med BBIC, barns behov i centrum.

Mer information om BBIC på Socialstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Orosanmälan

Om du är orolig för att ett barn eller ungdom far illa bör du kontakta Enheten för barn och ungdom på socialförvaltningen. På sidan Oro för barn hittar du kontaktuppgifter och information om hur du går tillväga för att göra en anmälan.

Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU

Om ett barn är i behov av stöd fattas ett beslut. Socialtjänstens stöd är framförallt utformade för att barn ska utvecklas väl i sina biologiska hem. Samhället har ett ansvar att säkerställa att barn får det skydd och stöd de behöver och inte riskerar att utvecklas ogynnsamt. Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU, kompletterar socialtjänstlagen, SoL, när frivilliga insatser inte är möjliga.

Socialstyrelsen har tagit fram en film för dig som har anmälningsplikt. Se filmen på vimeo.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Omhändertagande av barn enligt LVU

Ett beslut om omhändertagande enligt LVU måste baseras på att det finns en påtaglig risk för att barnets hälsa eller utveckling skadas. Det kan handla om missförhållanden i hemmiljön eller barnets eget beteende. Våld eller kränkande behandling från familjen är ett exempel, ett annat är att barnet själv utsätter sig för fara, använder droger eller begår brott. Ett krav är också att det kan antas, eller att socialtjänsten vet, att föräldrarna och barnet inte samtycker till vården.

För att LVU ska kunna tillämpas behöver tre förutsättningar vara uppfyllda:

  • Det ska föreligga ett missförhållande som har anknytning till den unges hemmiljö enligt 2 § LVU (de så kallade miljöfallen) och/eller till den unges eget beteende enligt 3 § LVU (de så kallade beteendefallen).
  • Missförhållandet ska medföra att det finns en påtaglig risk för att den unges hälsa eller utveckling skadas.
  • Behövlig vård kan inte ges på frivillig väg.

Socialstyrelsens information om LVU Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frågor och svar om LVU på Socialstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Socialstyrelsens information svensk socialtjänst på flera språk Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skydd och stöd för barn

Barn föds och växer upp under olika villkor. De flesta har föräldrar som nästan alltid finns till hands med tid, engagemang och kärlek. För en del barn och unga ser verkligheten dock annorlunda ut. Det finns barn, ungdomar och föräldrar i vår kommun som tidvis har det så svårt att barnen inte kan bo kvar hemma hos föräldrarna. För att barnen ska må bättre måste de ibland flytta till ett annat hem för kortare eller längre tid. Där ska de känslomässiga och praktiska omsorgerna vara så goda att barnen och ungdomarna kan fortsätta att utvecklas. Målet med en placering i ett annat hem är i de flesta fall att barnet ska flytta hem till sina biologiska föräldrar igen.

Mer information om olika typer av placeringar

Mottagningsgrupp

Dag

Tid

Lunchstängt varje dag

12-13

Måndag

8.30-16.30

Tisdag

13-16.30

Onsdag

8.30-16.30

Torsdag

8.30-12 och 14-16.30

Fredag

8.30-16.00


Publicerad:
Senast uppdaterad:
Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betygsätt sidan med stjärnor. Fem stjärnor är det högsta betyget.