Kommunstyrelsens arbetsutskott - 1 februari

Här ser du när styrelsens sammanträde äger rum och vilka dokument som gäller.

Onsdagen den 1 februari 2023 klockan 9.

Sammanträdeshandlingar

Dokumenten kompletteras vartefter och protokollet visas när det är justerat, någon tid efter att sammanträdet varit.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse KSAU 2023-02-01.pdf , 179.3 kB. 179.3 kB 2023-01-25 19.09
3. Tjut - Försäljning del av fastigheten Smedby 19 1.pdf , 547.5 kB. 547.5 kB 2023-01-26 20.27
3. Bilaga 1. Köpekontrakt, 20230116.pdf , 1.8 MB. 1.8 MB 2023-01-26 20.27
3. Bilaga 2. Karta över området, 20230116.pdf , 555.5 kB. 555.5 kB 2023-01-26 20.27
3. Bilaga 3. Värdeutlåtande Forum 2022-11-08.pdf , 1.9 MB. 1.9 MB 2023-01-26 20.27
3. Bilaga 4. Värdeutlåtande Landshypotek 2022-11-15.pdf , 200.2 kB. 200.2 kB 2023-01-26 20.27
4. Tjut - Försäljning av fastigheten Husby 3 45.pdf , 1003.4 kB. 1003.4 kB 2023-01-25 19.04
4. Bilaga 1. Köpekontrakt Husby 3 45, 2022-12-08.pdf , 734.2 kB. 734.2 kB 2023-01-25 19.04
4. Bilaga 2. Värdering Svefa, 2022-06-20.pdf , 1.3 MB. 1.3 MB 2023-01-25 19.04
4. Bilaga 3. Värdering Cushman & Wakefield, 2022-08-15.pdf , 922.9 kB. 922.9 kB 2023-01-25 19.04
4. Bilaga 4. Karta i större perspektiv.pdf , 600.8 kB. 600.8 kB 2023-01-25 19.04
5. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 31 2021 av Michael Solander (MP) – Uppföljning av åtgärder för Österåkers Klimatanpassningsplan.pdf , 102.1 kB. 102.1 kB 2023-01-25 19.04
5. Tjut - Svar på motion nr 31 2021 av Michael Solander (MP) – Uppföljning av åtgärder för Österåkers Klimatanpassningsplan.pdf , 611.4 kB. 611.4 kB 2023-01-25 19.04
5. Bilaga 1. Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige 2021-06-21.pdf , 60.3 kB. 60.3 kB 2023-01-25 19.04
5. Bilaga 2. Motion nr 31 2021.pdf , 623.9 kB. 623.9 kB 2023-01-25 19.04
6. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 32 2021 av Michael Solander (MP) – Motion om delningsboende för unga vuxna.pdf , 100.7 kB. 100.7 kB 2023-01-25 19.04
6. Tjut - Svar på motion nr 32 2021 av Michael Solander (MP) – Motion om delningsboende för unga vuxna.pdf , 603.4 kB. 603.4 kB 2023-01-25 19.04
6. Bilaga 1. Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige 2021-06-21, Nya motioner och interpellationer.pdf , 60.3 kB. 60.3 kB 2023-01-25 19.04
6. Bilaga 2. Motion nr 32 2021.pdf , 484.3 kB. 484.3 kB 2023-01-25 19.04
7. Tjut - Vattentjänstplan för Österåkers kommun.pdf , 544 kB. 544 kB 2023-01-25 19.04
8. Tjut - Svar på remiss – Länsstyrelsen Stockholms förslag på ändringar för vissa områden av riksintresse naturvård (NRO).pdf , 592.7 kB. 592.7 kB 2023-01-25 19.04
8. Bilaga 1. Remiss -Förslag på ändringar för vissa områden av riksintresse för naturvård, Länsstyrelsen Stockholm, daterad 2022-11-29.pdf , 1.6 MB. 1.6 MB 2023-01-25 19.04
8. Bilaga 2. Remiss - Bilaga 4 NRO01045 Ullnasjöns De Geermoräner, Länsstyrelsen Stockholm, daterad 2022-11-07.pdf , 1.2 MB. 1.2 MB 2023-01-25 19.04
9. Tjut - Operatör för drönarverksamhet i Österåkers kommun.pdf , 1.2 MB. 1.2 MB 2023-01-25 19.04
9. Bilaga - Utdrag från Transportstyrelsens hemsida.pdf , 1005.8 kB. 1005.8 kB 2023-01-25 19.04
10. Tjut - Svar på motion nr 18-2022 av Margareta Olin (S) - Österåkers Multihall - vår nya Fullmäktigelokal.pdf , 567.6 kB. 567.6 kB 2023-01-31 20.21
10. bilaga Motion nr 18-2022.pdf , 148.9 kB. 148.9 kB 2023-01-31 20.21
12. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 36 2021 från Michael Solander (MP) - Öppna musikskolor för pensionärer.pdf , 100.2 kB. 100.2 kB 2023-01-25 19.04
12. Tjut - Svar på motion nr 36 2021 från Michael Solander (MP) - Öppna musikskolor för pensionärer.pdf , 707.7 kB. 707.7 kB 2023-01-25 19.04
12. Bilaga 1. Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämnden 2022-12-08.pdf , 134.8 kB. 134.8 kB 2023-01-25 19.04
12. Bilaga 2. Motion nr 36 2021.pdf , 491.7 kB. 491.7 kB 2023-01-25 19.04
13. Tjut - Svar på Motion nr 37 2021 av Kristina Embäck (S) - Inköp av konst till kommunen.pdf , 733.9 kB. 733.9 kB 2023-01-25 19.04
13. Ordförandeförslag - Svar på Motion nr 37 2021 av Kristina Embäck (S) - Inköp av konst till kommunen.pdf , 276 kB. 276 kB 2023-01-25 19.04
13. Bilaga 1. Motion nr 37 2021.pdf , 141.9 kB. 141.9 kB 2023-01-25 19.04
13. Bilaga 2. Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämnden 2022-12-08.pdf , 127.5 kB. 127.5 kB 2023-01-25 19.04
13. Bilaga 3. Policy för konst i Österåkers kommun.pdf , 2.3 MB. 2.3 MB 2023-01-25 19.04
14. Tjut - Svar på revisionsrapport - Granskning av Kommunstyrelsens styrning, uppföljning och kontroll av Produktionsutskottet och produktionsförvaltningen.pdf , 678.1 kB. 678.1 kB 2023-01-26 20.51
14. Bilaga - Revisionsrapport – Granskning av Kommunstyrelsens styrning, uppföljning och kontroll av Produktionsutskottet och Produktionsutskottet.pdf , 185.2 kB. 185.2 kB 2023-01-26 20.51
15. Tjut - Återrapportering av budgetuppdrag nr 29 i budget 2022 - Utredning om möjligheten att införa frivilliga, slumpvisa drogtester på kommunens högstadieskolor och gym.pdf , 744.7 kB. 744.7 kB 2023-01-27 09.47
15. Bilaga - Utredning om möjligheten att införa frivilliga, slumpvisa drogtester på kommunens högstadieskolor och gymnasium.pdf , 107.4 kB. 107.4 kB 2023-01-27 09.47
Protokoll KSAU 2023-02-01.pdf , 1.8 MB. 1.8 MB 2023-02-07 10.51
Protokollsbilagor KSAU 2023-02-01.pdf , 450.3 kB. 450.3 kB 2023-02-07 10.52
Publicerad:
Senast uppdaterad:
Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betygsätt sidan med stjärnor. Fem stjärnor är det högsta betyget.