Österåkers kommuns logotype

Tekniska utskottet - 20 september

Här ser du när utskottet äger rum och vilka dokument som gäller.

Onsdagen den 20 september.

Sammanträdeshandlingar

Dokumenten kompletteras vartefter och protokollet visas när det är justerat, någon tid efter att sammanträdet varit.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse KSTU 2023-09-20.pdf , 23.8 kB. 23.8 kB 2023-09-14 15.31
4. Verksamhetsberättelse delarsbokslut 2023 KSTU - kortversion.pdf , 528.9 kB. 528.9 kB 2023-09-15 10.01
5. Tjut -Svar på motion nr 25 2022.pdf , 571.5 kB. 571.5 kB 2023-09-14 15.31
5. Bilaga Motion nr 25 2022 Utred utökning av Åsättra hamn för större båtar.PDF , 98.5 kB. 98.5 kB 2023-09-14 15.31
6. Tjut - Svar på medborgarförslag nr 26-2022 - Highland cattle till hagarna i Röllingby Backar.pdf , 588.5 kB. 588.5 kB 2023-09-14 15.32
6. Bilaga - Medborgarforslag_26_2022.pdf , 384.6 kB. 384.6 kB 2023-09-14 15.32
7. Tjut - Svar på medborgarförslag nr 1-2023 - Gångväg till Österåkers kyrka.pdf , 590.9 kB. 590.9 kB 2023-09-14 15.32
7. Bilaga - Medborgarforslag_1_2023.pdf , 244.2 kB. 244.2 kB 2023-09-14 15.33
8. Tjut - Svar på medborgarförslag nr 2-2023 - Anlägg gång- och cykelväg mellan.pdf , 590.2 kB. 590.2 kB 2023-09-14 15.33
8. Bilaga - Medborgarforslag_2_2023.pdf , 244.9 kB. 244.9 kB 2023-09-14 15.33
9. Tjut - Svar på Medborgarförslag 5_2023 - Mobil miljöstation.pdf , 1002.9 kB. 1002.9 kB 2023-09-14 15.33
9. Bilaga - Medborgarforslag_5 2023.pdf , 252.9 kB. 252.9 kB 2023-09-14 15.33
10. Tjut - Bidrag enligt Österåkers Kommuns bullerskyddsprogram.pdf , 591.9 kB. 591.9 kB 2023-09-14 15.34
10. Bilaga 1 - Bullerskyddsprogram.pdf , 2 MB. 2 MB 2023-09-14 15.34
10. Bilaga 2 - Ansökan.pdf , 274.8 kB. 274.8 kB 2023-09-14 15.34
10. Bilaga 3 - Kartbild.pdf , 383.4 kB. 383.4 kB 2023-09-14 15.34
11. Tjut - Kommunstyrelsens Tekniska utskott dokumenthanteringsplan och arkivbeskrivning.pdf , 1016.1 kB. 1016.1 kB 2023-09-14 15.35
11. Bilaga 1 - tu_arkivbeskrivning.pdf , 5 MB. 5 MB 2023-09-14 15.35
11. Bilaga 2 - tu_dokumenthanteringsplan.pdf , 9 MB. 9 MB 2023-09-14 15.35
11. Bilaga 3.pdf , 408.5 kB. 408.5 kB 2023-09-14 15.35
13. Redovisning delegationsbeslut KSTU Tåg 7 - 2023-09-20.pdf , 528.8 kB. 528.8 kB 2023-09-14 15.36
13. Bilaga 1 - Anmälan om delegationsbeslut - Grävtillstånd.xlsx , 13.8 kB. 13.8 kB 2023-09-14 15.36
13. Bilaga 2 - Anmälan om delegationsbeslut - Markupplåtelser.xlsx , 13.4 kB. 13.4 kB 2023-09-14 15.36
Protokoll TU 2023-09-20.pdf , 37.1 MB. 37.1 MB 2023-09-27 09.57
Publicerad:
Senast uppdaterad:
Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betygsätt sidan med stjärnor. Fem stjärnor är det högsta betyget.