Kommunfullmäktige – 31 januari 2022

Här ser du när Kommunfullmäktiges sammanträde äger rum och vilka dokument som gäller.

Måndagen den 31 januari 2022 kl. 18.30.

Följ Kommunfullmäktige

Du kan följa sammanträdet via webbsändning i direktsändning eller i efterhand.

Sammanträdet är öppet för allmänheten men på grund av coronaviruset är vi tacksamma om du istället följer sammanträdet via webbsändning på kommunens hemsida eller via Radio Österåker, FM 103,7 MHz radio.osteraker.se

Webbsändning från Kommunfullmäktige 2022-01-31 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sammanträdeshandlingar

Dokumenten kompletteras vartefter och protokollet visas när det är justerat, någon tid efter att sammanträdet varit.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Missiv - Att veta inför Kommunfullmäktiges sammanträde 2022-01-31.pdf , 254.7 kB. 254.7 kB 2022-01-21 15.54
Kallelse 2022-01-31.pdf , 322.9 kB. 322.9 kB 2022-01-21 15.54
3a Kommunstyrelsens protokoll 2022-01-10.pdf , 1001 kB. 1001 kB 2022-01-21 15.54
3b Svar på medborgarförslag nr 7-2020.pdf , 123.8 kB. 123.8 kB 2022-01-21 15.55
3b medborgarförslag nr 7-2020.pdf , 104.3 kB. 104.3 kB 2022-01-21 15.55
3b Svar på medborgarförslag nr 9-2020.pdf , 244.5 kB. 244.5 kB 2022-01-21 15.55
3b medborgarförslag nr 9-2020.pdf , 360.9 kB. 360.9 kB 2022-01-21 15.55
3b Svar på medborgarförslag nr 22-2020.pdf , 239 kB. 239 kB 2022-01-21 15.55
3b medborgarförslag nr 22-2020.pdf , 126.9 kB. 126.9 kB 2022-01-21 15.55
3b Svar på medborgarförslag nr 6-2021.pdf , 114.6 kB. 114.6 kB 2022-01-21 15.55
3b medborgarförslag nr 6-2021.pdf , 103.1 kB. 103.1 kB 2022-01-21 15.55
3b Svar på medborgarförslag nr 8-2021.pdf , 115.8 kB. 115.8 kB 2022-01-21 15.56
3b Medborgarförslag nr 8-2021.pdf , 110.3 kB. 110.3 kB 2022-01-21 15.56
3b Svar på medborgarförslag nr 10-2021.pdf , 92.9 kB. 92.9 kB 2022-01-21 15.56
3b Medborgarförslag nr 10-2021.pdf , 193.2 kB. 193.2 kB 2022-01-21 15.56
3c Länsstyrelsens beslut gällande ny ledamot och ersättare för (M) samt ny ersättare för (L) i Kommunfullmäktige.pdf , 172.3 kB. 172.3 kB 2022-01-21 15.56
5. KS Protokoll - Svar på medborgarförslag nr 32021 – Inför strikta undantag avseende regler för tomgångskörning.pdf , 118.1 kB. 118.1 kB 2022-01-21 15.57
5. Ordförandeförslag - Svar på medborgarförslag nr 3_ 2021 – Inför strikta undantag avseende regler för tomgångskörning.pdf , 419.7 kB. 419.7 kB 2022-01-21 15.57
5. Tjut inkl. bilagor - Svar på medborgarförslag nr 3_2021 - Inför strikta undantag avseende regler för tomgångskörning.pdf , 10 MB. 10 MB 2022-01-21 15.57
6. KS Protokoll - Verksamhetsplan för Kommunfullmäktige 2022.pdf , 93.7 kB. 93.7 kB 2022-01-21 15.58
6. Tjut - Kommunfullmäktige verksamhetsplan 2022-2024 budget 2022.pdf , 544.7 kB. 544.7 kB 2022-01-21 15.58
6. Bilaga 1 - Kommunfullmäktiges verksamhetsplan 2022-2024, budget 2022.pdf , 609.1 kB. 609.1 kB 2022-01-21 15.58
7. KS Protokoll - Uppdrag Hållbarhetspolicy.pdf , 98.8 kB. 98.8 kB 2022-01-21 15.58
7. Tjut - Uppdrag Hållbarhetspolicy.pdf , 550.9 kB. 550.9 kB 2022-01-21 15.58
7. Bilaga 1. Miljöpolicy för Österåkers kommun.pdf , 127.4 kB. 127.4 kB 2022-01-21 15.59
8. KS Protokoll - Destinationsstrategi Roslagen 2030 - gemensam för Roslagskommunerna Östhammar, Norrtälje och Österåker.pdf , 223.3 kB. 223.3 kB 2022-01-21 15.59
8. Tjut - Destinationsstrategi Roslagen 2030 - gemensam för Roslagskommunerna Östhammar, Norrtälje och Österåker.pdf , 616.5 kB. 616.5 kB 2022-01-21 15.59
8. Bilaga. Destinationsstrategi Roslagen 2030.pdf , 794 kB. 794 kB 2022-01-21 15.59
9. Valberedningens förslag KF 2022-01-31.pdf , 307.1 kB. 307.1 kB 2022-01-31 09.30
10. KS Protokoll - Svar på motion nr 152019 av Roger Johansson (RP) – Genomför folkomröstning för eller emot att bevara ”Röllingbyreservatet” avsett för behovet av en framtida vägt.pdf , 236.9 kB. 236.9 kB 2022-01-21 15.59
10. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 15_2019 av Roger Johansson (RP) - Genomför folkomröstning för eller emot att bevara ”Röllingbyreservatet” avsett för behovet av en framtida vägtrafikutbyggnad.pdf , 471.1 kB. 471.1 kB 2022-01-21 16.00
10. Rev. Tjut. Svar på motion nr 15_2019 av Roger Johansson (RP) - Genomför folkomröstning för eller emot att bevara ”Röllingbyreservatet” avsett för behovet av en framtida vägtrafikutbyggnad.pdf , 471.2 kB. 471.2 kB 2022-01-21 16.00
10. motion_15_2019.pdf , 896.8 kB. 896.8 kB 2022-01-30 15.31
11. KS Protokoll - Svar på motion nr 152020 från Ann-Christine Furustrand (S) – Gör Österåker drogfritt som en del i att bekämpa gängkriminaliteten.pdf , 306.8 kB. 306.8 kB 2022-01-21 16.01
11. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 15_2020 från Ann-Christine Furustrand (S) – Gör Österåker drogfritt – som en del i att bekämpa gängkriminaliteten.pdf , 875.6 kB. 875.6 kB 2022-01-21 16.01
11. Tjut - Svar på motion nr 15_2020 från Ann-Christine Furustrand (S) - Gör Österåker drogfritt som en del i att bekämpa gängkriminaliteten.pdf , 740.5 kB. 740.5 kB 2022-01-21 16.01
11. Bilaga. Motion 15_2020.pdf , 1.4 MB. 1.4 MB 2022-01-21 16.01
11. Bilaga 2 och 3. Protokollsutdrag och tjut SN - Svar på motion nr 15_2020 från Ann-Christine Furustrand (S) – Gör Österåker drogfritt – som en del i att bekämpa gängkriminaliteten.pdf , 6.4 MB. 6.4 MB 2022-01-21 16.02
12. KS Protokoll - Svar på motion nr 182020 från Ann-Christine Furustrand (S) och Kristina Embäck (S) – Ökade insatser för återbruk.pdf , 225.6 kB. 225.6 kB 2022-01-21 16.02
12. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 18_2020 från Ann-Christine Furustrand (S) och Kristina Embäck (S) - Ökade insatser för återbruk.pdf , 419.9 kB. 419.9 kB 2022-01-21 16.02
12. Tjut - Svar på motion nr 18_2020 från Ann-Christine Furustrand (S) och Kristina Embäck (S) - Ökade insatser för återbruk.pdf , 584.6 kB. 584.6 kB 2022-01-21 16.02
12. Bilaga. Motion 18_2020.pdf , 544.7 kB. 544.7 kB 2022-01-21 16.02
13. KS Protokoll - Svar på motion nr 232020 från Anders Borelid (SD) – Införa kameraövervakningar vid infartsparkeringar.pdf , 113.5 kB. 113.5 kB 2022-01-21 16.03
13. Ordförandeförslag - Svar på motion 23_2020 från Anders Borelid (SD) - Införa kameraövervakning vid infartsparkeringar.pdf , 494.4 kB. 494.4 kB 2022-01-21 16.04
13. Tjut - Svar på motion 23_2020 från Anders Borelid (SD) - Införa kameraövervakning vid infartsparkeringar.pdf , 849.3 kB. 849.3 kB 2022-01-21 16.05
13. Bilaga 1. Motion 23-2020 - Kamerabevakning vid infartsparkeringar.pdf , 69.4 kB. 69.4 kB 2022-01-21 16.05
13. Bilaga 2. Statistisk från polismyndigheten om anmälda brott på infartsparkeringar, 2021-06-16.pdf , 28.8 kB. 28.8 kB 2022-01-21 16.05
13. Bilaga 3. Protokollsutdrag Tekniska nämnden 2021-09-14.pdf , 1 MB. 1 MB 2022-01-21 16.05
14. KS Protokoll - Svar på motion nr 102021 av Ann-Christine Furustrand (S) – Utred kostnaden för att asfaltera vägen mellan Täljö och Rydbo.pdf , 224 kB. 224 kB 2022-01-21 16.05
14. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 10_2021 av Ann-Christine Furustrand (S) - Utred kostnaden för att asfaltera vägen mellan Täljö och Rydbo.pdf , 420.3 kB. 420.3 kB 2022-01-21 16.06
14. Tjut - Svar på motion nr 10_2021 av Ann-Christine Furustrand (S) - Utred kostnaden för att asfaltera vägen mellan Täljö och Rydbo.pdf , 546.5 kB. 546.5 kB 2022-01-21 16.06
14. Bilaga 1. Motion 10_2021.pdf , 143.9 kB. 143.9 kB 2022-01-21 16.06
14. Bilaga 2. Protokollsutdrag Tekniska nämnden 210914, GC väg Täljö Rydbo.pdf , 1.3 MB. 1.3 MB 2022-01-21 16.18
15. KS Protokoll - Svar på motion nr 142021 från Ann-Christine Furustrand (S) och Ingela Westerlund (S) – Strategi och plan för att lösa Österåkers utbildningsskuld.pdf , 300.5 kB. 300.5 kB 2022-01-21 16.18
15. Ordförandeförslag. Svar på motion nr 14_2021 från Ann-Christine Furustrand (S) och Ingela Westerlund (S) – Strategi och plan för att lösa Österåkers utbildningsskuld.pdf , 488.8 kB. 488.8 kB 2022-01-21 16.19
15. Tjut - Svar på motion nr 14_2021 från Ann-Christine Furustrand (S) och Ingela Westerlund (S) - Strategi och plan för att lösa Österåkers utbildningsskuld.pdf , 750 kB. 750 kB 2022-01-21 16.19
15. Bilaga. Motion 14_2021 - Strategi och plan för att lösa Österåkers utbildningsskuld.pdf , 890.6 kB. 890.6 kB 2022-01-21 16.19
16. KS Protokoll - Svar på motion nr 262021 från Peter Nummert (RP) – Införa två elevstödssamordnare (EES).pdf , 250.3 kB. 250.3 kB 2022-01-21 16.20
16. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 26_2021 från Peter Nummert (RP) - Införa två elevstödssamordnare (ESS).pdf , 511 kB. 511 kB 2022-01-21 16.20
16. Tjut - Svar på motion nr 26_2021 från Peter Nummert (RP) Införa två elevstödssamordnare (ESS).pdf , 586.6 kB. 586.6 kB 2022-01-21 16.21
16. Bilaga 1. Motion_26_2021 - Införa två elevstödssamordnare.pdf , 858.5 kB. 858.5 kB 2022-01-21 16.21
16. Bilaga 2. Utredning rörande utvecklingsområden inom servicecenter.docx.pdf , 444.2 kB. 444.2 kB 2022-01-21 16.21
17. KS Protokoll - Svar på motion nr 282021 av Ann-Christine Furustrand (S) – Rusta upp och snygga till Stationsvägen!.pdf , 94 kB. 94 kB 2022-01-21 16.21
17. Ordförandeförslag - Svar på motion 28_2021 av Ann-Christine Furustrand (S) - Rusta upp och snygga till Stationsvägen!.pdf , 395.2 kB. 395.2 kB 2022-01-21 16.22
17. Tjut - Svar på motion 28_2021 av Ann-Christine Furustrand (S) - Rusta upp och snygga till Stationsvägen!.pdf , 542.8 kB. 542.8 kB 2022-01-21 16.22
17. Bilaga 1. Motion 28_2021.pdf , 478.1 kB. 478.1 kB 2022-01-21 16.22
17. Bilaga 2. Protokollsutdrag Tekniska nämnden 210914, Stationsvägen.pdf , 529 kB. 529 kB 2022-01-21 16.22
18. KS Protokoll - Svar på motion nr 202020 av Anas Abdullah (-) – Motion om bostadsbristen för studenterungdomar.pdf , 132.3 kB. 132.3 kB 2022-01-21 16.22
18. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 20_2020 av Anas Abdullah (-) – Bostadsbristen för studenter-ungdomar.pdf , 419.3 kB. 419.3 kB 2022-01-21 16.23
18. Tjut. Svar på motion nr 20_2020 av Anas Abdullah (-) - Motion om bostadsbristen för studenter-ungdomar.pdf , 1.6 MB. 1.6 MB 2022-01-21 16.23
18. Bilaga. Motion nr 20-2020.pdf , 78.4 kB. 78.4 kB 2022-01-21 16.24
19. KS Protokoll - Svar på motion nr 242020 av Anders Borelid (SD) – Motion om mitträcke.pdf , 126.7 kB. 126.7 kB 2022-01-21 16.24
19. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 24_2020 av Anders Borelid (SD) - Motion om mitträcke.pdf , 380.3 kB. 380.3 kB 2022-01-21 16.24
19. Tjut - Svar på motion nr 24_2020 av Anders Borelid (SD) - Motion om mitträcke.pdf , 546.4 kB. 546.4 kB 2022-01-21 16.24
19. Bilaga 1. Motion - Mitträcke.pdf , 60.2 kB. 60.2 kB 2022-01-21 16.25
19. Bilaga 2. Protokollsutrag Tekniska nämndens sammanträde 2021-11-02.pdf , 76 kB. 76 kB 2022-01-21 16.26
20. KS Protokoll - Svar på motion nr 112021 av Ann-Christine Furustrand (S) – Sprid kunskap om allemansrätten.pdf , 230.8 kB. 230.8 kB 2022-01-21 16.27
20. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 11_2021 av Ann-Christine Furustrand (S) - Sprid kunskap om allemansrätten.pdf , 377.2 kB. 377.2 kB 2022-01-21 16.27
20. Tjut - Svar på motion nr 11_2021 av Ann-Christine Furustrand (S) - Sprid kunskap om allemansrätten.pdf , 570.3 kB. 570.3 kB 2022-01-21 16.27
20. Bilaga 1. Motion 11 2021 - Sprid kunskap om allemansrätten.pdf , 141.7 kB. 141.7 kB 2022-01-21 16.30
20. Bilaga 2. Protokollsutdrag Tekniska nämndens sammanträde 2021-11-02.pdf , 88.7 kB. 88.7 kB 2022-01-21 16.31
21. KS Protokoll - Svar på motion nr 232021 av Ann-Christine Furustrand (S), Lars Jule Frid (S) och Kristina Embäck (S) – Gratis mensskydd på Österåkers alla skolor.pdf , 157.9 kB. 157.9 kB 2022-01-21 16.31
21. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 23-2021 av Ann-Christine Furustrand (S), Lars Jule Frid (S) och Kristina Embäck (S) - Gratis mensskydd på Österåkers alla skolor (1).pdf , 143.2 kB. 143.2 kB 2022-01-21 16.33
21. Tjut - Svar på motion nr 23-2021 av Ann-Christine Furustrand (S), Lars Jule Frid (S) och Kristina Embäck (S) - Gratis mensskydd på Österåkers alla skolor.pdf , 352.7 kB. 352.7 kB 2022-01-21 16.33
21. Bilaga 1 Motion - Svar på motion nr 23-2021 av Ann-Christine Furustrand (S), Lars Jule Frid (S) och Kristina Embäck (S) - Gratis mensskydd på Österåkers alla skolor.pdf , 242.7 kB. 242.7 kB 2022-01-21 16.34
21. Bilaga 2 Protokollsutdrag KSPU - Svar på motion nr 23-2021 av Ann-Christine Furustrand (S), Lars Jule Frid (S) och Kristina Embäck (S) - Gratis mensskydd på Österåkers alla skolor.pdf , 103.1 kB. 103.1 kB 2022-01-21 16.34
21. Bilaga 3 Protokollsutdrag FGN - Svar på motion nr 23-2021 av Ann-Christine Furustrand (S), Lars Jule Frid (S) och Kristina Embäck (S) - Gratis mensskydd på Österåkers alla skolor.pdf , 181.2 kB. 181.2 kB 2022-01-21 16.34
21. Bilaga 4 Protokollsutdrag GVN - Svar på motion nr 23-2021 av Ann-Christine Furustrand (S), Lars Jule Frid (S) och Kristina Embäck (S) - Gratis mensskydd på Österåkers alla skolor.pdf , 107.9 kB. 107.9 kB 2022-01-21 16.35
22. KS Protokoll - Svar på motion nr 272021 av Ann-Christine Furustrand (S) – Öka trycket på Trafikverket så att hålen fylls igen.pdf , 97.7 kB. 97.7 kB 2022-01-21 16.35
22. Ordförandeförslag - Svar på motion 27_2021 av Ann-Christine Furustrand (S) - Öka trycket på Trafikverket så att hålen fylls igen.pdf , 386.3 kB. 386.3 kB 2022-01-21 16.35
22. Tjut - Svar på motion 27 2021 av Ann-Christine Furustrand (S) - Öka trycket på Trafikverket så att hålen fylls igen.pdf , 545 kB. 545 kB 2022-01-21 16.36
22. Bilaga 1. Motion 27 2021 Öka trycket.pdf , 657.2 kB. 657.2 kB 2022-01-21 16.36
22. Bilaga 2. Protokollsutdrag Tekniska nämndens sammanträde 2021-11-02.pdf , 67.2 kB. 67.2 kB 2022-01-21 16.36
23. Interpellation nr 1-2022.pdf , 194.8 kB. 194.8 kB 2022-01-21 16.36
23. Interpellation nr 2-2022.pdf , 465.8 kB. 465.8 kB 2022-01-26 14.01
24. Presidieförslag medborgarförslag nr 26-2021.pdf , 100.5 kB. 100.5 kB 2022-01-21 16.37
24. medborgarförslag nr 26-2021.pdf , 2.6 MB. 2.6 MB 2022-01-21 16.44
24. Presidieförslag medborgarförslag nr 27-2021.pdf , 101.1 kB. 101.1 kB 2022-01-21 16.44
24. Medborgarförslag nr 27-2021.pdf , 107.1 kB. 107.1 kB 2022-01-21 16.44
24. Presidieförslag medborgarförslag nr 28-2021.pdf , 91.7 kB. 91.7 kB 2022-01-21 16.44
24. Medborgarförslag nr 28-2021.pdf , 103.7 kB. 103.7 kB 2022-01-21 16.44
24. Presidieförslag medborgarförslag nr 29-2021.pdf , 97.6 kB. 97.6 kB 2022-01-21 16.45
24. Medborgarförslag nr 29-2021.pdf , 85.1 kB. 85.1 kB 2022-01-21 16.45
KF Protokoll 2022-01-31 §§ 11-125.pdf , 3.6 MB. 3.6 MB 2022-02-09 14.19
Publicerad:
Senast uppdaterad:
Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betygsätt sidan med stjärnor. Fem stjärnor är det högsta betyget.