Österåkers kommuns logotype

Drakbackens förskola (Säby 2:31, 2:30 m.fl.)

 

Karta över Åkersberga med markering över planområdet

Samhällsbyggnadsförvaltningen har av Kommunstyrelsen fått i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för Drakbackens förskola (Säby 2:31, 2:30 m.fl.). Planområdet ligger i nordvästra Åkersberga mellan Norrövägen och Säbygårdsvägen.

I planförslaget är avsikten att pröva en ändring av nuvarande markanvändning från småindustri och kontor till förskoleändamål på Säby 2:31 samt göra en översyn av gällande detaljplan för Säby 2:30, som redan i dag är planlagd för förskoleändamål. Syftet med den föreslagna planläggningen är att öka antalet förskoleplatser i strategiska lägen i Åkersbergas utvecklingsområden. Målet är ökad attraktivitet ur socialt, ekonomiskt samt ekologiskt perspektiv samt att främja en hållbar stadsutveckling.

Aktuellt

Planarbetet är tillfälligt pausat med anledning av frågor kopplat till markägoförhållanden.

Planförslaget var utställt för samråd under tiden 20 december 2021 – 28 januari 2022, i entrén i Alceahuset, Hackstavägen 22 i Åkersberga. Handlingarna var under samma period tillgängliga på kommunens webbplats.

Ett digitalt samrådsmöte hölls den 19 januari 2022.

Bild på planprocessens olika skeden, en pil pekar på uppdragsskedet där vi är nu

Plan- och exploateringsenheterna
Besöksadress
Alceahuset, Hackstavägen 22, Åkersberga
Postadress
Österåkers kommun 184 86 Åkersberga
Öppettider
Måndag–torsdag: 8–17 Fredag: 8–16
Plan.exploatering@osteraker.se
08-540 810 00
Publicerad:
Senast uppdaterad:
Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betygsätt sidan med stjärnor. Fem stjärnor är det högsta betyget.