Österåkers kommuns logotype

Säbybron byts ut

Arbetet med att byta ut Säbybron är i full gång och övergår i mitten av oktober till etapp 3. När den nya bron är på plats hösten 2024 blir det en helt ny och modern trafiklösning som underlättar för alla trafikanter, oavsett om du åker bil, cyklar eller går.

Säbybron leder Sockenvägen över Åkers kanal och är vägen till jobb, skola, service och aktiviteter för många Åkersbergabor. Men bron är i dåligt skick och nu är det dags för en helt ny bro att ersätta den gamla trotjänaren från 1914. Den nya bron finns nu på plats och i mitten av oktober 2023 flyttas trafiken över från den gamla till den nya bron. Efter trafikomläggningen rivs den gamla bron och arbetet med anslutande vägar för såväl bil- som gång- och cykeltrafik kan fortsätta.

Så här ser det ut när det är klart

Klicka på bilden för att se den större

Förbättringar för dig som går och cyklar

För alla som går eller cyklar innebär projektet flera förbättringar. Den nya Säbybron blir mycket bredare än dagens bro och får då även en gång- och cykelbana. Det anläggs också en gång- och cykelväg under den nya bron och som går längs med Åkers kanal. Tack vare det försvinner också trafikljuset vid Säbybron.

Ny cirkulationsplats

I samband med bygget av den nya Säbybron byggs också en ny cirkulationsplats som ska underlätta avsevärt för trafiken till och från Norrö. Den ersätter dagens fyrvägskorsning där Norrövägen och Sandkilsvägen ansluter till Sockenvägen. Den nya bron byggs bredvid den befintliga för att minska påverkan på trafiken. Arbetet med den nya Säbybron och de kringliggande trafiklösningarna beräknas pågå till hösten 2024.

Illustration som visar hur det ser ut nu och hur det kommer se ut när arbetet är klart

Illustration som visar hur det såg ut innan projektet påbörjades (höger) och hur det kommer se ut när arbetet är klart (vänster).

Etapp 3 - inleds i mitten av oktober

Trafiken på Sockenvägen leds om till den nya bron. Den gamla bron rivs och GC-stråket på båda sidor kan färdigställas.

Den nya cirkulationsplatsen färdigställs och för att möjliggöra detta leds trafiken till och från Norrö om via Säby gård.

  • Gång- och cykelvägar: Övergångstället vid Sockenvägen/Norrövägen stängs av och leds om. Följ orange anvisningskyltar.
  • Biltrafik. Sandkilsvägen stängs av och trafiken till Säbydepån leds in direkt från Sockenvägen. Trafiken från Sockenvägen till och från Norrövägen leds via Säbygårdsvägen, gårdsplanen vid Säby Gård, Stora Säbyvägen och Gamla landsvägen. Trafik till och från XL Bygg kommer in på Norrövägen från Sockenvägen via den nya cirkulationsplatsen.

Omledning av trafiken förväntas pågå till och med vecka 29.

Trafik fråb NOrrö

Så här kommer trafiken från Norrö till Säbybron att ledas om via Säby gård

Etapp 2 – slutförd

I denna etapp anläggs den nya bron samt delar av den nya cirkulationsplatsen. Den gamla bron förblir öppen för trafik som vanligt med mindre störningar.

Etapp 1 - slutförd

Under denna etapp läggs nya vattenledningar samt fjärrvärme på den sydvästra sidan. Förberedande arbeten sker på entreprenadområdet.

Drönarfilm över bron mars 2023

Huvudentreprenör: Peab Anläggning

Tidplan: Start 2022, klart hösten 2024. Arbetstiden beräknas till 2,5 år.

Syfte:

  • Bygga en fungerande bro
  • Öka trafikframkomligheten
  • Skapa en trygg och trivsam miljö för gående och cyklister
  • Bygga en fungerande trafiklösning i korsningen Sockenvägen – Norrövägen

Frågor och svar om projektet , 819.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Genomförande

Projektet genomförs i tre etapper

Den bro som finns idag är rester från en öppningsbar svängbro som byggdes 1914.

Två större renoveringar av bron har utförts – 1941 och 1973. Vid renoveringen 1941 byggdes bron om så att den fick ett fast läge. 1973 byttes brons överbyggnad och i samband med det gjöts lagren in och möjligheten att byta överbyggnad byggdes bort.

Den befintliga bron är i dåligt skick och att renovera den anses inte ekonomiskt försvarbart. Vid tidigare inspektion sattes livslängden till 2020. Inspektion utfördes senast för ca ett år sedan och utlåtandet visade att den kunde nyttjas tills det att en ny bro finns på plats.

Publicerad:
Senast uppdaterad:
Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betygsätt sidan med stjärnor. Fem stjärnor är det högsta betyget.