Österåkers kommuns logotype

Pågående byggprojekt

Illustration av gatuvy för Kanalstaden

Här presenteras några av de byggnadsprojekt som pågår i kommunen. Om inget annat anges har byggprojekten föregåtts av en antagen detaljplan.

Antagna detaljplaner hittar du i kommunens detaljplanekarta. Länk till annan webbplats.

Bergahöjden 4

I centrala Åkersberga byggs ett flerbostadshus med 121 bostadsrätter i varierande storlek. Planerat tillträde är preliminärt kvartal 2 år 2025.

Information om projektet finns i länkat dokument, upprättat av PEAB Bostad - Bergahöjden 4

Brännbacken

Cirka 5 kilometer nordost om centrala Åkersberga byggs ett nytt industri- och verksamhetsområde i Brännbacken.

Information om projektet finns på Brännbackens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Hagby äng och kulle, etapp 1

Vid Svinningevägen mellan Hagbyhöjden och Husbykullen byggs ett cirka 18 hektar stort nytt område med alltifrån bostäder, offentlig service och centrumverksamheter tillsammans med parkstråk, parker, mötesplatser och målpunkter. Området ligger nära vatten och rekreation och stadsdelen får en varierad bebyggelse.

Läs mer om Hagby äng och kulle, etapp 1

Reningsverk i Margretelund

Ett nytt reningsverk byggs i Margretelund, arbetat påbörjades under våren 2023.

Läs mer om planerna och följ projektet på Roslagsvattens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Österåkers kommun bygger ny gång- och cykelväg längs Trälhavsvägen som leder till reningsverket. Den nya gång- och cykelvägen ökar trafiksäkerheten och Roslagsvatten anlägger samtidigt nya ledningar till reningsverket.

Läs mer om arbetet med Trälhavsvägen

Säbybron byts ut

Den nya bron beräknas vara på plats 2024. Det blir en helt ny och modern trafiklösning som underlättar för alla trafikanter, oavsett om du åker bil, cyklar eller går. Följ utbytet av Säbybron

Valsjöskogen

Invid Trastsjöskogen i Tråsättra, Margretelund byggs radhus, parhus och friliggande villor. I flera delar av området är inflyttning klar men det pågår fortfarande byggnation i området.

Publicerad:
Senast uppdaterad: