Synpunkter och klagomål

Kommunen har rutiner för att ta emot och utreda klagomål på skolor och förskolor som drivs i kommunal regi. För information om rutiner för klagomål på förskolor och skolor med fristånde uförare, kontakta respektive skola.

Rutinerna innehåller två steg varav det första steget är att klagomålet blir utrett på skolnivå och det andra på huvudmannanivå. Principen är att klagomålet ska utredas och åtgärdas på den nivå det gäller.

  1. Om du som elev eller vårdnadshavare har klagomål på utbildningen ska du i första hand vända dig till rektor. Klagomålet lämnar du skriftligen via e-post eller brev. Skriv klagomål i rubriken. Kontaktuppgifter till förskolor och skolor i Österåkers kommun. 
  2. Du får en bekräftelse på att rektor tagit emot ditt klagomål och förväntad handläggningstid. Utgångspunkten är att ditt ärende behandlas skyndsamt.
  3. När ärendet är utrett får du ett skriftligt besked om hur situationen har blivit löst.
  4. Ditt klagomål kommer att diarieföras och i beskedet som sänds till dig får du information om hur du kan gå vidare om du upplever att problemet kvarstår. Då kan du vända dig till huvudmannen, i det här fallet Produktionsförvaltningen i Österåkers kommun. Du tar kontakt med Produktstionsförvaltningen via Servicecenter
  5. Utgångspunkten är dock att ditt ärende ska bli utrett och löst så att du inte behöver gå vidare.

Servicecenter
Besöksadress
Alceahuset, Hackstavägen 22, Åkersberga
Postadress
Österåkers kommun 184 86 Åkersberga
Öppettider
Måndag–torsdag: 8–17 Fredag: 8–16
servicecenter@osteraker.se
08-540 810 00
Publicerad:
Senast uppdaterad:
Hjälpte informationen på denna sida dig?