Synpunkter och klagomål

Berätta vad du tycker! Dina synpunkter är viktiga för förbättring och utveckling av den kommunala utbildningsverksamheten. Kommunens mål är att ta emot och utreda synpunkter och klagomål så snart det är möjligt för att komma till rätta med fel som uppstått.

Rutinerna innehåller två steg varav det första steget är att klagomålet blir utrett på skolnivå och det andra på huvudmannanivå. Principen är att klagomålet ska utredas och åtgärdas på den nivå det gäller.

  1. Om du som elev eller vårdnadshavare har klagomål på utbildningen ska du i första hand vända dig till rektorn. Klagomålet lämnar du skriftligen via e-post eller brev. Skriv klagomål i rubriken. Mejladress hittar du på respektive enhets webbplats. 
  2. Du får en bekräftelse på att rektor tagit emot ditt klagomål och förväntad handläggningstid. Utgångspunkten är att ditt ärende behandlas skyndsamt.
  3. När ärendet är utrett får du ett skriftligt besked om hur situationen har blivit löst.
  4. Ditt klagomål kommer att diarieföras och i beskedet som sänds till dig får du information om hur du kan gå vidare om du upplever att problemet kvarstår. Då kan du vända dig till huvudmannen, i det här fallet Utbildningsförvaltningen i Österåkers kommun. Utgångspunkten är dock att ditt ärende ska bli utrett och löst så att du inte behöver gå vidare.
Publicerad:
Senast uppdaterad: