Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Kommunstyrelsen

Här ser du när styrelsens sammanträde äger rum och vilka dokument som gäller.

30/3 klockan 15.00

Dokumenten kompletteras vartefter och protokollet visas när det är justerat, någon tid efter att sammanträdet varit.

Sammanträdeshandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse, KS 2015-03-30.pdf 557.3 kB 2015-03-24 11.13
Ä 3. 10-årig underhållsplan för det kommunala vägnätet.pdf 7.4 MB 2015-03-24 11.13
Ä 4. Österåkers kommuns remissvar inför trafikförändringar i SL-trafiken 2015-2016.pdf 2 MB 2015-03-24 11.14
Ä 5. Reviderad taxa för kart- och mätenhetens verksamhet.pdf 1.3 MB 2015-03-24 11.14
Ä 6. Exploateringsavtal för Pilstugetomten västra.pdf 1.2 MB 2015-03-26 08.35
Ä 7. Detaljplan för Pilstugetomten västra.pdf 5.3 MB 2015-03-26 08.35
Ä 8. Försäljning av mark, del av Runö 7_108.pdf 1.4 MB 2015-03-24 11.14
Ä 9. Principer för exploateringsavtal i Svinninge.pdf 746.7 kB 2015-03-24 11.14
Ä 10. Detaljplan för Smedby 19_227 m.fl.pdf 2.6 MB 2015-03-24 11.13
Ä 11. Svar på medborgarförslag nr 8-2014 – Anläggande av park i Åkersberga.pdf 947.1 kB 2015-03-24 11.13
Ä 12. Åkerströmmens Vattenvårdsamverkan - Avtal om samverkan kring vattenvård, komplettering av plattform för samverkan.pdf 1.7 MB 2015-03-24 11.13
Ä 13. Samråd åtgärdsprogram för vattenförvaltningen i norra Östersjöns vattendistrikt.pdf 1.8 MB 2015-03-24 11.13
Ä 14. Anläggningsavgift i VA-taxa 2015, Österåkersvatten AB.pdf 3 MB 2015-03-24 11.13
Ä 15. Utreda förutsättningar för anläggande av en rackethall i Österåkers kommun.pdf 1 MB 2015-03-24 11.13
Ä 16. Försäljning av fastigheterna Hacksta 2_151 & 2_159.pdf 341.1 kB 2015-03-24 17.00
Ä 16. Bilaga 1. Försäljning av fastigheter Österåkers Exploateringsfastigheter AB.pdf 187.1 kB 2015-03-25 10.43
Ä 17. Samverkansöverenskommelse Business Österåker – Näringslivsdag.pdf 1.2 MB 2015-03-24 11.13
Ä 18. Slutredovisning av projekt Omvårdnadslyftet.pdf 5.7 MB 2015-03-24 11.13
Ä 19. Lärlingsplatser i samarbete inom Stockholm Nordost.pdf 593.8 kB 2015-03-24 11.13
Ä 20. Svar på medborgarförslag nr 6-2014 - Parkour i Österåkers kommun.pdf 1.5 MB 2015-03-24 11.13
Ä 21. Svar på medborgarförslag nr 7-2014 - Utegym i Österåkers kommun.pdf 1.2 MB 2015-03-24 11.13
Ä 22. Regler för lokalt partistöd i Österåkers kommun.pdf 1.6 MB 2015-03-24 11.13
Ä 23. Svar på motion nr 7-2014 från Ann-Christine Furustrand (S) – Förstärk och utveckla Österåkers kommuns Integrationsråd.pdf 2.3 MB 2015-03-24 11.13
Ä 24. Svar på motion nr 9-2014 från Klas Göran Wändesjö (S) – Gör Idrotts- och Friluftsalliansen i Österåker till remissinstans.pdf 1.5 MB 2015-03-24 11.13
Ä 25. Ansökan om kommunal borgen, Österåkersvatten.pdf 6.1 MB 2015-03-24 11.13
Ä 26. Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per februari 2015.pdf 1.6 MB 2015-03-24 11.13
Ä 27. Kommunfullmäktiges ekonomiska uppföljning per februari 2015.pdf 630.3 kB 2015-03-24 11.13
Ä 28. Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per februari 2015.pdf 3.6 MB 2015-03-24 11.13
Ä 29. Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse för år 2014.pdf 6.9 MB 2015-03-24 11.13
Ä 30. Kommunfullmäktiges verksamhetsberättelse för år 2014.pdf 1.4 MB 2015-03-24 11.13
Ä 31. Tjut, Årsredovisning för Österåkers kommun och dess bolag för år 2014.pdf 619.8 kB 2015-03-24 11.14
Ä 31. Bilaga 1, Årsredovisning för Österåkers kommun.pdf 11.8 MB 2015-03-24 11.13
Ä 31. Bilaga 2, Bilaga till årsredovisning, Måltabeller sammanställda från respektive nämnds.pdf 1.8 MB 2015-03-24 11.13
Ä 31. Bilaga 3, Årsredovisning och koncernredovisning, Armada Fastighets AB.pdf 5.7 MB 2015-03-24 11.13
Ä 31. Bilaga 3_1, Årsredovisning, Armada Bostäder AB.pdf 3.6 MB 2015-03-24 11.13
Ä 31. Bilaga 3_10, Årsredovisning, Österåkers Exploateringsfastigheter AB.pdf 3.3 MB 2015-03-24 11.13
Ä 31. Bilaga 3_11, Årsredovisning, Österåkers Stadsnät AB.pdf 2.2 MB 2015-03-24 11.13
Ä 31. Bilaga 3_2, Årsredovisning, Armada Centrumfastigheter AB.pdf 2.3 MB 2015-03-24 11.14
Ä 31. Bilaga 3_3, Årsredovisning, Armada Kanalfastigheter AB.pdf 2 MB 2015-03-24 11.14
Ä 31. Bilaga 3_4, Årsredovisning, Armada Kommunfastigheter AB.pdf 3.2 MB 2015-03-24 11.14
Ä 31. Bilaga 3_5, Årsredovisning, Armada Mellansjö AB.pdf 2.3 MB 2015-03-24 11.14
Ä 31. Bilaga 3_6, Årsredovisning, Armada Projektfastigheter AB.pdf 2.5 MB 2015-03-24 11.14
Ä 31. Bilaga 3_7, Årsredovisning, Armada Stenhagen AB.pdf 2.4 MB 2015-03-24 11.14
Ä 31. Bilaga 3_8, Årsredovisning, Tunadotter AB.pdf 2.4 MB 2015-03-24 11.14
Ä 31. Bilaga 3_9, Årsredovisning, AB Åkers Kanal.pdf 2 MB 2015-03-24 11.14
Ä 31. Bilaga 4, Roslagsvatten AB, Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014.pdf 10.1 MB 2015-03-24 11.14
Ä 31. Bilaga 4_1, Österåkersvatten AB, Årsredovisning för räkenskapsåret 2014.pdf 6.5 MB 2015-03-24 11.14
Ä 32. Uppdaterad rapport avseende de uppdrag som redovisats som ej verkställda i ärende om Redovisning från nämnderna enligt 3 kap 15 § kommunallagen.pdf 1.2 MB 2015-03-24 11.14
Ä 33. Utvärdering av övergång till digital ärendehantering för Kommunstyrelsen.pdf 1.4 MB 2015-03-24 11.14
Ä 34. Redovisning av delegationsbeslut.pdf 245.7 kB 2015-03-24 11.14
Ä 35. Meddelanden och information vilka anmäles i Kommunstyrelsen.pdf 505.8 kB 2015-03-24 11.14
Protokoll, KS 2015-03-30.pdf 9.8 MB 2015-04-13 15.02

Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Fredrik Zethraeus
Publicerad:
måndag 30 mars 2015
Senast uppdaterad:
tisdag 1 december 2015