Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Press- och informationsmaterial

Här finns information som i första hand vänder sig till dig som är journalist. Här hittar du våra pressmeddelanden, nyhetsarkiv, bildarkiv, information om vår grafiska profil och kontaktuppgifter. Kontakta oss gärna om du inte hittar det du söker.

Här hittar du de senaste pressmeddelanden som skickats ut. Äldre pressmeddelanden finns i vårt pressrum.

Österåkers kommuns pressrumlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2021-05-28 06:23:30

Familjecentral i Österåker

För att stärka stödet och nätverket ytterligare kring små barn och deras familjer startar Österåkers kommun en familjecentral. Inom familjecentralen samverkar barnmorskemottagning, öppen förskola, barnavårdscentral och socialförvaltningens förebyggande verksamheter. Målet är att erbjuda ett brett och samordnat stöd till alla familjer med små barn och att kunna ge extra stöttning när det behövs.

Läs mer


2021-04-27 09:30:43

Premiär för filmen om Wira bruk – stormaktstidens främsta vapensmedja

Den 1 maj är det premiär för filmen om Wira bruk. Filmen tar sin början i stormaktstidens och Gustav II Adolfs Sverige. Vi ligger allt som oftast i krig med länderna runt Östersjön och det råder brist på både kunskap och förmåga att tillverka de vapen som behövs för den svenska armén. Lösningen blev Wira bruk i Österåkers kommun och här skapades ett riktigt maktcentrum.

Läs mer


2021-04-15 14:53:50

Arvoden och beredningsprocess formaliseras

Österåkers kommun kommer efter en granskning att ytterligare formalisera hanteringen av arvoden och beredningsprocess.

Läs mer


2021-03-11 10:15:11

Fortsatt starkt resultat för Österåkers kommun

Österåkers kommun redovisar ett balanskravsresultat på 198 miljoner kronor för helåret 2020 och kommunens ekonomi står fortsatt stark.

Läs mer


2020-11-24 09:09:31

Stärkt budget och sänkt skatt i Österåker 2021

En förstärkt budget med 90 miljoner kronor jämfört med föregående år och en sänkning av den kommunala skattesatsen med tio öre till 17 kronor. Det innebär Kommunfullmäktiges beslut den 23 november. Dessutom fastställdes en verksamhetsplan för 2021 och med utblick för 2022–2023.

Läs mer


2020-11-18 12:18:15

Österåkers kommun inför ny ersättningsmodell för att stärka resursskolor

Österåkers kommun inför en ny ersättningsmodell inom skolverksamheten som innebär att ett permanent strukturbidrag erbjuds skolor som endast tar emot elever i behov av särskilt stöd.

Läs mer


2020-11-16 17:41:06

Stark ekonomi möjliggör förslag till ökad budget och sänkt skatt i Österåker

Kommunstyrelsen i Österåker fattade den 16 november beslut om förslag till budget för Österåkers kommun 2021. Förslaget innebär att de kommunala verksamheterna tillförs 90 miljoner kronor mer för 2021 jämfört med föregående år. Samtidigt föreslås att den kommunala skattesatsen sänks med 10 öre till 17:00 kronor per intjänad hundralapp.

Läs mer


2020-10-27 16:28:00

Visualiserad forntid

Några av Sveriges äldsta kända avbildningar av människor hittades på en ovanligt välbevarad stenåldersboplats i Tråsättra hösten 2016. Fynden gjordes i en skogsbacke som under stenåldern var en ö i ytterskärgården. Där bodde säljägare och fiskare i hyddor. Österåkers kommun provar nu nya sätt att tillgängliggöra kunskaperna om Säljägarna i Tråsättra med hjälp av 3D-visualisering.

Läs mer


2020-09-22 08:00:00

Pressinbjudan: Spadtag för Österåkers nya multihall

Multihallen en jättesatsning på idrotten, föreningslivet och skola i Österåker och kommer när den är färdig att innehålla sex hallar för mer än 13 000 kvadratmeter rörelseglädje. Den 29 september är du välkommen att närvara vid första spadtaget!

Läs mer


2020-06-16 09:47:38

Nu ska vi bygga för 13 000 kvadratmeter rörelseglädje i Österåker!

Sex hallar, varav två fullstora, och med plats för en mängd olika idrotter och evenemang. Österåkers nya multihall i tillväxtområdet Åkers Runö kommer att bli något utöver det vanliga. Den blir dessutom en viktig byggsten i kommunens arbete för att öka rörelseglädjen i skolorna.

Läs mer


2020-06-10 11:47:15

Minirosen välkomnar yngre elever i behov av särskilt undervisningsstöd

Under höstterminen 2020 öppnar Minirosen, en särskild undervisningsgrupp för elever som bedöms få en bättre skolgång i en anpassad lärmiljö.

Läs mer


2020-04-28 13:17:05

Mindre barngrupper i Österåkers förskolor

Österåkers kommun arbetar för att barngrupperna i förskolan ska bli mindre. Statistik från Skolverket visar nu att kommunen är nära att nå rikssnittet på 5,2 barn per årsarbetande personal, vilket också är kommunens mål.

Läs mer


2020-03-17 11:48:17

Höjt bidrag till Brottsofferjouren

För att värna om brottsoffer höjer Österåkers kommun sitt bidrag till Brottsofferjouren Roslagen från en till tre kronor per invånare. Det beslutade Kommunstyrelsen den 16 mars.

Läs mer


2020-02-11 14:52:15

Fortsatt starkt resultat för Österåker

Österåkers kommun redovisar ett balanskravsresultat på 9,7 miljoner kronor för 2019. Det är i linje med vad som beräknades i budget och Österåker har ytterligare kunnat stärka sin ekonomiska ställning inför framtiden.

Läs mer


2020-01-16 13:28:07

Österåkersskolor deltar i Raoul Wallenberg Academys program Kuben för mänskliga rättigheter

Den 16 januari kom två stora svarta stålkuber till Solskiftesskolan och Österåkers gymnasium. Skolorna är med i Raoul Wallenberg Academys program Kuben och har tilldelats varsin mänsklig rättighet som eleverna ska arbeta med under våren. Totalt delas 30 rättighetskuber ut till skolor i Sverige och utomlands.

Läs mer


2019-12-10 10:30:02

Österåkers kommun går vidare med omvandlingen av Åkersbergas centrumområde

Åkersbergas centrumområde står inför en utveckling till en modern stad med småstadskaraktär. Kommunfullmäktige i Österåker har den 9 december godkänt det planprogram som lägger grunden för den fortsatta utvecklingen av området.

Läs mer


2019-12-09 17:03:10

Österåkers kommun föreslår bidrag som en del i lösningen för att säkra resursskolors verksamhet

Resursskolor med hög andel elever i behov av särskilt stöd kan få svårt att bedriva sin verksamhet utifrån dagens finansieringsmodell. Som en del i arbetet med att hitta lösningar för resursskolor att bedriva verksamhet, föreslår Österåkers kommun ett temporärt strukturbidrag som innebär en ekonomisk ersättning för läsåret 2019/2020 på minst samma nivå i snitt per elev som läsåret 2018/2019.

Läs mer


2019-11-26 13:12:32

Förskola och skola fokus i Österåkers kommuns budget för 2020

Den 25 november beslutade Kommunfullmäktige om den budget som ska gälla för Österåkers kommun 2020 och med en plan för 2021–2022. Fokus i budgeten ligger på kärnverksamheter som skola, vård och omsorg samt kultur och fritid.

Läs mer


2019-11-25 08:23:01

Tre miljoner kronor till extraordinära stödinsatser inom skolan föreslås i Österåkers kommuns budget för år 2020

Österåkers kommun föreslår ett antal åtgärder för att förstärka riktade resurser till undervisning. Det tidigare förslaget om att öka budgeten för särskilt stöd med två miljoner kronor år 2020 jämfört med år 2019 är nu utökat till tre miljoner kronor. Den 25 november fattar Kommunfullmäktige i Österåkers kommun beslut om budgeten.

Läs mer


2019-11-20 18:37:09

Österåkers kommun ser över tilläggsbelopp för särskilt stöd

Österåkers kommuns föreslår nu ett antal åtgärder för att stärka det särskilda stödet i kommunen och underlätta för resursskolor att driva sin verksamhet.

Läs mer


Redaktör:
Åsa Drakenberg

Sakkunnig:
Helena Cronberg
Senast uppdaterad:
torsdag 10 juni 2021