Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Press- och informationsmaterial

Här finns information som i första hand vänder sig till dig som är journalist. Här hittar du våra pressmeddelanden, nyhetsarkiv, bildarkiv, information om vår grafiska profil och kontaktuppgifter. Kontakta oss gärna om du inte hittar det du söker.

Här hittar du de senaste pressmeddelanden som skickats ut. Äldre pressmeddelanden finns i vårt pressrum.

Österåkers kommuns pressrumlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2020-09-22 08:00:00

Pressinbjudan: Spadtag för Österåkers nya multihall

Multihallen en jättesatsning på idrotten, föreningslivet och skola i Österåker och kommer när den är färdig att innehålla sex hallar för mer än 13 000 kvadratmeter rörelseglädje. Den 29 september är du välkommen att närvara vid första spadtaget!

Läs mer


2020-06-16 09:47:38

Nu ska vi bygga för 13 000 kvadratmeter rörelseglädje i Österåker!

Sex hallar, varav två fullstora, och med plats för en mängd olika idrotter och evenemang. Österåkers nya multihall i tillväxtområdet Åkers Runö kommer att bli något utöver det vanliga. Den blir dessutom en viktig byggsten i kommunens arbete för att öka rörelseglädjen i skolorna.

Läs mer


2020-06-10 11:47:15

Minirosen välkomnar yngre elever i behov av särskilt undervisningsstöd

Under höstterminen 2020 öppnar Minirosen, en särskild undervisningsgrupp för elever som bedöms få en bättre skolgång i en anpassad lärmiljö.

Läs mer


2020-04-28 13:17:05

Mindre barngrupper i Österåkers förskolor

Österåkers kommun arbetar för att barngrupperna i förskolan ska bli mindre. Statistik från Skolverket visar nu att kommunen är nära att nå rikssnittet på 5,2 barn per årsarbetande personal, vilket också är kommunens mål.

Läs mer


2020-03-17 11:48:17

Höjt bidrag till Brottsofferjouren

För att värna om brottsoffer höjer Österåkers kommun sitt bidrag till Brottsofferjouren Roslagen från en till tre kronor per invånare. Det beslutade Kommunstyrelsen den 16 mars.

Läs mer


2020-02-11 14:52:15

Fortsatt starkt resultat för Österåker

Österåkers kommun redovisar ett balanskravsresultat på 9,7 miljoner kronor för 2019. Det är i linje med vad som beräknades i budget och Österåker har ytterligare kunnat stärka sin ekonomiska ställning inför framtiden.

Läs mer


2020-01-16 13:28:07

Österåkersskolor deltar i Raoul Wallenberg Academys program Kuben för mänskliga rättigheter

Den 16 januari kom två stora svarta stålkuber till Solskiftesskolan och Österåkers gymnasium. Skolorna är med i Raoul Wallenberg Academys program Kuben och har tilldelats varsin mänsklig rättighet som eleverna ska arbeta med under våren. Totalt delas 30 rättighetskuber ut till skolor i Sverige och utomlands.

Läs mer


2019-12-10 10:30:02

Österåkers kommun går vidare med omvandlingen av Åkersbergas centrumområde

Åkersbergas centrumområde står inför en utveckling till en modern stad med småstadskaraktär. Kommunfullmäktige i Österåker har den 9 december godkänt det planprogram som lägger grunden för den fortsatta utvecklingen av området.

Läs mer


2019-12-09 17:03:10

Österåkers kommun föreslår bidrag som en del i lösningen för att säkra resursskolors verksamhet

Resursskolor med hög andel elever i behov av särskilt stöd kan få svårt att bedriva sin verksamhet utifrån dagens finansieringsmodell. Som en del i arbetet med att hitta lösningar för resursskolor att bedriva verksamhet, föreslår Österåkers kommun ett temporärt strukturbidrag som innebär en ekonomisk ersättning för läsåret 2019/2020 på minst samma nivå i snitt per elev som läsåret 2018/2019.

Läs mer


2019-11-26 13:12:32

Förskola och skola fokus i Österåkers kommuns budget för 2020

Den 25 november beslutade Kommunfullmäktige om den budget som ska gälla för Österåkers kommun 2020 och med en plan för 2021–2022. Fokus i budgeten ligger på kärnverksamheter som skola, vård och omsorg samt kultur och fritid.

Läs mer


2019-11-25 08:23:01

Tre miljoner kronor till extraordinära stödinsatser inom skolan föreslås i Österåkers kommuns budget för år 2020

Österåkers kommun föreslår ett antal åtgärder för att förstärka riktade resurser till undervisning. Det tidigare förslaget om att öka budgeten för särskilt stöd med två miljoner kronor år 2020 jämfört med år 2019 är nu utökat till tre miljoner kronor. Den 25 november fattar Kommunfullmäktige i Österåkers kommun beslut om budgeten.

Läs mer


2019-11-20 18:37:09

Österåkers kommun ser över tilläggsbelopp för särskilt stöd

Österåkers kommuns föreslår nu ett antal åtgärder för att stärka det särskilda stödet i kommunen och underlätta för resursskolor att driva sin verksamhet.

Läs mer


2019-10-21 15:07:22

80 miljoner mer i satsningar och oförändrad skatt

Den styrande alliansen i Österåkers kommun vill satsa 80 miljoner kronor mer till verksamheterna i sitt förslag till budget för år 2020, jämfört med 2019. 46,5 miljoner läggs på förskola och skola. Förslaget innebär att inte några effektiviseringar behöver göras i de kommunala kärnverksamheterna samtidigt som den kommunala skattesatsen, som 2019 var lägst i landet, föreslås vara oförändrad.

Läs mer


2019-08-27 10:21:57

Mitt Åkersberga synliggör ungas röst i Österåker

Konstnären Markus Emilsson har tillsammans med tio ungdomar från Österåker skapat ett tillfälligt offentligt konstverk. I åtta videopromenader delar ungdomarna med sig av sina tankar om Österåker. Konstprojektet är ett led i kommunens arbete kring social hållbarhet och det globala målet ”Hållbara städer och samhällen”. Tanken är att skapa samtal kring våra offentliga platser i Åkersberga.

Läs mer


2019-07-04 17:02:46

Kustinspirerade konstverk till centrala Österåkers entré

David Svensson och Aaro Fahlsten är vinnarna av projekttävlingen att konstnärligt gestalta en ny entré till centrala Åkersberga, Kanalstaden, Österskär och skärgården. Den 27 juni inleddes det konstnärliga uppdraget och trafiklösningen beräknas vara klar under våren 2020.

Läs mer


2019-06-25 14:37:52

Ny kalkfilterbädd i Österåker minskar övergödning

Österåkers kommun vidtar förstärkta åtgärder för att minska övergödningen av Åkers kanal och Östersjön genom att anlägga en ny kalkfilterbädd i Smedbyån. Smedbyån är en mindre del av ett område som tar hand om avrinningsvatten från fyra kommuner och som rinner ut i Östersjön bland annat via Åkers kanal och Tunafjärden i centrala Åkersberga.

Läs mer


2019-06-07 14:35:00

Pressinbjudan: Nationella minoriteter och finska språket lyfts

Tisdagen den 11 juni bjuder Österåkers kommun in till öppet informations- och samrådsmöte för nationella minoriteter och förvaltningsområde för finska språket.

Läs mer


2019-05-23 08:00:00

Ytterligare fyra tappställen för hushåll i Österåker med egen brunn

Österåkers kommun och Roslagsvatten har inrättat ytterligare fyra tappställen runt om i kommunen där hushåll med egen brunn som sinat kan hämta vatten. Sedan tidigare finns två tappställen i kommunen. Dessutom ordnas en vattenkiosk för företag som behöver köpa större mängder vatten.

Läs mer


2019-05-17 16:57:42

Pressinbjudan: Ekonomi och kvalitet i framtidens välfärd

Sveriges kommuner står inför betydande utmaningar och behöver hitta nya arbetssätt för att klara välfärden. Österåker har lägst skattesats i landet och står väl rustat inför framtiden. Kommunen bjuder nu in till en konferens för dialog och erfarenhetsdelning.

Läs mer


2019-05-06 19:20:14

Pressinbjudan: Den stora idrottsdagen

Lördagen den 11 maj arrangerar Österåkers kommun och det lokala föreningslivet för första gången Den stora idrottsdagen vid Österåkers sportcentrum. Välkommen till såväl dagens evenemang som kvällens prisutdelning!

Läs mer


Redaktör:
Åsa Drakenberg

Sakkunnig:
Helena Cronberg
Senast uppdaterad:
tisdag 10 mars 2020