Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Tillgänglighetsredogörelse

Österåkers kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda vår webbplats. Vi arbetar ständigt med att förbättra tillgängligheten på osteraker.se.

På denna sida hittar du information om hur tillgänglig vår webbplats är och hur vi arbetar för att förbättra den. Här hittar du också kontaktuppgifter till oss om du upptäcker några brister.

Tillgänglighet för osteraker.se

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig servicelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll som inte är tillgängligt för dig, kan du kontakta oss.

E-post: servicecenter@osteraker.se
Telefon: 08-540 810 00

Vi svarar normalt inom 1 arbetsdag.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (DIGG) har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar sina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Detta på grund av de brister som beskrivs nedan.

Bilder

Det kan förekomma att alternativtexter (alt-texter) saknas på vissa bilder. Vilket innebär att innehållet inte presenteras om du använder en skärmläsare.

Arbete kommer att pågå kontinuerligt för att säkerställa att varje bild har en alt-text.

Översyn och förbättring sker löpande.

Blanketter och dokument

På webbplatsen finns en del blanketter och dokument i PDF-format som inte uppfyller kraven. Vilket innebär att vissa av dokument inte kan läsas upp korrekt av skärmläsare.

Arbete kommer att pågå kontinuerlig för att förbättra blanketter och dokument.

Ambitionen är att vara klara med arbetet i början av 2021.

E-tjänster

Vi använder oss av e-tjänsteplattformen Artvise och plattformen uppfyller kraven delvis. Utifrån de förutsättningar som plattformen erbjuder anpassas text och innehåll så långt det går. I dagsläget finns bland annat följande fel:

  • Länkar saknar under understrykning.
  • Det går inte att navigera över rubriker/ingångar med tangentbordet.
  • Tabbfunktionen fungerar endast om man har klickat in sig på en rubrik/ingång.
  • E-tjänsteheadern saknar alt-attribut på menyn.

Leverantören arbetar på att lösa de brister som finns och förväntas vara färdig till sommaren 2021.

Filmer

För närvarande möter vi inte kraven vad gäller textning och syntolkning av filmer då filmer saknar undertexter och syntolkning.

Ambitionen är att åtgärda detta i början av 2021.

Hitta och jämför service

Jämförelsetjänsten som erbjuder en tjänst där man från en webbsida kan jämföra olika typer av objekt som exempelvis skolor och badplatser saknar en karta. Det vill säga att du som användare inte kan se eller jämföra dina val på kartan.

Utredning för tjänsten hitta och jämför service pågår just nu.

Inramat innehåll

En del information som visas på webbplatsen är så kallat inramat innehåll. I vissa fall fungerar det bättre att använda webbläsaren Chrome och i vissa fall är Explorer att föredra. Det kan förekomma inramat innehåll som inte läses upp av vår uppläsningsfunktion ReadSpeaker.

Utredning för att hitta en lösning planeras till början av 2021.

Rubrikstruktur

På vissa sidor kan ibland felaktig rubrikstruktur användas. Det kan orsaka problem så användare med uppläsande hjälpmedel får svårare att få en förståelse över sidan och hur den är byggd.

Utredning planeras att genomföras i början av 2021.

Tabeller

Vissa tabeller saknar överskrift eller rubrik.

Översyn och förbättring sker löpande.

Webbsändningar av kommunfullmäktige

För närvarande uppfyller webbsändningarna från kommunfullmäktige inte kraven i lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Du kan följa sammanträdet via webbsändning i direktsändning eller i efterhand upp till 14 dagar efter sammanträdet ägt rum. Om du därefter vill ta del av webbsändningen kan du begära ut den från kommunarkivet via e-postadressen kommunarkivet@osteraker.se.

Oskäligt betungande anpassning

Österåkers kommun åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

  • Många av våra dokument är inte fullt tillgängliga. Det kommer att krävas mycket arbete för att åtgärda alla system och därför har vi inte hunnit göra allt innan den 23 september 2020.
  • Österåkers kommuns bibliotek har en separat webbplats. Verksamheten arbetar med att ta fram en ny webbplats med ny teknik och med innehåll som uppfyller kraven i tillgänglighetsdirektivet.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av osteraker.se med hjälp av bland annat Siteimprove.

  • Senaste bedömningen gjordes den 22 september 2020.
  • Webbplatsen publicerades den 2 april 2014.


Redaktör:
Kommunikationsenheten

Senast uppdaterad:
fredag 25 september 2020