Val till Europaparlamentet 2024

Illustration visar kvinna som funderar samt en hand som håller i ett röstkuvert.

Illustration: Linnea Blixt

Söndagen den 9 juni 2024 är det val till Europaparlamentet. Förtidsröstningen startar den 22 maj.

Det är Valnämnden i Österåkers kommun som har i uppdrag att organisera och genomföra valet i Österåker.

EU-valet 2024

Val till Europarlamentet, förkortas numera EU-valet, sker vart femte år och genomförs i år söndagen den 9 juni.

Sverige är en representativ demokrati och när du röstar väljer du de partier och personer som du vill ska representera dig i de politiska organen; riksdagen, kommunfullmäktige, regionfullmäktige och Europaparlamentet.
Sverige har 21 mandat att fördela i Europaparlamentet.

Valresultatet 2024

Ett preliminärt valresultat räknas fram redan under valnatten. Det slutliga valresultatet räknas fram av länsstyrelserna i Sverige.

Valkrets, valdistrikt och mandat

En valkrets är ett geografiskt område. När du röstar utser du kandidater till den valkrets som du tillhör. I val till Europaparlamentet är Sverige en enda valkrets.

Varje kommun delas upp i ett antal valdistrikt med vallokaler. Österåker består av 25 valdistrikt. Det framgår på röstkortet i vilket valdistrikt och i vilken vallokal du ska rösta på valdagen.

Läs mer om vallokaler på valdagen Öppnas i nytt fönster.

Rösträtt

För att få rösta i EU-valet i Sverige ska du ha fyllt 18 år senast på valdagen.
Du ska även vara:

  • svensk medborgare och vara (eller har varit) folkbokförd i Sverige, eller
  • medborgare i något av EU:s medlemsländer, folkbokförd i Sverige och ha anmält dig till Sveriges röstlängd senast 30 dagar före valdagen. För EU-valet 2024 innebär det att du måste ha anmält dig senast den 10 maj.

Du som uppfyller villkoren får hem ett röstkort drygt tre veckor före valet. På röstkortet står det vilket valdistrikt som du tillhör och i vilken lokal som du ska rösta.

Läs mer vem som har rätt att rösta Öppnas i nytt fönster.

Läs mer om röstkort Öppnas i nytt fönster.

Så röstar du

I Sverige har vi hemliga val. Det betyder att du inte behöver avslöja vad du röstar på om du inte själv vill. Du kan rösta på valdagen eller förtidsrösta.

Förtidsröstningen öppnar 18 dagar före valdagen, det vill säga den 22 maj.
Du kan förtidsrösta i vilken kommun och öppen röstningslokal för förtidsröstning som helst i Sverige.
På valdagen röstar du i den vallokal som står angiven på ditt röstkort.

Läs mer om att förtidsrösta

Vallokaler på valdagen Öppnas i nytt fönster.

Om du inte kan ta dig till vallokalen Öppnas i nytt fönster.

Mer information

I Sverige är det Valmyndigheten som är den centrala myndigheten som ansvarar för genomförande av val.

Valmyndigheten (startsida)  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Valmyndighetens information om valsystemets grunder Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lättläst information om valet och politik på 8sidor.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Andra språk/other languagues

Valmyndigheten har information på andra språk/Valmyndigheten provides information in other languages.

Valmyndighetens information på olika språk Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

På finska - suomeksi

Information på finska hittar du via länken här under.

Publicerad:
Senast uppdaterad: