Kommunfullmäktige – 15 maj

Här ser du när Kommunfullmäktiges sammanträde äger rum och vilka dokument som gäller.

Måndagen den 15 maj 2023 klockan 18.30.

Följ Kommunfullmäktige

Du kan följa sammanträdet via webbsändning i direktsändning eller i efterhand.

Sammanträdet är öppet för allmänheten. Du kan även följa sammanträdet via webbsändning på kommunens hemsida eller via Radio Österåker, FM 103,7 MHz radio.osteraker.se

Kommunfullmäktiges sammanträde 2023-05-15 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sammanträdeshandlingar

Dokumenten kompletteras vartefter och protokollet visas när det är justerat, någon tid efter att sammanträdet varit.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse KF 2023-05-15.pdf , 243.4 kB. 243.4 kB 2023-05-05 17.36
MISSIV - Formell hantering av ärendena om Årsredovisning och revisionsberättelser.pdf , 120.1 kB. 120.1 kB 2023-05-05 17.41
3a. KS Protokoll 2023-04-26.pdf , 621.9 kB. 621.9 kB 2023-05-05 17.37
3b. KS Protokoll 2023-05-03.pdf , 171.1 kB. 171.1 kB 2023-05-05 17.37
3c Kommunstyrelsen svar på medborgarförslag nr 1-2021.pdf , 301.6 kB. 301.6 kB 2023-05-05 17.37
3c Medborgarförslag nr 1-2021.pdf , 125.6 kB. 125.6 kB 2023-05-05 17.37
3c Kommunstyrelsens svar på medborgarförslag nr 24-2021.pdf , 309.5 kB. 309.5 kB 2023-05-05 17.37
3c Medborgarförslag nr 24-2021.pdf , 282.5 kB. 282.5 kB 2023-05-05 17.37
3c Kommunstyrelsens svar på medborgarförslag nr 31-2022.pdf , 157.7 kB. 157.7 kB 2023-05-05 17.37
3c Medborgarförslag nr 31-2022.pdf , 54.6 kB. 54.6 kB 2023-05-05 17.37
3c Kommunstyrelsens svar på medborgarförslag nr 33-2022.pdf , 102.4 kB. 102.4 kB 2023-05-05 17.37
3c Medborgarförslag nr 33-2022.pdf , 137.2 kB. 137.2 kB 2023-05-05 17.37
3c Kommunstyrelsens svar på medborgarförslag nr 37-2022.pdf , 210.3 kB. 210.3 kB 2023-05-05 17.37
3c Medborgarförslag nr 37-2022.pdf , 138.7 kB. 138.7 kB 2023-05-05 17.37
3c Kommunstyrelsens svar på medborgarförslag nr 39-2022.pdf , 198.2 kB. 198.2 kB 2023-05-05 17.37
3c Medborgarförslag nr 39-2022.pdf , 127.2 kB. 127.2 kB 2023-05-05 17.37
3d VONs redovisning av ännu ej verkställda beslut per 31 mars.pdf , 294.5 kB. 294.5 kB 2023-05-05 17.37
3e SNs redovisning av ännu ej verkställda beslut per 31 mars.pdf , 223 kB. 223 kB 2023-05-05 17.37
4. Fråga - Kommer Österåkers kommun flagga med regnbågsflaggan.pdf , 72.9 kB. 72.9 kB 2023-05-12 15.49
4a Svar på interpellation nr 2-2023.pdf , 77 kB. 77 kB 2023-05-11 16.24
4a Interpellation nr 2-2023.pdf , 96.1 kB. 96.1 kB 2023-05-05 17.37
5. KS Protokoll - Årsredovisning för år 2022 för Österåkers kommun och dess bolag samt för vissa organisationer där Österåkers kommun är ägare eller annars har intressen.pdf , 346.6 kB. 346.6 kB 2023-05-05 17.37
5. PM gällande Återremittering av Österåkers kommuns Årsredovisning 2022 (återremittering).pdf , 406.1 kB. 406.1 kB 2023-05-05 17.37
5. PM bilaga - Protokollsutdrag KF 2023-04-24, § 2 6.pdf , 374.5 kB. 374.5 kB 2023-05-05 17.37
5. Tjut - Årsredovisning för år 2022 för Österåkers kommun och dess bolag.pdf , 700.3 kB. 700.3 kB 2023-05-05 17.37
5. Förord Kommunstyrelsens ordförande.pdf , 254.4 kB. 254.4 kB 2023-05-05 17.37
5. Bilaga - Årsredovisning Österåkers kommun 2022.pdf , 3.3 MB. 3.3 MB 2023-05-05 17.37
5. Kompletterande tjut - Årsredovisning för år 2022 för vissa organisationer och bolag. rev 2023-04-24.pdf , 638.3 kB. 638.3 kB 2023-05-05 17.37
5. bilaga 1 Armada Fastighets AB 2022 - Årsredovisning och koncernredovisning.pdf , 1.2 MB. 1.2 MB 2023-05-05 17.37
5. bilaga 2 Roslagsvatten AB 2022 - Årsredovisning.pdf , 9.6 MB. 9.6 MB 2023-05-05 17.37
5. bilaga 3 ÖGAB Fastighet 6 AB 2022 - Årsredovisning.pdf , 335.1 kB. 335.1 kB 2023-05-05 17.37
5. bilaga 4 Långängens Förvaltnings AB 2022 - Årsredovisning.pdf , 370.7 kB. 370.7 kB 2023-05-05 17.37
5. bilaga 5 Österåkers Återvinningscentral AB 2022 - Årsredovisning.pdf , 327.6 kB. 327.6 kB 2023-05-05 17.37
5. bilaga 6 Storstockholms brandförsvar 2022 - Årsredovisning.pdf , 12.9 MB. 12.9 MB 2023-05-05 17.37
5. bilaga 7 Samordningsförbundet Roslagen 2022 - Årsredovisning.pdf , 2 MB. 2 MB 2023-05-05 17.37
6. Ordförandeförslag - Revisionsberättelser samt ansvarsprövning för år 2022.pdf , 515.4 kB. 515.4 kB 2023-05-05 17.38
6. Ordförandeförslag osignerat.pdf , 2.6 MB. 2.6 MB 2023-05-05 17.38
6. bilaga 1 Österåkers kommun 2022 - Revisionsberättelse och Revisorernas redogörelse.pdf , 956.1 kB. 956.1 kB 2023-05-05 17.38
6. bilaga 1a - Granskning av Årsredovisning Österåkers kommun.pdf , 229 kB. 229 kB 2023-05-05 17.38
6. bilaga 1b - Granskning av god ekonomisk hushållning Österåkers kommun.pdf , 117.5 kB. 117.5 kB 2023-05-05 17.38
6. bilaga 2 Armada Fastighets AB 2022 - Granskningsrapport och Revisionsberättelse.pdf , 206.6 kB. 206.6 kB 2023-05-05 17.38
6. bilaga 3 Roslagsvatten AB 2022 - Granskningsrapport och Revisionsberättelse.pdf , 229.3 kB. 229.3 kB 2023-05-05 17.38
6. bilaga 3a Grundläggande granskning Roslagsvatten.pdf , 160 kB. 160 kB 2023-05-05 17.38
6. bilaga 4 ÖGAB Fastighet 6 AB 2022 - Granskningsrapport och Revisionsberättelse.pdf , 223.5 kB. 223.5 kB 2023-05-05 17.38
6. bilaga 5 Långängens Förvaltnings AB 2022 - Granskningsrapport och Revisionsberättelse.pdf , 226 kB. 226 kB 2023-05-05 17.38
6. bilaga 6 Österåkers Återvinningscentral AB 2022 - Granskningsrapport och Revisionsberättelse.pdf , 225 kB. 225 kB 2023-05-05 17.38
6. bilaga 7 Storstockholms brandförsvar 2022 - Revisionsberättelse och granskningsrapport.pdf , 923.1 kB. 923.1 kB 2023-05-05 17.38
6. bilaga 8 Samordningsförbundet Roslagen 2022 - Revisionsberättelse och revisionsrapport.pdf , 682 kB. 682 kB 2023-05-05 17.38
7. Valberedningens förslag KF 2023-05-15.pdf , 320.9 kB. 320.9 kB 2023-05-12 15.49
8. KS Protokoll - Svar på motion nr 42021 från Michael Solander (MP) - Tankställe för fordonsgas i Österåker.pdf , 154.5 kB. 154.5 kB 2023-05-05 17.38
8. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 4 2021 från Michael Solander (MP) - Tankställe för fordonsgas i Österåker.pdf , 100.5 kB. 100.5 kB 2023-05-05 17.38
8. Tjut - Svar på motion nr 4 2021 från Michael Solander (MP) - Tankställe för fordonsgas i Österåker.pdf , 982.1 kB. 982.1 kB 2023-05-05 17.38
8. Bilaga - Motion nr 4 2021.pdf , 170.9 kB. 170.9 kB 2023-05-05 17.38
9. motion nr 4 - 2023.pdf , 91.3 kB. 91.3 kB 2023-05-12 15.50
9. motion nr 5 - 2023.pdf , 83.1 kB. 83.1 kB 2023-05-12 15.50
9. motion nr 6 - 2023.pdf , 116.8 kB. 116.8 kB 2023-05-12 15.50
9. interpellation nr 4-2023.pdf , 264.7 kB. 264.7 kB 2023-05-05 17.38
10. Presidieförslag avseende medborgarförslag nr 3-2023.pdf , 178.4 kB. 178.4 kB 2023-05-05 17.38
10. medborgarförslag nr 3-2023.pdf , 104.3 kB. 104.3 kB 2023-05-05 17.38
10. Presidieförslag avseende medborgarförslag nr 4-2023.pdf , 170.4 kB. 170.4 kB 2023-05-05 17.38
10. Medborgarförslag nr 4-2023.pdf , 234.1 kB. 234.1 kB 2023-05-05 17.38
10. Presidieförslag avseende medborgarförslag nr 5-2023.pdf , 164.7 kB. 164.7 kB 2023-05-05 17.38
10. Medborgarförslag nr 5-2023.pdf , 84.1 kB. 84.1 kB 2023-05-05 17.38
10. Presidieförslag avseende medborgarförslag nr 6-2023.pdf , 146 kB. 146 kB 2023-05-05 17.38
10. Medborgarförslag nr 6-2023.pdf , 89.8 kB. 89.8 kB 2023-05-05 17.38
10. Presidieförslag avseende medborgarförslag nr 7-2023.pdf , 142.7 kB. 142.7 kB 2023-05-05 17.38
10. Medborgarförslag nr 7-2023.pdf , 80 kB. 80 kB 2023-05-05 17.38
KF Protokoll 2023-05-15 §§ 31-315.pdf , 2 MB. 2 MB 2023-05-22 13.33
Publicerad:
Senast uppdaterad:
Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betygsätt sidan med stjärnor. Fem stjärnor är det högsta betyget.