Österåkers kommuns logotype

Roslagsbanan till city

För att Stockholmsregionen ska kunna fortsätta att växa och bidra till Sveriges tillväxt planeras en utbyggnad av infrastruktur med hög tillgänglighet och fler bostäder. En del i utbyggnaden är en förlängning av Roslagsbanan in till Stockholms city. I samband med detta kommer nya bostäder att byggas kring stationer längs med Roslagsbanan.

Den så kallade Sverigeförhandlingen om nya kollektivtrafiksatsningar och ökat bostadsbyggande i Stockholm gick i mål år 2017. Resultatet är är en förlängd Roslagsbana till Stockholms city via Odenplan, en ny tunnelbanelinje mellan Älvsjö och Fridhemsplan, en utbyggd Spårväg syd och en tunnelbanestation i Hagalund. Kopplat till dessa satsningar kommer det att byggas över 100 000 nya bostäder i Stockholm.

År 2019 skrev företrädare för Region Stockholm, Stockholms stad, Täby, Vallentuna och Österåkers kommun på ett avtal som innebar en tidigareläggning av Roslagsbanan till city. Projektet var först planerat att inledas år 2026 och vara klart år 2038, men inleddes redan år 2020.

Förlängning via tunnel

Roslagsbanans planeras förlängas från Universitetet i tunnel via en ny station vid Odenplan vidare till T-centralen. Investeringskostnaden är 7,1 miljarder kronor. Österåker kommun åtar sig att bygga 7 020 bostäder, Täby kommun 16 200 bostäder, Vallentuna kommun 5 650 bostäder, och Stockholms stad 500 bostäder.

Läs mer om projektet på Region Stockholms webbplats Länk till annan webbplats.

Bostäder i Österåker

Österåkers kommun ser stor nytta av en förlängning av Roslagsbanan in till Stockholms city via Odenplan. Ett effektivt marknyttjande i lägen nära kollektivtrafik och service bidrar till en hållbar utveckling i kommunen. I kommunen är det en politisk samsyn kring nyttorna och det finns intresse hos privata fastighetsägare och exploatörer att bygga i stationsnära lägen.

Vid stationerna Åkersberga, Åkers Runö, Täljö och Rydbo bedömer Österåkers kommun att det vid en förlängning av Roslagsbanan till Stockholms city kan tillkomma cirka 7 000 nya bostäder.

Nyttoanalys

Det har gjorts beräkningar av nyttorna av en förlängning av Roslagsbanan, bland annat av den möjliga bostadspotentialen inom Roslagsbanans stationsområden i och med investeringar i kollektivtrafiken. Hösten 2015 lämnade kommunen bland annat in en nyttoanalys, med fokus på bostadsnytta, till Sverigeförhandlingen som därefter har kompletterats med bland annat material avseende en förlängning via Odenplan.

För att skapas sig en uppfattning om intresset hos fastighetsägare inom de inom de nämnda stationslägena att exploatera mark har Österåkers kommun hållit ett informationsmöte med berörda och har löpande kontakter med dessa.

Kontakta gärna oss om du vill ha mer information eller boka in ett möte!

Finansiering

De fyra kollektivtrafikobjekten (Roslagsbanans förlängning, Spårväg Syd, tunnelbana Fridhemsplan-Älvsjö, ny tunnelbanestation Hagalund) har en total investeringskostnad på 30,2 miljarder kronor inklusive fordon och depå omfattande 5,1 miljarder kronor. Finansieringen omfattar bidrag från staten baserat på kommunernas bostadsåtagande och trängselskatt. Medfinansieringen från kommunerna är kopplad till värdeökning på bostäder och finansieringen från Region Stockholm baseras på restidsnytta.

Stockholm Nordost

Stockholm Nordost är ett samarbete mellan nordostkommuner och arbetar för satsningar på kollektivtrafiken. Läs mer under Relaterade länkar och Relaterade dokument nedan./

Karta över den förlängda Roslagsbanan till Stockholms city

Karta över den förlängda Roslagsbanan till Stockholms city. Bildkälla: Sverigeförhandlingen

Plan- och exploateringsenheterna
Besöksadress
Alceahuset, Hackstavägen 22, Åkersberga
Postadress
Österåkers kommun 184 86 Åkersberga
Öppettider
Måndag–torsdag: 8–17 Fredag: 8–16
Plan.exploatering@osteraker.se
08-540 810 00
Publicerad:
Senast uppdaterad:
Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betygsätt sidan med stjärnor. Fem stjärnor är det högsta betyget.