Österåkers kommuns logotype

Upphävande del av Svartgarn 2:1, 2:134

Karta över Svinninge med markering över planområdet

Förändring av detaljplan gäller nytt naturreservat kring Karsvreta träsk. Upphävandet bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan

Aktuellt

Detaljplanen är färdig för upphävande men avvaktar beslut om bildande av naturreservat för Karsvreta träsk.

Tidigare

Planförslaget var på utställning under tiden 19 maj - 16 juni 2014. Innan dess var planförslaget på samråd under tiden 15 november - 16 december 2013. Ett samrådsmöte hölls den 3 december 2013. Ett planprogram för hela Svinninge godkändes av kommunfullmäktige 19 december 2005.

Bild på planprocessens olika skeden, en pil pekar på granskningsskedet där vi är nu

Plan- och exploateringsenheterna
Besöksadress
Alceahuset, Hackstavägen 22, Åkersberga
Postadress
Österåkers kommun 184 86 Åkersberga
Öppettider
Måndag–torsdag: 8–17 Fredag: 8–16
Plan.exploatering@osteraker.se
08-540 810 00
Publicerad:
Senast uppdaterad: