Eldningsförbud utfärdat i Stockholms län

Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med klockan 18.00 den 11 maj 2023. Förbudet gäller tillsvidare.

Eldningsförbud utfärdat i Stockholms län

Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med klockan 18.00 den 11 maj 2023. Förbudet gäller tillsvidare.

Miljöskydd inom lantbruk

Lantbruk påverkar miljön, till exempel vid hantering av växtskyddsmedel och gödsel. Du kan därför behöva göra en anmälan av din verksamhet och även söka vissa tillstånd.

Du behöver ha tillstånd från länsstyrelsen för att driva ditt lantbruk som klassas som B-verksamhet. Detta gäller större gårdar med mer än 400 djurenheter.

Du behöver göra en anmälan till kommunen för att driva ett lantbruk som klassas som C-verksamhet. Hit hör lantbruksföretag med mellan 100 och 400 djurenheter. På Jordbruksverkets webbplats kan du se hur man beräknar antalet djurenheter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

För övriga lantbruksföretag krävs varken tillstånd eller anmälan. Miljöbalkens regler gäller dock för alla vilket innebär att de omfattas av kommunens tillsyn.

Publicerad:
Senast uppdaterad: