Österåkers kommuns logotype

Lantbruk

Lantbruk påverkar miljön, till exempel vid hantering av växtskyddsmedel och gödsel. Du kan därför behöva göra en anmälan av din verksamhet och även söka vissa tillstånd.

Genom att minska användningen av kemiska bekämpningsmedel och minska läckaget av näringsämnen från gödselupplag och hagar kan påverkan på mljön minskas.

Publicerad:
Senast uppdaterad: