Hundar och katter

Två hundar leker med varandra.

Hundar i hundrastgården Båtsman vid södra Båthamnsvägen i Åkersberga.

Att ha hund eller katt innebär ett stort ansvar för dig som ägare.

Att ha hund

Som hundägare har du ett strikt ansvar och måste följa vissa regler. Strikt ansvar innebär att du är ansvarig för allt som din hund gör.

Ansvaret för dig som hundägare regleras i lagen om tillsyn över hundar och katter, men också i kommunens lokala ordningsföreskrifter. Du hittar länkar till dessa längst ned på sidan.

Koppeltvång i Åkersberga

I Österåker ska hundar hållas kopplade inom all offentlig plats. Det framgår av de lokala ordningsföreskrifterna. Du kan se i kartan här under vilka delar av kommunen som avses. Observera att även exempelvis Röllingby backar, Hacksta friluftsområde och andra grönområden och parker inom kartans markeringar omfattas av koppeltvång. Tikar ska under den tid de löper hållas kopplade i hela kommunen.

Karta

Ständigt koppeltvång gäller innanför den röda linjen, undantag är inhägnade rastgårdar och tomter. I kartan kan du även se var det finns hundrastgårdar och var det finns hundbajspåsar.

Karta med symboler för var hundrastgårdar finns.

Innanför den röda linjen råder ständigt koppeltvång i Åkersberga. Klicka på bilden för att komma till en interaktiv karta där du även kan se var det finns hundrastgårdar och var det finns hundbajspåsar.

I övriga områden gäller att du som ägare alltid har full uppsikt över din hund och om hunden inte kommer på inkallning så ska den hållas kopplad enligt lagen.

Hundrastgårdar

I Österåker finns flera inhägnade hundrastgårdar, där du kan låta din hund springa lös och även få träffa andra hundar.

Särskilda bestämmelser 1 mars–20 augusti

Under tiden 1 mars till 20 augusti varje år måste du hålla din hund under extra stor uppsikt när ni är ute i naturen. Det framgår av paragraf 16 i Lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter. Syftet är att skydda vilda djur, såväl däggdjur som fåglar, under den mest känsliga tiden då de får ungar.

Österåkers kommun använder sig av Naturvårdsverkets tolkning av lagen, som innebär att en hund i de allra flesta fall måste hållas i koppel om den ska hindras från att springa lös. En lös hund måste du ha sådan kontroll över att det motsvarar ett osynligt koppel. Det innebär i praktiken att hunden får vara högst någon meter ifrån dig. Detta gäller praktiskt taget all naturmark, även större parker och liknande.

Läs mer om hundar i naturen hos Naturvårdsverket. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Även under annan tid på året måste du som är hundägare ha din hund under uppsikt, så att hunden inte kan skada eller störa djurlivet. Du kan läsa mer om det i Allemansrätten.

Lagen om märkning och registrering av hundar

Lagen om märkning och registrering av hundar säger att alla hundar som vistas stadigvarande i Sverige ska vara märkta och registrerade i Centrala hundregistret. Registret underlättar polisens djurskyddstillsyn och kan användas för att återfinna stulna eller bortsprungna hundar. Dessutom är registret ett verktyg i myndigheternas smittspårning och ger en möjlighet att ställa hundägare till svars för skador en hund orsakat. Registret sköts av Statens Jordbruksverk.

Att ha katt i Österåker

Kommunen får in klagomål på att katter uträttar sina behov i trädgårdar och sandlådor. Dessutom kommer det in anmälningar om förvildade katter som är i dåligt skick och som ibland attackerar tamkatter.

  • Enligt lagen om tillsyn över hund och katt ska katter hållas under sådan uppsikt som behövs för att förebygga att de orsakar skador eller olägenheter.
  • Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd säger att husdjur ska förvaras och skötas så att de inte orsakar besvär för människors hälsa.
  • I en dom år 2002 i miljödomstolen sägs att man som kattägare inte kan ställas till svars för om ens katt uträttar sina behov i grannars trädgårdar och rabatter. Miljööverdomstolen tog inte upp frågan till prövning vilket innebär att var och en själv måste skydda sin trädgård och uteplats. Det är mycket svårt att få till stånd ett föreläggande eller förbud.
Publicerad:
Senast uppdaterad: