Eldningsförbud utfärdat i Stockholms län

Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med klockan 18.00 den 11 maj 2023. Förbudet gäller tillsvidare.

Eldningsförbud utfärdat i Stockholms län

Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med klockan 18.00 den 11 maj 2023. Förbudet gäller tillsvidare.

Anpassad grund- och gymnasieskola

Elever sitter vid bord med uppslagna böcker

Särskola är ett alternativ för barn eller ungdomar som inte har förutsättningar att nå upp till kunskapskraven i grund- och gymnasieskolan på grund av en intellektuell funktionsnedsättning. Utbildningen anpassas efter elevens egna förutsättningar.

Grundsärskola

Grundsärskolan omfattar årskurs 1 – 9. Ett beslut om mottagande i grundsärskolan ska föregås av en utredning som omfattar en pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning. Samråd med barnets vårdnadshavare ska ske när utredningen genomförs. Det är hemkommunen som prövar om eleven kan mottas i grundsärskolan.

Inom grundsärskolan finns en särskild inriktning som benämns träningsskola. Träningsskolan är till för elever som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen inom grundsärskolan.

I Österåkers kommun finns grundsärskola på Sjökarbyskolan och på Solskiftesskolan, där det även anordnas träningsskola.

På sidan Grundsärskola kan du läsa mer om skolformen och hur du ansöker.

Gymnasiesärskolan

Utbildningen i gymnasiesärskolan är till för ungdomar vars skolplikt har upphört och som inte bedöms ha förutsättningar att nå upp till gymnasieskolans kunskapskrav. Utbildningen i gymnasiesärskolan består av nationella och individuella program. Det är hemkommunen som prövar om eleven tillhör målgruppen.  

Österåkers kommun har ingen egen gymnasiesärskola. Utan ansökan sker till gymnasiesärskolor i andra närliggande kommuner. På sidan Gymnasiesärskola kan du läsa mer om ansökan.

Servicecenter
Besöksadress
Alceahuset, Hackstavägen 22, Åkersberga
Postadress
Österåkers kommun 184 86 Åkersberga
Öppettider
Måndag–torsdag: 8–17 Fredag: 8–16
servicecenter@osteraker.se
08-540 810 00
Publicerad:
Senast uppdaterad:
Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betygsätt sidan med stjärnor. Fem stjärnor är det högsta betyget.